Nanna Stage Hindborg

Nanna Stage Hindborg, 28, havde efter 4 år i Skattestyrelsen brug for at prøve noget nyt og søgte job i Færdselsstyrelsen i Ribe. Foto: Ole Joern

Hvorfor skifter du job?

Jobbet som administrativ konsulent i Færdselsstyrelsen lød superspændende med nogle meget afvekslende opgaver. Jeg havde hørt fra flere, at Færdselsstyrelsen er en rigtig god arbejdsplads at komme til. En af grundene til, at jeg søgte herind, var også, at her er mange unge mennesker ansat. Og så er det en moderne arbejdsplads.

Tidligere har jeg været sagsbehandler i Skattestyrelsen i 4 år, men jeg havde brug for at prøve noget nyt og blive udfordret på et andet fagområde.

Hvad skal du lave i dit nye job?

Jeg sidder i Team Synsadministration, hvor vi er 13 medarbejdere inklusive teamleder og studentermedhjælper. Mine opgaver består primært i sagsbehandling inden for områderne syn af køretøjer og udstedelse af bøder for manglende syn af køretøjer. Her besvarer jeg henvendelser fra borgere, hvis de fx har modtaget bødeforlæg og har spørgsmål til det.

Ellers tager jeg mig af generelle henvendelser vedrørende synsområdet - det gør jeg som regel skriftligt. Borgerne kan have spørgsmål til, hvornår de skal have synet deres køretøj, hvorfor de har modtaget bødeforlæg, når de har fået synet deres køretøj, eller hvad de skal gøre, hvis det er en trailer eller campingvogn, som skal til syn.

Jeg hjælper også til i telefonvagten, hvor vi guider og hjælper borgere, der ringer ind med spørgsmål. Det er rart, at der er det her skift i opgaverne i løbet af dagen. Ikke to dage er ens, for borgerne stiller hele tiden nye typer spørgsmål. Man skal holde sig opdateret for at kunne besvare borgernes henvendelser bedst muligt. Syn af køretøjer er et komplekst område, som er spændende at få kendskab til.

Mit team består af både jurister og administrative medarbejdere. Vi samarbejder på tværs af fagligheder og er fælles om opgaverne. Hvis man har brug for kollegial sparring, er der altid en, som man kan spørge.

Hvad ser du frem til i dit nye job?

Det kan være hårdt at skifte job og vante og trygge omgivelser ud med nye arbejdsopgaver, nye kollegaer og nye it-systemer. Men jeg er blevet budt godt velkommen og er hurtigt blevet en del af det hele, så overordnet har det været nemmere, end jeg lige havde regnet med.

Jeg ser frem til at få mere viden om syns- og bødeområdet og lære en masse om de nye opgaver, som jeg sidder med – fx at lave opslag i Motorregistret. Og jeg glæder mig til at lære styrelsen og mine nye kolleger bedre at kende.