Som udgangspunkt holder man ferie i hele dage. Men på grund af det korte ferieår, der løb fra maj til september 2021, står der nu en 'brøkdelsferiedag' på 0,64 til afholdelse på de flestes ferieoversigter. Nu har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udgivet en vejledning til, hvordan den kan afvikles.

Du finder også vejledningen på STAR's hjemmeside.

Kan den 0,64 feriedag fra det forkortede ferieår varsles?
Udgangspunktet efter ferieloven er, at en arbejdsgiver ikke kan varsle afholdelse af brøkdelsferiedage, da ferie skal holdes i hele dage, jf. § 6, stk. 2, og bemærkningerne hertil. I forhold til den 0,64 feriedag, som en lønmodtager har optjent til brug i det korte ferieår, og som kan være videreført til afholdelse efter den nye ferielov, jf. § 48. stk. 1, er det STAR’s vurdering, at hvis lønmodtageren ønsker at holde 0,64 feriedag, er ferieloven ikke til hinder for det. Arbejdsgiveren kan tilsvarende varsle en hel feriedag og supplere den 0,64 feriedag op med anden betaling til én feriedags betaling.
Kan den 0,64 feriedag fra det forkortede ferieår udbetales?
Udgangspunktet efter ferieloven er, at en arbejdsgiver ikke kan varsle afholdelse af brøkdelsferiedage, da ferie skal holdes i hele dage, jf. § 6, stk. 2, og bemærkningerne hertil. Den 0,64 feriedag kan derfor udbetales kontant:

- når den sidste hele feriedag fra ferieåret afholdes,
- når en lønmodtager aftaler overførsel af optjent ferie ud over 4 uger efter § 21, og der herefter alene resterer 0,64 feriedag, eller
- når lønmodtageren efter ferieafholdelsesperioden udløb, får udbetalt optjent ferie udover 4 uger efter § 24, og der herefter alene resterer 0,64 feriedag.

Hvis der efter ferieafholdelsesperioden udløb - efter eventuel overførsel og udbetaling af ferie udover 4 uger - resterer et helt antal feriedage + den 0,64 feriedag vil hele ferien skulle afregnes til enten AFF eller en privat feriefond som uhævede feriepenge, da den sidste feriedag ikke er afholdt.       

Udbetalingen af den 0,64 feriedag, sker ikke med hjemmel i ferielovens § 24, men kan ske i henhold til ferielovens § 6, stk. 2, og bemærkningerne hertil.   
Kan den 0,64 feriedag fra det forkortede ferieår overføres til en efterfølgende ferieafholdelsesperiode?
Hvis den 0,64 feriedag indgår i optjent ferie ud over 4 uger, kan den overføres.

Eksempel:
En lønmodtager har fået videreført 0,64 feriedag fra det forkortede ferieår til afholdelse efter den nye ferielov og har i løbet af ferieåret optjent 5 ugers ferie. Hvis lønmodtageren overfører 4,64 feriedag, vil den 0,64 feriedag indgå i optjent ferie ud over 4 uger.