Sidste års konference, som var den første af slagsen, var virtuel, men med coronaen i tilbagegang planlagde HK Kommunal i år en landsdækkende konference for arbejdsmiljørepræsentanter med fysisk fremmøde. I stedet for at gå hele vejen og mødes på ét sted, blev hybridformen ude i den enkelte afdeling valgt for at tiltrække flere og samtidig undgå at blive ramt af en eventuel fremmødebegrænsning, hvis corona vendte tilbage. 230 deltog i alt spredt på syv lokationer til heldagskonferencen den 8. november. 


- Styrken ved at holde det lokalt er, at flere deltager, og jeg kender faktisk alle, der deltog. Ulempen ved formen er, at du ikke lige kan række hånden og stille et spørgsmål. Desuden kræver det, at oplægsholder og debattører er tydelige, fordi de ingen feedback har fra salen siger koordinator Elsebeth Hansen fra HK Kommunal Sydjylland. Og hvad tydelighed angik var der ingen problemer ifølge deltagerne. 

- Det var helt vildt, hvor godt det var med facilitatoren Nanna Munk, der bandt det hele sammen. Det gled fint fra oplægsholder til oplægsholder, der var en god vekselvirkning mellem information, tit leveret på en sjov måde, og så nogle opgaver. Det virker! siger Heidi Jensen fra Vejen kommune og mangeårig AMR. Hun fortsætter: 

- Der var en god kobling mellem de forskellige steder i landet. Så hører man lige fra den ene og den anden region, når de er på online. Vi fik også en bog, så både online og konkret var der en masse, man kunne tage med hjem og bruge med det samme. Jeg har allerede holdt oplæg på et personalemøde med noget af det, jeg har med derfra, siger Heidi. 


Corona-forsigtighed

I Haderslev kommune er Lone Nottelmann AMR i sin tredje periode. Hun havde en god oplevelse som en af dem, som prøver at holde igen med deltagelsen i stormøder. 

- Nu her i coronatiden har man ikke lyst til at være alle samlet, så det var en god måde. I starten tænkte jeg godt nok ”huh, går det her godt – virker teknikken – men det gjorde den jo”, siger Lone. 

Hun mener ikke, at det ville have været det samme at holde en række separate møder. Sammenkoblingen på nettet tilførte noget ekstra, mener hun. 

- Det er rart at vide, at alle får det samtidig. Der blev taget spørgsmål flere steder fra, og det gik på omgang mellem kommunerne, så alle blev hørt.Evalueringerne er også positive, og Elsebeth Hansen er selv tilfreds, når det nu ikke kunne være anderledes. 

- Under de betingelser, det nu var denne gang, så synes jeg, det var godt. Jeg savner selv den direkte dialog mellem oplægsholder og salen, men til gengæld fik vi et større fremmøde og en anden slags dialog, slutter hun.