rita og thomas

Rita Bundgaard og HK Stats analysechef Thomas Lynge Madsen var 23 september 2021 til endnu et møde med justitsminister Nick Hækkerup om straffesagskæden. Denne gang fortalte de særligt om HK’ernes syn på de mange udfordringer i Kriminalforsorgen. Mødet fandt sted, netop som de politiske forhandlinger om den kommende flerårsaftale for Kriminalforsorgens område begynder.

 

Genopbygning: Der er stadig mange led i straffesagskæden, der skal styrkes. Det er fortsat vigtigt, at vi får genoprettet både politiet og anklagemyndigheden, ligesom der er et stort efterslæb af sager og brug for ekstra hænder i domstolene.

Sådan lød nogle af budskaberne fra Rita Bundgaard efter et møde med justitsminister Nick Hækkerup (S) torsdag formiddag. Men hovedpunktet på mødets dagsorden var et andet af kædens hårdt pressede led. Landets fængsler og hele Kriminalforsorgen, hvor der arbejder omkring 300 HK’ere.

Fredag den 24. september begynder de politiske forhandlinger om en ny flerårsaftale for Kriminalforsorgen, der er presset som aldrig før, og i en grad, så det går ud over sikkerheden.

- Problemerne er meget omfattende og velkendte. Derfor er det selvfølgelig helt afgørende første skridt, at politikerne stopper de løbende besparelser (omprioriteringsbidraget, red.) og tilfører flere penge til området. Der er behov for flere fængselsbetjente, men derudover er det vigtigt at se på opgavesammensætningen, så alle faggruppers kompetencer anvendes fuldt ud og får et løft. Det inkluderer selvfølgelig også HK’erne, siger Rita Bundgaard.

Der skal mere fokus på arbejdsmiljøet og kompetenceudvikling. Det nytter ikke noget, at man ikke får opkvalificeret sine loyale medarbejdere, fordi der ikke er tid, og hverdagen er alt for presset, påpeger HK Stat-formanden.

- Det var et godt møde, hvor vi fik en snak om de udfordringer, som HK-medlemmerne oplever, og det er tydeligt, at ministeren er meget opmærksom på, at situationen er uholdbar. Jeg oplever, at vi deler ønsket om at skabe holdbare løsninger, siger Rita Bundgaard efter mødet med Nick Hækkerup.

LÆS OGSÅ: NGO'er: Husk civilsamfundet i forhandlingerne om flerårsaftalen for Kriminalforsorgen 

 

HK Stats pejlemærker for ny flerårsaftale for Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen befinder sig i en kritisk situation med alvorlige og akutte udfordringer (jf. Kriminalforsorgens udfordringsbillede i strategien for 2021).
Op til de politiske forhandlinger har HK Stat sammen med tillidsfolk og medlemmer på Kriminalforsorgens område udarbejdet følgende pejlemærker til en ny flerårsaftale på Kriminalforsorgens område.
  1. Fjern omprioriteringsbidraget på hele Kriminalforsorgens område med flerårsaftalen
  2. Tilfør flere administrative og sagsbehandlende medarbejdere (udover flere fængselsbetjente)
  3. Større fokus på den administrative og sagsbehandlende opgavevaretagelse, herunder kulegravning af området
  4. Øget fokus på kompetenceudvikling og efter-/videreuddannelse
  5. Øget fokus på arbejdsmiljøet