Rita Bundgaard

HK Stats formand Rita Bundgaard opfordrer politikerne til at gøre op med omprioriteringsbidraget. Foto: Mikkel Østergaard. 

Den danske økonomi buldrer derudaf, og det bliver i Finansministeriet oversat til, at nu skal vi spare. En gang om året kan de statsansatte vente i spænding for at se, om der kommer nye besparelser eller markante forandringer på deres område. Finansloven 2022 er ikke en aftale med voldsomme forandringer – men aftalens mange elementer får hver især betydning for statens medarbejdere.

Staten må tage et opgør med sparekrav

- Finansministeren taler om en meget stram finanslov. Den rummer gode tiltag, men vi mangler et opgør med den faste årlige grønthøster ’omprioriteringsbidraget’. Flere og flere områder i staten bliver undtaget fra de faste besparelser, fordi økonomien bliver uholdbar, og presset for stort, som vi fx ser det lige nu på Kriminalforsorgens område, siger HK Stat-formand Rita Bundgaard.

- Vi opfordrer vi politikerne til at vende bøtten og stille krav om at spare opgaver væk – før de skærer ned på personalet. Samtidig opfordrer vi til løbende at se på statens personalesammensætning, for besparelserne rammer meget ofte driften og de faggrupper, der ikke er med på departementschefens ledelsesseminar.

Fortsat styrket skatteforvaltning

- Det er dyrt at rydde op efter fejlagtige nedskæringer, og de senere år har regeringen prioriteret massive investeringer i skatteforvaltningen. Det er et vedholdende og langt sejt træk, som fortsat skal prioriteres i de kommende år. Det er stadig for let at snyde med momsen, og skattesvindlerne finder hele tiden nye smuthuller. Derfor er det meget positivt, at regeringen har skabt ro om skattevæsenet og fortsætter med at investere i en stærkere skattekontrol, siger Rita Bundgaard.  

Coronaregning skal også dækkes i staten

- Coronaregningen i kommuner og regioner vil blive dækket centralt i 2022. Dette skal naturligvis også ske på statens område, så statens myndigheder ikke står med regningen alene, påpeger Rita Bundgaard.