Ikke bare kaffen er bedre, når man arbejder hjemme. De mange fordele vejer så tungt, at der er et stort ønske blandt HK’erne i regioner og kommuner om jævnlige hjemmearbejdsdage.

Otte ud af ti vil gerne arbejde hjemme mindst én dag om ugen. Det viser en undersøgelse, som analysevirksomheden Epinion gennemførte for HK i de to sidste uger af august. Blandt svarpersonerne er 839 medlemmer af HK Kommunal.

Oplevelsen af en meget høj effektivitet under corona-hjemsendelserne har fået mange arbejdsgivere til at åbne for, at flere har mulighed for at arbejde hjemme. 57 procent af de kommunale og regionale HK’ere i undersøgelsen svarer, at der på deres arbejdsplads er lavet en aftale eller retningslinjer for hjemmearbejde, og i langt de fleste tilfælde er det sket efter inddragelse af medarbejdere og/eller deres tillidsvalgte. Mange er stadig ved at samle op på deres erfaringer med hjemmearbejde under corona, men svarpersonerne på disse arbejdspladser forventer, at der snart indgås lokale aftaler.

Bedre balance i hverdagen

Af fordele ved hjemmearbejde nævnes først og fremmest en bedre sammenhæng i hverdagslivet, ikke mindst pga. sparet transporttid. For rigtig mange betyder hjemmearbejde også færre forstyrrelser og dermed mere ro og fordybelse, der gør, at man kan være langt mere effektiv end på storrumskontoret.

Blandt ulemperne er isolationen, den flydende grænse mellem arbejdstid og privatliv, savn af den hurtige sparring med en kollega, ringere ergonomi på hjemmekontoret, manglende opdagelse af en kollegas mistrivsel, dårligere introduktion af nye medarbejdere og i det hele taget mindre følelse af fællesskab.

Kommentarer om fordele ved hjemmearbejde er i klart overtal. ”Alle er enige om, at der er meget mere ro. Andre nyder, at de ikke har transporten til arbejde,” lyder en typisk kommentar.

 

De fleste ønsker flere ugentlige hjemmedage

"Hvis du frit selv kunne vælge, hvor ofte vil du så gerne arbejde hjemmefra de næste 6 måneder?"