Ulla Moth-Lund Christensen

- Der er ikke meget konkret indhold statens nye retningslinjer for hjemmearbejde. Men den gode nyhed er, er der nu ikke er noget til hinder for at de statslige arbejdsgivere lave nogle rigtig gode fleksible og visionære aftaler med deres medarbejdere, mener Ulla Moth-Lund Christensen. Foto: Lisbeth Hjorth

Hvor meget må vi arbejde hjemme? Kan jeg arbejde fleksibelt? Hvilke regler kan vi lave på vores arbejdsplads?

Hvis statens medarbejdere og ledere havde ventet klare og konkrete svar på alle spørgsmål om hjemmearbejde fra deres centrale ”HR-kontor” i Medarbejder og Kompetencestyrelsen (Medst), så kan de blive temmelig skuffede. Til gengæld står de nye retningslinjer på ingen måde i vejen for gode ambitiøse lokale aftaler, der skaber fleksible og attraktive arbejdspladser, vurderer næstformand i HK Stat Ulla Moth-Lund Christensen.

Fredag den 15. oktober kom de nye retningslinjer for hjemmearbejde i staten i form af en temaside på Medst's hjemmeside. Her er de ord, som mange statslige arbejdsgivere har ventet på, siden de i august igen kunne genåbne arbejdspladserne og lade medarbejderne komme tilbage på kontorerne efter coronaen.

I en pressemeddelelse i forbindelse med de ny retningslinjer udtaler Signe Friberg Nielsen, direktør i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen:

- Det er ledelsen på den enkelte arbejdsplads, som beslutter, hvordan linjen for hjemmearbejde skal lægges. For at klæde de statslige arbejdsgivere godt på til beslutningsprocessen, har vi givet vejledningen på området et grundigt servicetjek og udarbejdet nye konkrete værktøjer og inspiration.

Medst har som statens arbejdsgiverkontor samlet en række gode råd på en temaside om hjemmearbejde, som henvender sig til arbejdsgivere på de statslige arbejdspladser.

Efter en rundspørge blandt statslige chefer har Medst blandt andet lavet 4 bærende principper for hjemmearbejdet i staten. De lyder:

- Hav fokus på opgaven

- Mulighed for hjemmearbejde er en ledelsesbeslutning

- Tænk langsigtet

- Skab en attraktiv arbejdsplads

HK Stat: Vigtigt at bygge videre på de gode erfaringer

Temasiden rummer ikke fælles retningslinjer, men giver vejledning, værktøjer og inspiration til ’gode, lokale og langsigtede løsninger, der passer til den enkelte arbejdsplads’, som Medst formulerer det.

Ulla Moth-Lund Christensen, næstformand for HK Stat, hæfter sig ved, at staten ikke vil detailstyre aftaler om hjemmearbejde. Det er positivt, mener hun.

- Beslutninger om hjemmearbejde skal træffes lokalt. Helt enig. Og det er vigtigt, at beslutningerne bygger på de mange gode erfaringer med hjemmearbejde og sikrer den fleksibilitet, som fx statens HK’ere fremhæver i den ene undersøgelse efter den anden, siger Ulla Moth-Lund Christensen.

Hjemmearbejde kan ’være et parameter i forhold til at sikre attraktive statslige arbejdspladser – både i forhold til at fastholde og rekruttere velkvalificerede medarbejdere’, skriver Medst også.

Og netop på det punkt efterlyser HK Stats næstformand en anerkendelse af medarbejdernes ekstraordinære indsats under coronaen og nogle mere tydelige signaler fra de statslige arbejdsgivere om det store potentiale i distancearbejde.

- Kom nu ind i kampen! Signalér noget begejstring. Vis, at I ønsker en moderne arbejdsplads. Vis, at I forstår, at fleksibilitet i dagligdagen er og bliver vigtig i konkurrencen om de dygtige medarbejdere. De statsansatte har i praksis vist, at der er store muligheder. Og mange ønsker og forventer, at hjemmearbejde bliver en del af hverdagen fremover, siger Ulla Moth-Lund Christensen.

Medst konstaterer også, at den bedste og mest effektive af opgaverne, gør det relevant at tage hensyn til ’den enkelte medarbejders motivation, behov og work-life balance’.

I en Epinion-undersøgelse foretaget i august 2021 svarede 557 af HK Stats medlemmer på spørgsmålet: Hvis du frit selv kunne vælge, hvor ofte vil du så gerne arbejde hjemmefra?

