Poul Schlüter er hendes politiske forbillede. Og Det Konservative Folkeparti hendes parti, forstås. Gældsstyrelsen i Ringkøbing er hendes arbejdsplads – sammen med både Region Midtjylland og byrådet i Herning.


Mette Guldberg

Ved valget 16. november 2021 stemte vælgerne Mette Guldberg ind i både byråd og regionsråd. I byrådet i Herning sad hun i forvejen som suppleant. Nu debuterer hun som politiker med indflydelse på blandt andet driften og udviklingen af sygehusene i den mest befolkningsrige region i Danmark, Midtjylland, med 1,3 millioner indbyggere.

Hun er et ud af hele 21 nye medlemmer i regionsrådet, der har 41 medlemmer i alt.

- Det er en stor drøm, der går i opfyldelse. Jeg er utrolig stolt og utrolig glad, sagde Mette Guldberg til TV MidtVest, der interviewede hende til et indslag om det nye regionsråd.

Tv-stationen kaldte hende ’personificeringen af det midtjyske regionsvalg’. Nemlig et valg med mange nye ansigter og mange kvinder. Helt præcist 22 ud af de 41 medlemmer.  

Halvdelen af det midtjyske regionsråd skiftet ud: Kvinder og yngre kræfter kommer til

Glad for fleksible arbejdsvilkår

Selv om der altså bliver nok at se til for 51-årige Mette Guldberg, forventer hun ikke at komme i tidnød.

- Med mit nuværende job i Gældsstyrelsen fungerer det fint med at få arbejde og politisk arbejde til at hænge sammen. Jeg har tidligere arbejdet som indkøber i private virksomheder i 25 år. Dér ville det have været svært med to politiske hverv.

Det, som blandt andet får kombinationen af politik og job til at fungere for Mette Guldberg, er muligheden for at arbejde hjemmefra, forklarer hun. I coronatiden har de fleste af Skatteforvaltningens medarbejdere arbejde hjemme i udstrakt grad.

Både sit arbejde i Gældsstyrelsen og det politiske arbejde kan hun passe på mange forskellige tidspunkter. Nogle gange er hun først på job, så til politisk møde og siden retur på jobbet hjemmefra, fortæller Mette Guldberg.

- Med den fleksibilitet er det en fordel at være offentligt ansat. De politiske poster er jo borgerligt ombud, slår hun fast. 

Borgerligt ombud betyder blandt andet, at man som byrådsmedlem har ret til fravær fra sit arbejde uden løn til at deltage i møder og relevante kurser og seminarer. Skønt Mette Guldberg altså er glad for sit job som HK’er i staten, har de offentligt ansattes vilkår ikke hendes særlige politiske opmærksomhed, siger hun direkte adspurgt.

- Jeg har i min valgkamp ikke lagt skjul på, at jeg arbejder i skatteforvaltningen, men det har ikke noget med lokalpolitik at gøre. Det er jo Folketinget, der regulerer forholdene for de offentligt ansatte. Jeg vil bare gerne have skattelettelser, siger Mette Guldberg med smil i stemmen.