Som elev skal man ikke "finde sig" i noget - men det betyder ikke, at det er nemt at sige fra. Foto: Priscilla du Preez/Unsplash  

Firmafesterne var voldsomme med snapsefyldte dildoer, halshugning af levende høns, penissugerør, lolitadukker og pres for, at medarbejderne skulle drikke sig stærkt berusede.

Samtidig var dagligdagen som elev i virksomheden skuffende og præget af, at virksomheden ikke tog sit ansvar for at oplære eleverne alvorligt. Elever blev sat til arbejde, de ikke var kvalificeret til, og som intet havde med deres uddannelse at gøre. Nogle oplevede at blive tildelt en anden elev som elevansvarlig. Andre at de højst én dag om ugen blev sat til relevante arbejdsopgaver.

Vovede eleverne at gå til ledelsen med deres frustration, skete der i bedste fald intet. I værste fald blev de truet med, at virksomheden bare kunne finde en anden elev, hvis de var utilfredse. 

Grænser er personlige

Forholdene for eleverne i Danaweb, et af landets største webbureauer, blev afdækket i HK Privatbladet sidst i august. Det er et forhold, der i sidste ende har betydet, at hver tredje elev er flygtet fra virksomheden. Oven på artiklerne rejser der sig nu en række spørgsmål om, hvad man som elev skal finde sig i, og hvad man har af muligheder for at reagere. 

Vi har derfor bedt Anne Berggren, som er elevansvarlig i HK it, medie & industri Hovedstaden, svare på nogle af de mest presserende spørgsmål, som beretningerne afføder.

Hvor går grænsen for, hvad man skal finde sig i?

- Der er ikke nogen, der kan bestemme, hvor dine grænser går. Det kan du kun selv. Føler du, din grænse er overtrådt, så er den overtrådt. Derfor er det altid okay at sige fra, siger Anne Berggren.

Alligevel kan det være svært at råbe op, måske især som elev?

- Det er helt rigtigt. Men man kan måske stikke en finger i jorden først og alliere sig med andre, der heller ikke synes, det er sjovt. Det kan være en rigtig god idé at sige fra, så andre hører det, fordi andre kan føle det samme. Det er også helt okay at sige fra efterfølgende. Bare fordi man stod det igennem og grinede med, så er det ikke sådan, at man ikke kan være kritisk over for det dagen efter.

Ret til uddannelse

Hvordan står man som elev, hvis man ikke lærer de ting, man skal?

- Alle elever har en uddannelsesplan, så de løbende kan følge med i, om de lærer det, de skal. Du må kun undtagelsesvis beskæftige dig med ting, som ikke har noget med din uddannelse at gøre. Såsom at vaske gulv. Hvis det er en nødsituation, så er det okay, at man som elev en sjælden gang bliver sat til andet arbejde. Men det skal være undtagelsen.

Det er arbejdsgivers ansvar at rette op på situationen, hvis dine arbejdsopgaver ikke lever op til din uddannelsesplan, fastslår Anne Berggren fra HK it, medie & industri Hovedstaden. Foto: Morten Rode 

Hvad så hvis man som nogle af Danaweb-eleverne bliver placeret i en afdeling, der ikke er relevant for ens uddannelse?

- Først skal man drøfte det med sin elevansvarlige, og her kan man jo sammen gennemgå sin uddannelsesplan og se, om man vil få lært det, man skal. Hvis det ikke hjælper, skal man selv eller sammen med den elevansvarlige gå til sin leder. Det er arbejdsgiverens ansvar at finde en løsning, hvis uddannelsesplanen ikke kan opfyldes. Hvis det stadig ikke hjælper, skal man kontakte HK.

Apropos den elevansvarlige var der i Danaweb elevansvarlige, som selv var elev.

- Den går ikke. En elev kan ikke selv være elevansvarlig. Der er ikke noget til hinder for, at en elev er med til at lære en anden elev op. Men der skal altid være en faglært, du kan spørge.

Hvad kan man gøre, hvis man får ansvar, som man i virkeligheden ikke er klar til?

- Som elev er man altid i sin gode ret til at sige, at man skal have hjælp til en opgave. Og det synes jeg, man skal gøre i den situation.

Svære overvejelser

Nogle elever har berettet om at blive truet med at ryge ud, hvis de ikke var tilfredse med at være hos Danaweb. Hvordan står man egentlig som elev i sådan en situation?

- Som elev kan du ikke blive fyret. Arbejdsgiver kan ophæve din uddannelsesaftale, men da dette er et brud på aftalen, skal HK med indover. Ophæver arbejdsgiver uddannelsesaftalen uretmæssigt, har man krav på en erstatning for løn og en godtgørelse for, at man mister sin elevplads.

Hvad så hvis eleven er møgtræt af at være der?

Man kan godt ophæve aftalen ensidigt, men så kan arbejdsgiver rejse et økonomisk krav mod eleven. Det er ikke noget, man bør gøre uden først at kontakte HK. 

Men er det meningen, at man skal forblive på virksomheden, selv hvis man ikke lærer det, man skal? 

Nej, hvis man ikke får lært sine ting, og det ikke er muligt at rette op på problemet, så vil jeg klart opfordre til, at man finder en anden elevplads. Det er muligt at lave en gensidig ophævelse, hvor man er enige om at afslutte elevforholdet. Alligevel er det en kompliceret situation, fordi der er mangel på praktikpladser. Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis det er arbejdsgiver, der har ophævet elevforholdet, så har man mulighed for at komme i skolepraktik. Men det kan man ikke, hvis man selv er skyld i, at elevforholdet afsluttes, eller hvis man ophæver det efter gensidig aftale.

Så hvad skal man gøre?

Det er vigtigere at få en god uddannelse end at holde fast i en praktikplads for enhver pris og ikke lære det, du skal. Du kan risikere ikke at bestå på skolen efterfølgende eller at få problemer med svendeprøven. Vi ved, der er nogle, der kommer tilbage fra praktik og bliver overraskede over, hvor lidt de har lært i forhold til deres medstuderende. 

Har du et afsluttende råd til eleven, der er ked af sin praktikplads?

Hvis du er ked af din elevplads, kan det være en rigtig god idé at skrive dagbog. Notér, hvordan dine forhold er, og hvad du laver i løbet af dagen. Skriv ned, hvis du siger noget til arbejdsgiver, og hvad du får som svar. Sådanne optegnelser er gode at have, fordi man hurtigt kan blive følelsesmæssigt påvirket i en samtale med arbejdsgiver. De er også gode at have som dokumentation, hvis man skal ringe til HK.