Ved OK21 aftalte HK Kommunal og Danske Regioner en særlig indsats med bl.a. ekstra midler til lægesekretærers kompetenceudvikling. Indsatsen betyder bl.a. at lægesekretærer siden 1. maj 2021 har kunnet ansøge om en hel sundhedskommunomuddannelse på én gang, og med 100% tilskud. Ordningen varer frem til overenskomstperiodens udløb og mange har allerede søgt det særlige tilskud.

LÆS MERE: Alt om kompetencefonden

Nu er der også udviklet et særligt ansøgningsmodul i Den Regionale Kompetencefond til dem, der vil søge det særlige tilskud. Der har desværre været nogle tekniske udfordringer med at få det eksisterende system til at kunne udbetale mere end 30.000 kr. om året. Dette er nu løst, og det nu muligt at ansøge om den fulde sundhedskommunom, eller moduler til denne, så tilskuddet kan blive på mere end 30.000 kr. om året.

Har du allerede søgt?

Hvis du i perioden fra 1. maj 2021 og til nu har søgt om midler til sundhedskommunom – og har ansøgt om mere end 30.000 kr. så har du fået en mail fra kompetencefonden om, at du kan ansøge det resterende beløb, når systemet er oppe og køre. Så det kan du gøre nu. Du skal blot oprette en ny ansøgning med det resterende beløb, og henvise til den tidligere ansøgning.

Du ansøger som sædvanlig om kompetencefondsmidler på www.denregionalekompetencefond.dk. Når du kommer til fanen ”Faglig organisation”, så skal du huske at vælge ”HK Kommunal, Lægesekretærer, Særlig pulje”. Der er en udførlig beskrivelse på hjemmesiden.