HK Politiets bestyrelse

HK Politiet og Anklagemyndighedens bestyrelse valgt på delegeretmødet 3. november 2021.

Det blev Mathias Hvid Jakobsen, der sammen med Michael Erhardsen skal stå i spidsen for de omkring 2.000 HK-ansatte i anklagemyndigheden, politiafdelingerne og politikredsene de næste 3 år. De blev valgt på det delegeretmøde, der blev afholdt onsdag den 3. november 2021 på Hotel Faaborg Fjord, og det skete uden modkandidater.

Mathias, der blev valgt som formand, kommer fra Københavns Politi, hvor han siden januar 2019 har været tillidsrepræsentant for HK’erne i Center for Grænsekontrol. Michael er fællestillidsrepræsentant i Midt- og Vestjyllands Politi og blev valgt til næstformand for landsklubben.


Mathias Hvid Jakobsen (t.v.) er 30 år, gift, bosiddende i Sverige og TR i Københavns Politi i lufthavnen (Center for Grænsekontrol).
Michael Erhardsen er 32 år, bosiddende i Holstebro og FTR i Midt- og Vestjyllands Politi.

Det handler meget om samarbejde, forklarer Mathias:

- Samarbejde med vores ledelse i Rigspolitiet og hos rigsadvokaten og samarbejde i netværket af tillidsvalgte i hele landet. Han fortsætter:

- En af de første opgaver for Michael og mig bliver at komme rundt i landet og møde tillidsrepræsentanter og vores medlemmer i øjenhøjde og på den måde tage temperaturen på de forskellige arbejdspladser. Jytte fra marketing er kommet tilbage, siger Mathias med en hilsen til Morten Münsters bog om adfærd.

Han understreger, at der venter en supervigtig arbejdsopgave med at få skabt den nærhedsfølelse hos det enkelte medlem, som gør, at de føler, de er en del af noget større. Michael supplerer:

- Vi skal også kigge på uddannelse. Ikke bare på efter-/videreuddannelse, men i høj grad også på grunduddannelse, altså en helt grundlæggende introduktion til politiet som arbejdsplads og organisation og til de relevante lovregler, vi er bundet ind af. Og så skal vi selvfølgelig sikre, at der er et både relevant og solidt udbud af supplerende og kvalificerende uddannelser, så vi er klædt på - og ikke klædt af - til rollen som fremtidens HK’ere.

Resten af holdet, der udgør bestyrelsen, er

  • Heidi Houmølle, tillidsrepræsentant i Københavns Vestegns Politi
  • Peter Bansemer-With, fællestillidsrepræsentant i Rigspolitiet
  • Anne Ammitzbøll, fællestillidsrepræsentant i Københavns Politi
  • Palle O. Hansen, tillidsrepræsentant i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, og
  • Helle Holm Nørregaard, der er valgt som repræsentant for lederne i politiet og anklagemyndigheden, og som til daglig arbejder i Sydøstjyllands Politi.

HK Politiet og Anklagemyndigheden er en af 4 landsklubber under HK Stat og repræsenterer omkring 2.000 medlemmer i politi og anklagemyndighed. Bestyrelsen bliver valgt på et delegeretmøde, der afholdes hvert 4. år, men på grund af hele coronasituationen blev mødet udskudt, og valgperioden er således kun 3 år i denne omgang.