pc telefon og kaffekop

Hjemmearbejde i et eller andet omfang er populært blandt HK Stats medlemmer, viser ny undersøgelse. Kun 4 procent svarer, at de, hvis de selv kunne vælge frit, slet ikke vil arbejde hjemmefra de næste 6 måneder. Foto: Mostphotos.

Mindre transport. Bedre mulighed for tilrettelæggelse. Færre afbrydelser. En stor del af HK Stats medlemmer ser mange fordele ved at fortsætte med at arbejde hjemmefra efter coronatiden. Samtidig synes langt de fleste – nemlig 3 ud af 4 – at det er sjovt at være sammen med kollegerne igen.

Det viser en undersøgelse, der blev gennemført i anden halvdel af august 2021 – kort efter, at de statsansatte var begyndt at vende tilbage til deres fysiske arbejdspladser efter næsten halvandet år med restriktioner det meste af tiden. Epinion gennemførte undersøgelsen for HK-forbundet. 557 statsansatte medlemmer deltog og besvarede spørgsmål om både deres nuværende arbejdssituation og deres ønsker og forventninger til deres arbejdssituation fremover.

Da medlemmerne svarede i august, var 41 procent af dem fysisk fuldt tilbage på kontorer, laboratorier og andre typer af arbejdspladser, mens 43 procent stadig arbejdede delvist hjemmefra, og 9 procent fortsat passede jobbet hjemmefra hele ugen.

Kolleger giver energi – og forstyrrelser

Af de tilbagevendte svarede 73 procent, at det var ”sjovt at være sammen med kollegerne igen”, og 39 procent beskrev det som ”energigivende at være i andre fysiske rammer end derhjemme.” 37 procent syntes, at der var ”rart at få adskilt arbejde og privatliv” efter hjemsendelsen.

Samtidig frygtede næsten hver anden – 47 procent – ”for støjgener og forstyrrelser”, og hver fjerde fandt det ”overvældende at forholde sig til kollegerne igen.” En mindre del – 17 procent – var bekymrede for at blive smittet med corona på arbejdspladsen.

Oplevelsen af at vende tilbage var altså præget af både gensynsglæde, udfordringer og bekymringer.

Godt halvdelen har aftaler – få taler om forstyrrelser

Selv om støj og forstyrrelser fra kolleger er en af medlemmernes store bekymringer, svarer hele 69 procent, at der ikke på deres arbejdsplads er blevet drøftet nye tiltag for at mindske gener fra støj, forstyrrelser og konflikter – som kan opstå, når mange er samlet. 23 procent oplyser, at det emne er blevet drøftet mellem ledelse og medarbejdere.

Godt halvdelen af deltagerne i undersøgelsen svarer, at der på deres arbejdsplads er lavet aftaler eller retningslinjer for hjemmearbejde (fx om omfanget, typen af opgaver, samarbejde og lignende). 42 procent har ikke den slags aftaler.

Venter på fællesstatslige meldinger

Årsagen til, at der ikke er indgået aftaler, fremgår ikke direkte af undersøgelsen. En deltager har dog et bud i et fritekstsvar:

'Mange vil gerne kunne arbejde mere hjemmefra, men der afventes et fællesstatsligt udspil om regler for hjemmearbejde', skriver medlemmet. 

Udspillet kan formentlig få stor betydning for, hvilke retningslinjer og aftaler om hjemmearbejde, de statslige arbejdspladser vil udstikke for og indgå med medarbejderne. En arbejdsgruppe med folk fra Finansministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Beskæftigelsesministeriet analyserer for tiden mulighederne for at skrue op for hjemmearbejdet.

HK Statbladet har ad flere omgange spurgt Medarbejder- og Kompetencestyrelsen – som er statens arbejdsgiverkontor – hvad der er arbejdsgruppens kommissorium, hvad gruppen undersøger, og hvordan det går med analyserne.