36 procent ville helst arbejde hjemme 2 dage om ugen. 32 procent ville gerne arbejde hjemme 3-4 dage om ugen. 15 procent ville gerne kunne vælge 1 dag om ugen, men flere steder i staten er der helt eller næsten lukket ned for hjemmearbejdet.

Den store interesse for mulighed at have mulighed for at arbejde hjemme gælder hele arbejdsmarkedet. Ifølge en Gallupundersøgelse i Berlingske i oktober ville 17 procent af danskerne enten kigge sig om efter nyt job eller sige op på stedet, hvis arbejdsgiveren forbød dem at arbejde hjemmefra.

TIP REDAKTIONEN!

Hvordan er hjemmearbejdet på din statslige arbejdsplads? Vi hører meget gerne fra dig.

LÆS OGSÅHjemmearbejde efter corona: 3-4 dage om ugen, tak 

FAKTA

Statens 4 principper for hjemmearbejde

Her kan du få et overblik over de 4 principper, som ifølge Medarbejder- og Kompetencestyrelsen bør indgå i statslige arbejdsgiveres strategiske overvejelser om hjemmearbejde. Sådan skriver Medst:

1. Hav fokus på opgaven
I staten løser vi opgaver, der er vigtige for borgerne, virksomhederne og samfundet i det hele taget. Kernen i arbejdet er at løse disse opgaver godt og effektivt, og det er det, vi skal indrette os efter. Som arbejdsgiver i staten er det derfor afgørende, at du har fokus på hvordan opgaveløsningen påvirkes, når arbejdet tilrettelægges med hjemmearbejde. (..)

Opgaver, som kan løses individuelt, og som ikke kræver løbende sparring eller videndeling, er typisk de mest velegnede til hjemmearbejde, mens opgaver, som hovedsageligt løses i synergi mellem medarbejdere, er mindre velegnede og kræver fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen.

2. Mulighed for hjemmearbejde er en ledelsesbeslutning
Det er ledelsen på den enkelte arbejdsplads, der træffer beslutning om, hvorvidt hjemmearbejde kan bruges – og i hvilket omfang. I den forbindelse er det vigtigt at overveje, hvad der giver mening og skaber værdi på arbejdspladsen (..).

Medarbejderne har ikke krav på hjemmearbejdsdage, og som arbejdsgiver er det dit ansvar at lægge en linje for hjemmearbejde, der kan justeres i forhold til de opgaver, fremtiden bringer.

3. Tænk langsigtet
Som arbejdsgiver er det vigtigt, at du indretter dig fleksibelt og tager højde for, at opgaverne kan ændre sig over tid fx som følge af ændringer i rammevilkår, økonomi, efterspørgsel, ledelse eller kompetencer. Det er med andre ord vigtigt at tænke langsigtet, når der tages stilling til hjemmearbejde (..).

Derfor er løbende evaluering og justering af organisationens tilgang til hjemmearbejde afgørende. Det, som fungerer nu, fungerer ikke nødvendigvis om et år.

Lokale og individuelle kontrakter bør udformes, så de løbende kan tilpasses eller eventuelt opsiges med et varsel, som vurderes hensigtsmæssigt.

4. Skab en attraktiv arbejdsplads
Hjemmearbejde kan i nogle tilfælde være et parameter i forhold til at sikre attraktive statslige arbejdspladser – både i forhold til at fastholde og rekruttere velkvalificerede medarbejdere. Det er imidlertid ikke alle medarbejdere, som trives med hjemmearbejde. Hjemmearbejde kan også udfordre arbejdspladsens sammenhængskraft og kultur, fordi videndeling, onboarding af nye medarbejdere samt vedligeholdelse af en faglig og social dagligdag kan få trangere kår og dermed påvirke arbejdspladsen og opgaveløsningen i en negativ retning.

For at tage højde for dette skal du som arbejdsgiver have indsigt i, hvad der gør din organisation til en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne. På den måde kan du bedre understøtte, at din organisation har konkret fokus på, hvordan I opretholder en velfungerende kultur både fagligt og socialt.

Når du lægger linjen for hjemmearbejde i organisationen, er det desuden væsentligt at være opmærksom på, at den bedste løsning ofte ikke er den samme for alle. Foruden at have fokus på den bedste og mest effektive løsning af den enkelte opgave, er det derfor relevant at tage hensyn til den enkelte medarbejders motivation, behov og work-life balance.

 

 

Vis mere