poder

Der kan komme ekstra gang i både vaccinationer og covid 19-test, efter at statens ansatte nu skal have enten coronapas eller en frisk, negativ test med for at komme på arbejde. Foto: Mikkel Østergaard/Ritzau Scanpix.

2 PCR-tests om ugen. Eller 3 kviktests. Det er nu et krav til statsansatte, hvis de ikke er vaccinerede, immune eller er omfattet af en helt særlig undtagelse. Fra fredag den 26. november skal statsansatte nemlig have et gyldigt coronapas. Det er kravet, efter at en hastelov blev vedtaget torsdag. Og den gælder altså allerede fra midnat natten til fredag.

Med den nye lov kan en arbejdsgiver pålægge en ansat at forevise coronapas, så længe covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. Det fremgår dog af loven, at den berørte lønmodtager først skal informeres skriftligt om, at vedkommende vil pålagt at fremvise coronapas.

Med den nye lov kan en arbejdsgiver samtidig pålægge en ansat hurtigst muligt at blive testet for covid-19 og at oplyse arbejdsgiveren om resultatet af testen.

Ikke krav om kontrol: op til den enkelte arbejdsplads

Regeringen har meldt ud, at kravet gælder på statens arbejdspladser, og fredag formiddag har Medarbejder og Kompetencestyrelsen (Medst) lagt en vejledning ud på Medst.dk. Der er ikke krav om, at de statslige arbejdspladser skal indføre kontrol af medarbejdernes coronapas.

Det er op til den enkelte arbejdsplads, hvordan de vil implementere de nye regler i praksis. I vejledningen skriver Medst: ’En medarbejder skal forevise coronapas ved fysisk fremmøde i overensstemmelse med arbejdsgivers instruktion. Den enkelte arbejdsgiver fastsætter selv retningslinjerne for forevisning af coronapas under hensyn til organisationens lokale forhold.’ Det fremgår også, at ’Medarbejder- og Kompetencestyrelsen opfordrer til, at kontrollen sker 1 gang om ugen eller mere, hvis konkrete omstændigheder taler herfor.’

HK Stats formand Rita Bundgaard bakker op om at indføre coronapas, men opfordrer samtidig arbejdsgiverne til at være fleksible. Læs mere om det i artiklen:Krav om coronapas på vej på statens arbejdspladser

Kan føre til bortvisning

Men hvad sker der, hvis man ikke har et coronapas? I værste fald kan det føre til afskedigelse eller bortvisning.

Det fremgår af loven, at en ansat der ikke efterkommer et pålæg om forevisning af coronapas eller test vil kunne mødes med ansættelsesretlige sanktioner, hvis den ansatte skriftligt er oplyst om det. Af bemærkningerne til lovens § 6 fremgår det, at der ved vurderingen af, om en sanktion kan iværksættes gælder de almindelige ansættelsesretlige og arbejdsretlige regler, grundsætninger og principper, herunder princippet om proportionalitet.

Ansættelsesretlige sanktioner kan fx bestå i advarsel, hjemsendelse uden løn indtil gyldigt coronapas kan fremvises eller i særlige tilfælde afskedigelse eller bortvisning, fremgår det fra Medst's vejledning: Ansættelsesretlig rådgivning i forbindelse med coronasituationen Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (medst.dk) (Linket er udløbet pr 26. juni 2023)

Skal informere TR og inddrage SU

Ifølge Medarbejder- og Kompetencestyrelsen skal de statslige arbejdsgivere huske at informere tillidsrepræsentanter, repræsentanter i samarbejdsudvalget eller arbejdsmiljørepræsentanter. Og i henhold til samarbejdsaftalen skal der ske en information og gives mulighed for drøftelse af den lokale implementering af pålæg om test af covid-19, inden der træffes endelige ledelsesmæssige beslutninger, lyder det.

Arbejdsgiver skal i medfør af tillidsrepræsentantsaftalen være opmærksom på at holde tillidsrepræsentanterne bedst muligt orienteret.

Se den nye lov

 

Hvad er coronapas?

Hvis du er tidligere smittet (inden for de seneste 6 måneder), er vaccineret eller testet negativ, kan du få et coronapas. Fra mandag den 29. november gælder tests i kortere tid. En gyldig PCR-test vil fremover kun gælde i 72 timer, mens en kviktest vil gælde i 48 timer.
Følgende personer og områder er undtaget for coronapas:
- Børn under 15 år.
- Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra krav om covid-19-test.
- Deltagere i egentlige politiske møder, valghandlinger, valgarrangementer mv.
Kilde: coronasmitte.dk/raad-og-regler/coronapas