LÆS OGSÅKOM NU! Statsansatte skuffede over ventetid om hjemmearbejde

Seneste melding er, at der er en vejledning på vej til statens arbejdspladser "inden for de næste uger”. Det fremgår af et svar, redaktionen modtog 29. september. Vi spurgte dagen før, om der mon var nyt om sagen om hjemmearbejde i staten. Styrelsen svarede i en mail, at den desværre ikke kunne sætte en eksakt dato på. 

'Vi regner stærkt med, at vi inden for de næste uger er klar med vejledningsmaterialer og værktøjer, der kan understøtte gode, lokale løsninger i forhold til hjemmearbejde,' skriver en kommunikationsmedarbejder i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Stor interesse for at arbejde hjemme

Tallene i HK-undersøgelsen bekræfter, at der er stor interesse for hjemmearbejde også efter coronatiden.

Hvis du frit selv kunne vælge, hvor ofte vil du så gerne arbejde hjemmefra de næste 6 måneder? Sådan lød et spørgsmål. Som det fremgår af søjlerne, er det kun 4 procent, der slet ikke ønsker at arbejde hjemmefra. Og næsten hver tredje – 32 procent – vil gerne passe deres dont fra hjemmekontoret 3-4 dage hver uge.

Sådan fungerer det ikke for ret mange i dag. Næsten hver tredje – 32 procent – af de medvirkende i undersøgelsen svarer, at deres arbejdsgiver stiller krav om fysisk fremmøde på arbejdspladsen alle arbejdsdage i ugen. Andre 31 procent skal møde fysisk 3-4 dage om ugen, og 10 procent skal møde fysisk 2 dage ugentligt. 17 procent oplyser, at deres arbejdsgiver ikke har meldt noget ud om krav til fysisk fremmøde.

Nogle af resultaterne af medlemsundersøgelsen blandt statens HK’ere kan tyde på, at medarbejdere og ledelser på en del arbejdspladser har ret forskellige forventninger til omfanget af hjemmearbejde i fremtiden.

I undersøgelsen bliver der spurgt til, om medlemmerne forventer, at arbejdsgiver i den nærmeste fremtid vil stille krav om fysisk fremmøde på arbejdspladsen. 57 procent svarer her, at de regner med et krav om fysisk fremmøde 3-4 dage ugentligt, mens 11 procent regner med et krav om at være til stede på jobbet alle ugens 5 arbejdsdage. 17 procent svarer ”ved ikke” til spørgsmålet. En ud af 25, altså blot 4 procent, forventer ikke, at deres arbejdsgiver vil stille krav om fysisk fremmøde.

søjlediagram om ønsker til tilbagevenden

Klik på billedet og se større version.

Balanceproblemer uden hjemmearbejde

Og hvordan vurderer medlemmerne så, hvad et eventuelt stop for hjemmearbejde vil påvirke balancen mellem deres arbejdsliv og deres privatliv? Flertallet svarer, at balancen bliver ringere uden hjemmearbejde. 41 procent svarer ”dårligere”, mens 16 procent mener, at balancen bliver ”meget dårligere”.

På den anden side vurderer næsten hver femte – 17 procent – at balancen mellem arbejdsliv og privatliv ikke bliver påvirket, hvis de ikke får mulighed for at arbejde hjemme. Næsten lige så mange – nemlig 16 procent – at balancen bliver ”lidt” eller ”meget” bedre uden hjemmearbejde. Op mod hver tiende er i tvivl og svarer ”ved ikke”.

 

OPLEVELSER MED OG FORVENTNINGER TIL NUVÆRENDE ARBEJDSSITUATION 

FLERE RESULTATER FRA UNDERSØGELSEN

 

Klik på billederne og se større versioner af diagrammerne.

 

søjlediagram om oplevelse af at komme tilbage til arbejdspladsen

søjlediagram om drøftet fordybelse efter corona

søjlediagram om drøftet nye tiltag