Mand ved skrivebord
Uanset om en stress-periode skyldes forhold i privat- eller arbejdslivet, så sætter det sig dybe spor i den fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det viser et kæmpe studie fra NFA (Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø).

Der er tale om en registeropfølgning af 37.605 lønmodtagere, som har medvirket i Arbejdsmiljø og Helbredsundersøgelsen i 2012 og 2014, hvor man har fulgt de lønmodtagere, der rapporterede stress som enten arbejdsrelateret eller både arbejde- og privatlivsrelateret’.

Resultaterne viser, at de lønmodtagere, som angiver, at de ofte eller hele tiden har følt sig stresset inden for de sidste to uger oplever væsentlige forskelle i deres efterfølgende arbejdsmarkedstilknytning, set over en fire-årig periode.

LÆS OGSÅ: Sygdom stresser mere end arbejde


Mænd rammes hårdt af stress i privatlivet

Personerne har mellem 37 og 117 færre arbejdsdage.

Og her bliver midaldrende mænd (40-49 år) med kombination af privatlivs og arbejdsmæssig stress ramt hårdest med 117 færre arbejdsdage, mens mænd i samme aldersgruppe klarer det bedst, hvis der KUN er tale om arbejdsstress. Hvor de i så fald mister 37 dage.

Til gengæld er det kvinder, som rammes mest af egentlig sygemeldinger – og her er det den rene arbejdsstress, som er hårdest ved dem – og giver op 52 dages sygemelding.

I forhold til ledighed er det mænd under 40 år der rammes hårdest, idet 24 procent har ledighed, hvis de rammes af kombineret arbejds- og privatlivsstress.