Plakaten kan hentes som pdf-fil via link nederst i artiklen.

Layout: Eks-Skolens

1. 37 timers arbejdsuge blev først indført i 1990
Fagbevægelsen har kæmpet for kortere arbejdstid i over 100 år. I 1919 vandt den en af sine mest markante sejre med arbejdsdage på otte timer seks dage om ugen. Den nuværende 37 timers arbejdsuge blev indført i 1990.

2. Ferie med fuld løn i fem uger er resultatet af årtiers udvikling
Ferie med løn blev oprindeligt indført i forbindelse med kollektive overenskomster. Den første ferielov i 1938 gav alle lønmodtagere ret til to ugers ferie med løn. Dette er steget ad flere omgange, og siden 1981 har vi årligt haft fem ugers ferie.

3. Arbejdsgiverbetalt pension sikret af fagbevægelsen
I 1987 indgik arbejdsmarkedets parter og regeringen en trepartsaftale, hvor fagbevægelsen fik opfyldt sit ønske om arbejdsmarkedspensioner. Pensionen lå i starten på 0,9%. Gennem efterfølgende overenskomstforhandlinger er den steget betydeligt og er nu i de fleste private overenskomster på 12%, hvoraf de 8% betales af arbejdsgiver.

4. Fritvalgskonto har givet ansatte med overenskomst helt nye valgmuligheder
Fritvalgskonto er et overenskomstmæssigt gode fra 2007. I begyndelsen var den på 1 % af den ferieberettigede løn, i 2022 når den op på 7 %. Fritvalgskontoen kan blandt andet udbetales ved frihed, sættes ind på pensionsopsparingen eller konverteres til seniorfridage.

5. Ligeløn i Danmark efter 76 års pres
Lige løn for lige arbejde har fra HK’s fødsel i 1900 været en del af forbundets formålsparagraf. I 1965 blev der indført ligeløn på minimallønssatserne i HK, i 1973 blev der indført ligeløn på LO-området, og i 1976 vedtog Folketinget omsider Ligelønsloven.

6. Fuld løn under barsel er ikke en almen rettighed i Danmark
Du har kun krav på fuld løn under barsel, hvis det er aftalt med din arbejdsgiver eller fremgår af din overenskomst. De fleste privatansatte uden overenskomst får i dag en løn under barsel svarende til den maksimale refusion, deres arbejdsgiver kan få fra Barselsfonden.

7. Løn under sygdom – et relativt nyt fænomen
Retten til løn under sygdom afhænger af dine ansættelsesvilkår. I 1993 opnåede fagbevægelsens forhandlingsfællesskab CO-Industri fuld løn under sygdom i op til 14 dage. I dag kan funktionærer og nogle funktionærlignende medarbejdere få fuld løn uanset sygdommens varighed.

8. Fagbevægelsen forhandlede sig til den sjette ferieuge
Feriefridage er direkte opstået i overenskomstforhandlingerne. De blev endeligt indfaset i 2003, således at alle overenskomstdækkede lønmodtagere i dag får fem årlige feriefridage, også kendt som den sjette ferieuge. Uden overenskomst har man ikke krav på feriefridage..

9. I dag kan nogle lønmodtagere få betalt efteruddannelse
I mange overenskomster er der penge til efteruddannelse fra uddannelsesfonde. Hvert år kan man eksempelvis få op til 10 dage med 85-100% lønkompensation til uddannelse, der udvikler ens kompetencer.

10. Mulighed for at blive hjemme og få løn, når man har sygt barn
Som forælder ansat på en overenskomst har du ret til barnets første sygedag med løn, hvis der ikke er andre muligheder. Nogle overenskomster giver endda ret til barnets både første og anden sygedag med løn.

DOWNLOAD PLAKATEN SOM PDF