Overenskomstforhandlingerne i foråret førte til, at også ansatte i regionerne nu er omfattet af en tryghedspulje, som man har kendt den fra det kommunale område. Baggrunden for Tryghedspuljen er at sikre den afskedigede medarbejder en ekstra indsats, der allerede i opsigelsesperioden kan hjælpe vedkommende videre i arbejdslivet. Tryghedspuljen erstatter ikke den indsats arbejdsgiveren indtil nu har ydet, men skal ses som et supplement. 

Hvad kan der søges til?

  • Kompetenceudvikling og efteruddannelse (uddannelser på akademi-, diplom- og masterniveau)
  • Karrieresparring og -afklaring samt realkompetencevurdering
  • Individuel rådgivning ift. personlige og arbejdsmæssige udfordringer, som opstår med baggrund i afskedigelsen

Generelt er der brede rammer for, hvad man kan søge penge til i Tryghedspuljen. Ved kompetencegivende uddannelse er maksbeløbet 20.000 kr. Ved karrieresparring og individuel rådgivning er maksbeløbet 10.000 kr.

Tryghedspuljen – sådan søger man

Find links til ansøgningsskema via HK Kommunals hjemmeside

Opsagte kan også få god hjælp fra HK

Hvis du bliver afskediget, har HK en vifte af tilbud, som du kan benytte dig af:

  • Samtale med en rådgiver inden for 24 timer
  • Månedlige ’Kom Godt Videre’-informationsmøder i den lokale HK-afdeling
  • Online læringsforløb om bl.a. cv, jobsøgning og forberedelse af job-samtale

Du kan få overblik over dine muligheder på hk.dk/komgodtvidere