Ung mand står i indgangen til et hus

Jesper Larsen er blevet ansat som ejendomsadministrator hos Københavns Ejendomme og Indkøb, selv om han endnu ikke er færdig med akademiuddannelsen i ejendomsadministration. - Jeg tænker, at de har ansat mig for det, jeg kan som et meget serviceminded menneske, siger han. Foto: Jeppe Carlsen.

Sandsynligheden for, at du lander et helt nyt job, er større. Hvad enten det er i samme virksomhed, samme branche eller en helt ny branche. Mulighederne for, at du får nye arbejdsfunktioner på et højere fagligt niveau er også bedre. Og så er der i det hele taget lidt større chance for, at du overhovedet har et arbejde.

Vi taler om dem, der videreuddanner sig ved at tage moduler på akademi-, diplom- eller HD-uddannelser.

Konklusionerne er fra en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) lavede i foråret 2021.

- Det er måske ikke superoverraskende, at der er effekter på beskæftigelsesgraden. Men især på mobiliteten - altså de mål for, om man skifter arbejde eller jobfunktion til mere komplekse opgaver - ser vi nogle rigtig, rigtig flotte resultater. Det synes jeg, er meget interessant, siger Troels Lund Jensen, der er senioranalytiker ved AE og har stået bag analysen.

Analysen tager udgangspunkt i en gruppe lønmodtagere, som startede på et modul på akademi- eller diplomuddannelse i 2015, og ser så på, hvordan denne gruppe klarer sig 4,5 år senere - holdt op imod en kontrolgruppe.

 

11 % af HK Privats medlemmer har taget akademifag inden for de seneste 5 år Kilde: Epinion for HK Privat
Her kan man fx se, at 6 procentpoint flere af dem, som har taget akademiuddannelse, har skiftet job sammenlignet med kontrolgruppen. For diplomuddannelsen er der 7 procentspoints forskel.

Hos HK Privat er formand Simon Tøgern rigtig godt tilfreds med resultatet. For det gør alt andet lige hans arbejde med at få endnu flere til et efteruddanne sig nemmere.

- Det er rart, at vi kan dokumentere de teorier, vi går og har. Det kan godt være lidt svært at blive ved med at sige til vores medlemmer, at de skal huske at videreuddanne sig og bruge mental energi på det i en i forvejen meget travl hverdag, siger Simon Tøgern.

- Resultater som disse - at det faktisk giver dig flere muligheder - håber jeg vil animere flere til at kaste sig ud i det, selv om jeg anerkender, at det kan opleves som en stor ting at gøre.

 

FRA LUFTHAVNEN TIL BOLIGUDLEJNING

Én af dem, som har kastet sig ud i det - og fået rigtig meget ud af det - er 45-årige Jesper Larsen fra Holte. Hans situation kaldte ganske vist også direkte på at gøre noget.

Efter 15 år som turnaround-koordinator (sådan en, der skal sørge for, at der er styr på alt praktisk, før et fly letter) hos Menzies Aviation i Københavns Lufthavn blev han opsagt sidste sommer. Corona, selvfølgelig.

Efter kompetenceafklaring og massive mængder netværken blev han klar over, at der manglede ejendomsadministratorer her til lands.

- Jeg vidste jo sådan set ikke rigtig, hvad det var. Men da jeg først blev lidt klogere, var jeg ikke i tvivl om, at det var det, jeg ville, fortæller Jesper Larsen.

4 % af HK Privats medlemmer har taget diplomfag inden for de seneste 5 år. Kilde: Epinion for HK Privat, juni 2021

Så han er i gang med en akademiuddannelse. Modulet ”administration af boligudlejningsejendomme” er taget. Efter sommerferien gælder det ”skatte- og ejendomsregnskaber”. Og senere resten af uddannelsen.

Det har han, naturligt nok, lovet sin arbejdsgiver. For han er allerede ansat hos Københavns Ejendomme og Indkøb, selv om han ikke har alle papirerne på plads.

- Jeg tænker, at de har ansat mig for det, jeg kan som et meget serviceminded menneske. Jeg er meget ekstrovert og elsker at tale med og hjælpe andre mennesker. Det mere faglige er jeg ved at lære. Og det er da hårdt at være en nybegynder, men alt det med at koordinere, der kan jeg sagtens trække på mine erfaringer fra lufthavnen, siger Jesper Larsen, der også før corona havde overvejet via uddannelse at skifte branche.

- Der har corona nok speedet det hele lidt op. Men det var da nemmere at tage springet, når overvejelserne allerede var der. Jeg har elsket alle 15 år i lufthavnen, men jeg bliver ikke yngre, og det er ikke sundt at arbejde med de arbejdstider.

Rettigheder

Overenskomster giver ret til uddannelse

Har du minimum 6 måneders beskæftigelse i en virksomhed, hvor du er ansat under en overenskomst med ret til selvvalgt uddannelse, kan du søge om at få dækket udgifter ved deltagelse i efter- og videreuddannelse.

Du har ret til frihed i op til 10 dage til selvvalgt uddannelse.

Du kan søge støtte til mange forskellige slags kurser og uddannelse, også på akademiog diplomniveau - forudsat at det er relevant i forhold til dit job eller branche.

Læs mere her: hk.dk/selvvalgtuddannelse  

 

Vis mere

 

STADIG SVÆRT at komme i gang

Godt hver tredje HK Privat-medlem har været på en eller anden form for efter- og videreuddannelse indenfor de seneste 5 år. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for HK Privat blandt 1.037 medlemmer.

I alt har 11 % taget akademifag og 4 % har læst diplomfag inden for de seneste fem år.

- Det er faktisk en positiv overraskelse for mig, at så mange har taget akademi- og diplomuddannelser. Det viser, at folk tilsyneladende følger vores opfordring, siger Simon Tøgern, formand for HK Privat, som oplever, at der stadig er for mange barrierer for HK’erne, når det handler om videreuddannelse.

- Det er en kerneopgave for os hele tiden at presse på for, at adgangen til videreuddannelse bliver nemmere. Selv om alle erkender vigtigheden af det - ikke mindst i skåltaler - så er det bare sådan, at det alt for ofte bliver en kamp. Både i forhold til de aftaler, vi kan lave i de kollektive overenskomster, og for den enkelte HK’er ude i virksomhederne.

 

Mand og kvinde taler sammen

- Alt det med at koordinere, der kan jeg sagtens trække på mine erfaringer fra lufthavnen, fortæller Jesper Larsen, der her er i gang med et flytteeftersyn.