mand med megafon

Der er sket meget i det offentlige, siden man sidst undersøgte, hvad der motiverer de ansatte til jobbet. Måske får du mulighed for at sige din mening i næste uge. Illustration: Mostphotos

Hvad driver de offentligt ansatte i Danmark? Det skal en stor undersøgelse nu give svar på.

30.000 tilfældigt udvalgte ansatte i stat, regioner og kommuner får fra 3. november et spørgeskema i deres digitale postkasse. Alene i staten vil rundt regnet 7.000 af de i alt 180.000 ansatte blive bedt om at give deres besyv med.

Bag undersøgelsen står det nationale partnerskab for ledelse og kompetencer, der er et samarbejde mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Finansministeriet, KL og Danske Regioner. Altså de offentlige arbejdsgivere.

En gruppe med nogle offentligt ansattes faglige organisationer har fulgt arbejdet, men ikke haft indflydelse på spørgsmålene. HK Stat har ikke været inviteret.

Solid og repræsentativ undersøgelse

Formålet er ifølge pressemateriale ’at opnå værdifuld viden om, hvad der driver og motiverer de offentligt ansatte.’ Og resultaterne skal ’bidrage til at indrette fremtidens offentlige arbejdspladser, der skal sikre, at den offentlige sektor også i fremtiden er kendetegnet ved at være et attraktivt sted at arbejde.

Ifølge HK Statbladets oplysninger fra partnerskabet bliver der tale om en solid, repræsentativ undersøgelse blandt alle offentligt ansatte. Center for Offentlig Ledelse på Aarhus Universitet har bidraget til arbejdet med at udvikle spørgerammen.

Deltagere er anonyme

Der vil blive spurgt ind til, hvordan temaer som ledelse, kompetenceudvikling og ansættelsesvilkår påvirker de ansattes motivation. Ordlyden af de enkelte spørgsmål i undersøgelsen er det ikke muligt for redaktionen at få oplyst. Man deltager helt anonymt. Og det bliver ikke muligt at give sin mening til kende i fritekstsvar. Det vil tage 15-20 minutter at besvare spørgsmålene i undersøgelsen, som er ude i 3 uger. En rapport om undersøgelsen bliver ifølge redaktionens oplysninger færdig i første halvdel af 2022 – og rapporten bliver offentlig tilgængelig.

HK Stat: Deltag og sig din mening

Rita Bundgaard, formand for HK Stat, opfordrer medlemmer, der modtager undersøgelsen, til at deltage.

- Vi ved kun i overskrift, hvad medarbejdere i staten og den øvrige offentlige sektor vil blive spurgt om. Men det er positivt, at de offentlige arbejdsgivere ønsker at blive klogere på, hvad der motiverer medarbejderne. Jeg håber, at mange svarer på undersøgelsen. Og jeg opfordrer til at vælge de svarmuligheder, I virkelig kan stå inde for. Desværre bliver der jo ikke mulighed for at skrive sine egne kommentarer i fritekstfelter, siger hun.

- Når resultatet foreligger, vil vi nærlæse rapporten og give vores bud på, hvad der set med HK-øjne skal til for at øge de statsansattes tilfredshed med job, ledelse, arbejdsmiljø og andre vigtige forhold - og dermed deres motivation, tilføjer Rita Bundgaard.

For 15 år siden: Jobindhold vigtigst

Det er 15 år siden, statens ansatte sidst i en større undersøgelse blev spurgt om, hvad der får dem til at gå glade på arbejde. I 2006 gennemførte den daværende Personalestyrelse en omfattende undersøgelse. Den viste ifølge daværende finansminister Thor Pedersens forord til rapporten om undersøgelsen, at ’de statsansattes samlede motivation, engagement, trivsel og jobtilfredshed’ var ’høj’.

Gik man lidt ned i rapporten, kunne man se, at jobindholdet dengang var den klart afgørende faktor for de statsansattes motivation. Desuden var muligheder for kompetenceudvikling og karriere samt arbejdspladsens omdømme vigtig for medarbejdernes motivation. Derimod havde særlige ansættelsesvilkår, løn og fleksibilitet ifølge rapporten mindre betydning for motivationen.

Undersøgelsen fra 2006 udpegede flere områder, hvor der var plads til forbedring, hvis de statsansatte skulle blive mere motiverede. Det drejede sig blandt andet om ledelse, fokus på kompetenceudvikling og karriere og omdømme. På de områder var de statsansatte nemlig mindre tilfredse med forholdene.