Astrid Refstrup flankeret af sine medarbejdere i Triple Topping og af medstifter Simon
Stålhandske (med rød T-shirt i baggrunden). Astrid havde sin baby Bobbie med på arbejde den dag, vi var på besøg.

FOTOS: Carsten Snejbjerg

Når den københavnske spilvirksomhed Triple Topping Games søger en ny medarbejder, skriver de i jobopslaget, hvad man vil få i løn.

Ikke med ord som ”løn efter kvalifikationer” eller ”løn i forhold til overenskomst”, men i tørre tal: 35.000 kr. om måneden.

- Vi har en arbejdskultur, hvor der traditionelt er nogle uddannelser, der fører til bedre lønnede jobs end andre. For eksempel tjener programmører typisk lidt mere end grafikere. Nogle fag er bare vægtet lavere end andre, og det har jeg ret svært ved at forstå, siger Astrid Refstrup, som er medstifter og direktør i Triple Topping Games.

Hun bliver selv aflønnet efter de samme regler som de ansatte, men har selvfølgelig den fordel, at hun kan trække overskuddet ud, hvis det går godt. 

- Først og fremmest er tanken bag vores løn drevet af feminisme og et mål om ligestilling i arbejdslivet. Hvis man ikke skal kæmpe for sin næste lønforhøjelse, er det også nemmere at gå hjem klokken 16. Jeg tror, det er svært for mange at holde fri, men med ligeløn er der ingen, der behøver slås med andre, og man skal ikke overpræstere for at få en lønforhøjelse. På den måde er vores arbejde også et fælles projekt, siger hun.

Tillæg for børn

Lønstrukturen i Triple Topping Games er skruet sådan sammen, at man får en årlig lønforhøjelse på 1.000 kr., indtil man rammer en månedsløn på 40.000 kr. Så stopper festen indtil videre, men det kan ændre sig i takt med, at virksomheden udvikler sig. Oven i lønnen kommer en arbejdsgiverbetalt pension på 2.500 kr. om måneden, hvilket svarer til omtrent 7% af 35.000 kr.

Endelig er der månedlige tillæg, hvis man har børn. Tillægget følger ens yngste barn og svinger mellem 5.000 kr. for 0-2-årige børn og ned til 1.000 kr. for 15-18-årige. 

Astrid Refstrup er ved at falde ned af stolen, da IMI-bladets journalist spørger ind til tillægget. Om det er årligt eller hvordan?

- Nej nej, det er om måneden! Er du klar over, hvad institutionspladser koster i København? 

Hun uddyber, at bonussen er medvirkende til, at Triple Topping kan tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft – også selv om man har børn.

Smart i stedet for hårdt

Det er ikke kun på lønnen, at Triple Topping skiller sig ud. I en branche, hvor der ofte arbejdes meget, og brugen af ulønnet overarbejde (såkaldt crunch time) er udbredt, er Triple Toppings arbejdstider usædvanlige: Alle arbejder 32 timer om ugen inklusiv en times betalt frokost hver dag. I praksis er timerne fordelt sådan, at man arbejder fra ni til 16 og har fri hver anden fredag.

- Vi har øvet os i at blive en bedre arbejdsplads, siger Astrid.

Lige fra begyndelsen har Astrid Refstrup ønsket at skabe en anderledes og inkluderende arbejdsplads.

- I begyndelsen arbejdede vi 37,5 timer om ugen, men jeg har altid syntes, vi skulle være et sted, hvor der er rart at være. Jeg tror, det er en myte, vi fortæller os selv, at der skal konkurrence til for at skabe resultater. Det er vigtigt, at vi tør udfordre disse myter. Vores medarbejdere arbejder dygtigt og resultatorienteret og byder ind i den kreative proces. Jeg tror ikke på at kæmpe hårdt i stedet for smart. I dag skal man kunne hoppe hurtigt mellem arbejdsopgaver, og man sidder konstant ved en skærm – mange arbejdspladser bør spørge sig selv, om deres medarbejdere virkelig præsterer optimalt hele dagen, siger hun.

- Det kan være svært at få en dag til at hænge sammen, hvis man har familie og børn, man skal hente. Det er den slags, der gør, at dine medarbejdere ikke har energien til at levere godt, går ned med stress, ender i livskriser. Alt sammen ting som ikke er godt for nogen og samtidig dyre for arbejdsgiveren.

Stor søgning

Selv om en månedsløn på 35.000 kr. ikke er voldsomt høj for en programmør i København, og efterspørgslen på kvalificerede medarbejdere i branchen kan være stor, har Triple Topping Games ikke det fjerneste problem med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. 

- Vi får utrolig mange ansøgere, siger Astrid. 

- Der er også rigtig mange, der løbende henvender sig til os. Måske et par stykker om ugen. En programmør får måske lidt mindre i løn hos os, især hvis vedkommende har haft en seniorrolle andetsteds, men jeg tror, vores vilkår giver folk en form for ro. Plus at vi gør os umage i forhold til at holde på folk i lang tid. Det med arbejdstiden ved jeg, at folk er glade for. Og så bare det at være et sted, hvor nogen har tænkt over arbejdsforholdene.

