Der er en ny lov om coronapas på vej fra Folketinget, som skal gælde på tværs af arbejdsmarkedet. Det får nu Danske Regioner til at melde ud, at alle ansatte skal kunne fremvise et gyldigt coronapas.

- Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, at COVID-19 igen spreder sig i samfundet på det niveau, som det gør. At vi nu på alle arbejdspladser kan bede om at få forevist et gyldigt Coronapas for medarbejdere betyder for eksempel, at vi i endnu højere grad kan forebygge smittespredning i samfundet og dermed behov for sygehusindlæggelser, siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner i en pressemeddelelse.

- Regionerne tager denne opgave på sig, og kravet vil gælde for alle de regionale medarbejdere. Vi håber, at alle medarbejdere forsat støtter op ved at have et gyldigt Coronapas, når de er på arbejde, da de ofte har at gøre med syge og særligt sårbare borgere, lyder det fra Stephanie Lose.

I HK Kommunal er formand Lene Roed glad for meldingen fra Danske Regioner.

- Vi mener, at coroapasset er en god ide i den situation, vi står i. Det kan medvirke til at dæmpe smitten og dermed skabe tryghed på arbejdspladsen. Og i sidste ende kan det medvirke til, at vi kan holde Danmark åbent, siger Lene Roed, der også bemærker, at de kommunalt ansatte potentielt også kan komme til at skulle vise coronapas på jobbet.

Og så tilføjer Lene Roed også, at hun sætter pris på meldingen om at den konkrete udmøntning nu skal drøftes i MED-systemet.

- Det er vigtigt at få inddraget medarbejderne, når det kommer til den mere praktiske håndtering, siger Lene Roed.

KL: Det er op til den enkelte kommune

I KL har de tidligere meldt ud, at det bør være op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan et krav om coronapas eventuelt skal gøres gældende.

- Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at begrænse smittespredningen. Og når vi nu beder pårørende til udsatte borgere vise coronapas, når de skal besøge plejehjem og bosteder, giver det god mening, at vi også kræver det af medarbejderne på disse arbejdspladser, sagde Jacob Bundsgaard i en pressemeddelelse fra KL den 12. november.

- For alle andre kommunale medarbejdere bør det være op til den enkelte kommune at beslutte, om kravet skal gælde dem. Det er en beslutning, man kun kan træffe lokalt, hvor man kender de konkrete forhold.