hjemmearbejdsplads

Statsansatte kritiserer på Facebook-side, at Medarbejder- og Kompetencestyrelsen endnu ikke har udstukket retningslinjer for hjemmearbejde. Foto: Mostphotos

'Jeg er også én af dem, der venter ... Kunne man være gået i gang lidt før, så retningslinjerne havde været klar 1. august …?'

Sådan lyder et spørgsmål på HK Stats Facebook-side, hvor der har været godt gang i debatten om hjemmearbejde.

'Det giver bare så god mening med mere hjemmearbejde. Mindre stress, (man kan, red.) være hos syge børn, arbejde hjemme, selvom man selv er syg, men ikke sengeliggende. Og sygefraværet er faldet, og vi har jo bevist i over 1½ år, at det fungerer', lyder en anden kommentar.

Det trækker ud med de fælles statslige retningslinjer for hjemmearbejde. Mange statslige arbejdsgivere har nemlig sat processen med at aftale vilkår for hjemmearbejde efter coronatiden på pause, fordi de venter på en central udmelding om reglerne.

Ifølge en artikel i Politiken 9. august 2021 analyserer en arbejdsgruppe med folk fra Finansministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Beskæftigelsesministeriet lige nu mulighederne for at skrue op for hjemmearbejdet.

Tidligst en gang i september kan arbejdsgruppen at lægge sine vurderinger frem, lyder det fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen i et svar til HK Statbladet, og det er alt for sent, mener en række statsansatte, som har kommenteret sagen på HK Stats Facebook-side.

'KOM NU! Det kan kun gå for langsomt 😳', lyder en kommentar. Andre kommenterer:

'Sgu skuffet over håndteringen fra arbejdsgiveren 😠🤮'.

'Jeg er ærlig talt skuffet over den måde, det er blevet håndteret på ... og den forskelsbehandling der er, endda inden for samme styrelse!'

'Det er da en lille smule bekymrende, at så store statslige arbejdspladser ikke kan finde ud af at handle personalepolitisk "på egen hånd". Det er da ikke raketvidenskab at inddrage personalerepræsentanter og samarbejdsudvalg med henblik på at lave en lokalaftale eller fx en forsøgsordning.'

Håber, de statslige arbejdsgivere vil tænke fremsynet

Allerede før sommerferien ærgrede HK Stat-formand Rita Bundgaard sig over, at mange gode og konstruktive lokale drøftelser og forhandlinger om hjemmearbejde blev sat i bero på grund af den omtalte analyse af hjemmearbejdet.

LÆS OGSÅ: Hjemmearbejde er frivilligt efter coronatiden

Både private virksomheder og kommuner har i årets løb markeret sig med attraktive forhold for hjemmearbejde, og de statsansatte mener, at der er mange gode grunde for deres arbejdsgivere til at finde en fleksibel ordning.

'En moderne arbejdsplads med øget grad af fleksibilitet, herunder øget mulighed for hjemmearbejde, vil helt sikkert blive et konkurrenceparameter i de kommende år. Håber, de statslige arbejdsgivere formår at tænke lidt fremsynet denne gang 🙏', lyder bønnen i en anden kommentar på HK Stats Facebook-side.

Redaktionen har bedt Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om en kommentar til kritikken og spurgt, om man ikke kunne være gået i gang lidt før, så retningslinjerne havde været klar. Styrelsens kommunikationsafdeling har sendt dette skriftlige svar:

’Medarbejder- og Kompetencestyrelsen er i gang med at udarbejde vejlednings- og inspirationsmateriale vedrørende hjemmearbejde på de statslige arbejdspladser. Dette arbejde er blandt andet baseret på en opsamling af de erfaringer, som de statslige arbejdsgivere har gjort sig under corona-hjemsendelsen. Det forarbejde har vi prioriteret, så arbejdsgiverne får et bredt fundament, når de skal tilrettelægge de rigtige og langtidsholdbare løsninger, der passer til deres arbejdsplads.’

Klip fra arkivet

Både HK Stat og de statslige arbejdsgivere så gode argumenter for ”distancearbejde” viste en undersøgelse udarbejdet i fællesskab mellem Finansministeriets personalestyrelse og lønmodtagerne i staten (CFU) i 2001: Det skrev vi for 20 år siden: Arbejdsgiverne får effektivt arbejde, når ansatte arbejder hjemme