Martin Rasmussen og Anja C. Jensen

Martin Rasmussen er uddannet kontorassistent og bor i Odense med sin familie. Anja C. Jensen bor på Frederiksberg med sin familie og er uddannet hotelreceptionist. Foto: Rune Pedersen

 

1. Hvis jeg bliver forbundsformand, er det første, jeg vil gøre …

Anja_ny_45_blaa … at dele en flaske vin med det første menneske, jeg møder. Hvor fantastisk og ærefuldt at få lov at indtræde på den vigtige post! Herefter - en dyb indånding og så i gang med arbejdet.
Martin på blå baggrund … at opfinde flere timer i døgnet. Der bliver nok at se til. Jeg vil stoppe medlemsnedgangen, og jeg vil sørge for, at HK bliver markant bedre til at tale med én stemme.

2. Det, der driver mig i mit politiske arbejde er …

Anja_ny_45_blaa… retfærdighed, begejstring og fællesskab. At tale andres sag. Stå ved siden af dem, der kan bruge en hånd, en skulder eller et kærligt puf i ryggen. Gøre en reel forskel.
Martin på blå baggrund… at kæmpe for bedre forhold for vores medlemmer. Det driver mig at skabe resultater sammen med andre. Jeg har altid været drevet af at gøre en forskel.

3. Det HK, jeg drømmer om, er …

Anja_ny_45_blaa… et tordnende stærkt, samarbejdende og større HK. En organisation, der med medlemmerne i ryggen, i hjertet og i fokus, forstår at sætte en politisk dagsorden, skabe resultater og få dem ud at leve på arbejdspladserne.
Martin på blå baggrund… en fagforening, som medlemmerne er stolte af. Et forbund, de kan spejle sig i. HK skal være synlig, markant, være helt i front og ikke til at komme udenom.

4. For mig er de vigtigste dagsordener for HK’erne …

Anja_ny_45_blaa… uddannelse, arbejdsmiljø, jobudvikling og ligestilling.
Martin på blå baggrund… arbejdsmiljø, beskæftigelse, uddannelse, ligestilling og flere unge i vores fællesskab.

5. Når folk tænker på HK, vil jeg gerne, at de tænker …

Anja_ny_45_blaa… på et moderne og udviklingsorienteret fællesskab, som man bare VIL være en del af. Og at de samtidig sætter lighedstegn mellem HK og de ovenfor nævnte dagsordener.
Martin på blå baggrund… på HK som os, der står for det gode arbejdsmiljø, at det er HK, man skal gå til, når man vil uddanne sig eller have et andet arbejde!

6. HK’s største udfordring er, …

Anja_ny_45_blaa… at vi stadig taber medlemmer. Vi står på en brændende platform, og vi skal ikke bare slukke ilden. Vi skal hele tiden udvikle og forny os, uden at glemme eller gemme alt det, vi kan og gør. Fremtidssikre vores fællesskab.
Martin på blå baggrund… at vi stadig mister medlemmer. Der findes ingen nemme løsninger, men jeg vil sætte mig i spidsen for, at vi igen får medlemsfremgang.

7. Den vigtigste erfaring, jeg har gjort i mit arbejdsliv, er …

Anja_ny_45_blaa… at ingen skaber noget alene. Vi har brug for hinanden, og det er jo i virkeligheden også det, HK handler om.
Martin på blå baggrund… at det er vigtigt at være i et fællesskab og sammen skabe resultater.

8. Det gør mig vred, når …

Anja_ny_45_blaa… nogen møder andre med ligegyldighed, fordomme eller arrogance. Det er jo kropumuligt at forsvare sig imod og dermed faktisk værre end at blive angrebet.
Martin på blå baggrund… folk bliver mobbet eller chikaneret. Det gør mig vred, når vores medlemmer bliver uretfærdigt behandlet. Og jeg bliver rigtig vred, når nogle kalder ledige for dovne, for de ledige har det svært nok i forvejen.

9.Det gør mig glad, når …

Anja_ny_45_blaa… jeg kan tænde lyset. Aktivere engagement og virkelyst hos mine kolleger, medlemmer, medarbejdere - for SÅ bliver 1+1 pludselig til 3, og SÅ rykker vi!
Martin på blå baggrund… jeg møder et medlem, der er rigtig glad for HK, eller når vi lykkes med et godt resultat. Fx er jeg enormt glad for, at vi endelig er lykkedes med øremærket barsel til fædrene. Det er godt for mor, far og ikke mindst for barnet.

 

Se HK Danmarks Kongres-side

hvem og hvornår

Om kongressen

HK Danmarks kongres holdes d. 28.-30. oktober i Scandic Falconer i København.

Kongressen består af 366 delegerede. De delegerede er medlemsvalgte politikere i HK og et antal delegerede fra hver af HK’s syv afdelinger, som er valgt af og blandt HK’s medlemmer.

De delegerede skal vedtage nyt målprogram og behandle lovforslag mm. for de kommende 4 år.

Det mest spændende punkt på dagsordenen bliver valgt af ny formand og næstformand.

Anja C. Jensen og Martin Rasmussen stiller op til formandsposten. Jesper Thorup, fællesformand i HK Østjylland, Heidi Juhl Pedersen, afdelingssektorformand for de statsansatte HK’ere i Sjælland og Pernille Lange, der er næstformand i HK Stat Hovedstaden, stiller op til næstformandsposten.
Vis mindre