rita bundgaard med fane

HK Stats formand Rita Bundgaard er med i den nye lønstrukturkomité. Foto: Hung Tien Vu

Rita Bundgaard, formand for HK Stat, er i dag udpeget som af de offentligt ansattes repræsentanter i komiteen, der tæller både en række eksperter og organisationsfolk. Komiteen bliver ledet af professor og tidligere overvismand Torben M. Andersen.

Rita Bundgaard, der også er de statsansattes chefforhandler, ser frem til at være en del af ”et spændende og nødvendigt stykke arbejde”.

- Selv om vi forhandler vores konkrete lønvilkår ved overenskomstforhandlinger med vores arbejdsgivere, er der brug for denne komité. Lige siden Lønkommissionen kom med sin redegørelse i 2010, har der været udtrykt en stigende frustration omkring opfølgning på dens konklusioner og på det seneste ikke mindst i forhold til konsekvenserne af Tjenestemandsreformen i 1969, siger Rita Bundgaard.

Bred og fordomsfri analyse, tak

- Nu har vi brug for en bred og fordomsfri analyse af lønforholdene for alle ansatte i den offentlige sektor. Derfor er det godt, at komiteen skal se på lønstrukturen i hele den offentlige sektor og ikke mindst, at den skal belyse, hvilke eventuelle barrierer der måtte være for mere grundlæggende ændringer af lønstrukturer og løndannelse, siger HK Stat-formanden.

Samtidig understreger hun, at det fortsat er og skal være de overenskomstbærende organisationer og deres arbejdsgivere, der forhandler de ansattes lønninger.

Parter skal fortsat forhandle lønnen selv

- Uanset hvilke anbefalinger, vi i komiteen når frem til, er det min klare holdning, at ændringer af offentligt ansattes lønninger og andre vilkår også fremover sker mellem arbejdsmarkedets parter inden for rammerne af den danske model, siger Rita Bundgaard.

Udover Rita Bundgaard har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) blandt andre udpeget Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, FOA-formand Mona Striib, Metal-formand Claus Jensen og selvfølgelig Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd. Det var en del af mæglingsforslaget om sygeplejerskernes overenskomstkonflikt, at der skulle nedsættes en lønstrukturkomité.