lagerarbejdere pakker hylder
Arkivfoto: Hung Tien Vu

Denne artikel er for dig, der er ansat på kontor- eller lageroverenskomsterne mellem HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver, DIO II eller Coop. Er du ikke ansat et sted med overenskomst, skal du kigge i din ansættelseskontrakt eller personalehåndbogen på din arbejdsplads, hvad der gælder hos jer. Ring til HK Handel på 7011 4545, hvis du har spørgsmål

Arbejder du på kontor eller lager, har du ret til at holde fri med løn enten juleaften eller nytårsaften efter virksomhedens valg. Du kan aftale med din chef, at der kan gives en anden fridag.

Skal du på arbejde en af de dage, du ellers har ret til fri, skal du betales som for overarbejde. I 2021 falder juleaften og nytårsaften på fredage, og derfor skal du have 50 pct. tillæg for de første tre timer. Herefter stiger tillægget til 100 pct.

NB! Vær opmærksom på, at der kan ligge lokalaftaler på din arbejdsplads, hvor du kan have fri begge dage. Tjek jeres personalehåndbog, din ansættelseskontrakt, eller spørg din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl. Er du ansat under CKL-overenskomsten i Coop, har du ret til fri begge dage.

Er du på funktionsløn?

Arbejder du som funktionslønnet, har du også ret til en betalt fridag enten juleaften eller nytårsaften, men du har ikke ret til overarbejdsbetaling. Som funktionslønnet, skal din løn afspejle eventuelt overarbejde. Det er vigtigt, du selv er opmærksom på, at der er et rimeligt forhold mellem den tid, du arbejder, og den løn, du får for det.

Se meget mere om dine rettigheder som funktionslønnet.

Er du i tvivl om, hvilken overenskomst du arbejder under? Log på MitHK eller ring til din lokale afdeling på 7011 4545

Vil du vide mere? Fortsæt her: Kontor og lager: Din arbejdstid