Adspurgt om, hvordan ansatte i mere traditionelle virksomheder kan blive inspireret af spilvirksomhedens måde at gøre tingene på, peger Astrid på åbenhed om løn.

- Jeg tror, åbenhed er det vigtigste. I Danmark er folk mega dårlige til at tale om løn, men det er altså helt okay. Og fuldt lovligt. Hvorfor skal det være en hemmelighed, hvad andre tjener? Jeg forstår det simpelthen ikke. Her er vi åbne om arbejdsforholdene, og vores ansatte skaber selv en åbenhedskultur. Det virker som om, de sænker skuldrene. Min generelle følelse er i hvert fald, at det er sådan.

Det siger de ansatte

 

Ida Hartmann, narrative designer og game writer

Ida Hartmann er så glad for sine arbejdsforhold, at hun ikke kan lade være med at underholde vennerne om dem.

Hvad betyder det for dig, at din arbejdsplads har ligeløn?
Jeg er totalt fan af det ud fra både et idealistisk og et politisk perspektiv. Vi er alle lige meget værd, så det føles rigtig godt. Der er ikke noget, der handler om, hvor meget de andre tjener, eller om jeg gør det godt nok.

Omvendt kan du ikke forhandle dig til en stigning, hvis du gør en særlig indsats eller får nye opgaver.
Jeg tror slet ikke, jeg tænker på den måde. Jeg vil bare gerne tjene penge til det, jeg har brug for. Jeg synes, det er afslappende, at man fjerner præstationspres som en faktor for at avancere. På denne måde tænker jeg mere på projektet end på mig selv.

Kendte du til vilkårene her i firmaet, inden du blev ansat?
Ja, og vilkårene betød meget for mig. Det sidste års tid har jeg gjort mig mange tanker om arbejdsmiljø, og hvad for en slags sted jeg kunne tænke mig at arbejde. Jeg føler, alle virksomheder burde tænke på, hvordan de sørger for, at deres ansatte har det bedst muligt, så de kan være produktive.

Hvordan mærker du jeres vilkår i hverdagen?
Det har været meget trygt at blive ansat her. Jeg går og blærer mig over for alle mine venner og fortæller blandt andet om arbejdsdagens struktur med tre timers arbejde, en times frokost og tre timers arbejde igen. Og at jeg går hjem med energi i stedet for at gå hjem udkørt. Og jeg blærer mig med lønbonussen for børn og de super barselsmuligheder. Og at alting er meget fleksibelt. Astrids idealer og engagement giver mig en følelse af, at man hele tiden forsøger at optimere vores velbefindende.


Jonathan Buurgaard Jørgensen, programmør

Jonathan arbejder fast fra hjemmet i Grenaa, derfor er han kun med på en skærm i Triple Toppings lokaler i indre København. Det er han hver dag, så de andre kolleger altid kan se og tale med ham.

Hvad tænkte du om vilkårene hos Triple Topping, da du begyndte? 
Som nyuddannet er det meget favorabelt for mig, at alle har de samme forhold. Og helt personligt synes jeg, det er en rigtig fed måde at gøre det på, så alle uanset titel bliver betalt det samme.

Hvad er det, der er så positivt ved det?
Jeg tror, det fjerner en form for stress. Hvis man går meget op i at være bedre end de andre, eller hvis man arbejder lidt over for at kunne sige det til næste lønforhandling: De ting forsvinder. Man behøver ikke tænke over at skulle gøre det bedre. Man skal bare gøre det, man kan.

Kan det ikke på en måde være lidt ærgerligt, at du ikke har mulighed for at forhandle din løn?
Det kan man godt sige, men lønforhandling er slet ikke for alle. Nogle har garanteret behov for at kunne vise sig som bedre, forhandle og hævde sig, men for mig er det rart, at det er sådan her.

Hvad siger dine venner til dine forhold?
De fleste er nyuddannede ligesom jeg, og vi taler en del om vores arbejdsforhold, for der er stor ulighed i lønnen inden for vores virksomheder. Jeg har en kammerat, der er startet i anden virksomhed, men han bliver bare opfattet som en juniormedarbejder og får ret lav løn, selv om de synes, han er dygtig. Så han føler sig mindre værdsat og skal måske presse sig selv ekstra i tiden op til den næste lønforhandling.

Hvad tænker du om, at det også handler om ligestilling?
Det synes jeg er mega fedt at være en del af. Ikke mindst inden for spilbranchen, hvor det er typisk, at animatorer og tegnere er kvindefag, mens programmering mest laves af mænd. Når man så ser på arbejdsforholdene, er animatorer typisk projektansat og får en lavere løn, mens programmørerne får højere løn og er fast ansat. I Triple Topping bliver man bare fastansat og får samme løn.