Det Økonomiske Råd – Vismændene – advarer i deres halvårlige rapport mod at lade jobcentrene betale for regeringens plan om at sende 20.000 kontanthjælpsmodtagere i nyttejob.

Besparelsen på jobcentrene, der i regeringens udspil, ’Danmark kan mere I’, beløber sig til 200 millioner kroner, risikerer ifølge Vismændene nemlig at trække den samlede beskæftigelse ned.

- Der er en risiko for, at besparelserne på den kommunale beskæftigelsesindsats medfører en negativ beskæftigelseseffekt af mindst samme størrelsesorden som den positive beskæftigelseseffekt, hedder det i rapporten.

Den ’positive beskæftigelseseffekt’, Vismændene henviser til, handler netop om at fuldtidsaktivere kontanthjælpsmodtagere i nyttejob.

Vismændenes vurdering betyder ifølge Altinget mere konkret, at selv hvis nyttejobbene får flere i arbejde - regeringens egen vurdering er 250 personer - så vil besparelserne på beskæftigelsesområdet trække den anden vej.

HK: Voldsomt bekymrende

I HK Kommunal er næstformand, Mads Samsing, enig i Vismændenes vurdering. I forbindelse med regeringens lancering af ’Danmark kan mere I’ fastslog næstformanden, at det på ingen hænger sammen, hvis medarbejderne på jobcentrene skal skaffe tusindvis af nyttejobs, alt imens de som følge af besparelser bliver færre til at løse opgaverne.

Til de 200 millioner kroner, jobcentrene ifølge regeringens forslag skal spare for at finansiere de nye nyttejob, skal lægges de 1,1 milliarder kroner, jobcentrene skal af med for at finansiere regeringens aftale om tidlig pension. Samlet set betegner Mads Samsing besparelserne på beskæftigelsesindsatsen som ’voldsomt bekymrende grænsende til det direkte uforståelige’.

Artiklen er opdateret 13. oktober 2021