Som led i Chefkonferencen holder HK Kommunal Chefgruppen medlemsmøde. Det sker den 24. marts kl. 11.00 til 12.00, også på Comwell Hotel Middelfart.

Bestyrelsen aflægger beretning og drøfter de foregående to års indsatser m.m. med medlemmerne, og der er valg til bestyrelsen. Medlemsmødet er gratis og forbeholdt medlemmer af HK Kommunal Chefgruppen.

Du kan stadig nå at stille op

Og: Bestyrelsen har brug for dig! At være en del af Chefgruppens bestyrelse giver dig adgang til at påvirke HK Kommunals arbejde for Chefgruppens medlemmer. Pt. har Chefgruppens bestyrelse sat gang i et forskningsprojekt i hybride samarbejdsformer med RUC. Du får udvidet dit netværk af lederkollegaer over hele landet. Du er med til at udvikle Chefgruppens lederpolitik, komme til orde i debatindlæg og interviews i ledelsesrelevante medier.

Chefgruppens bestyrelse mødes typisk fire til seks gange om året. Kunne du tænke dig at være med i bestyrelsesarbejdet, så kontakt gerne et af de nuværende bestyrelsesmedlemmereller skriv til os på chefgruppen@hk.dk.