Otte af de ni deltagere på workshoppen, som arbejder på at beskrive, hvordan et nyt beskæftigelsessystem kan se ud.

Et diskret mødelokale placeret på den yderste spids af Amager har netop dannet ramme om det første spæde forsøg på at skabe konturerne af et helt nyt beskæftigelsessystem.

Det skete i form af en 9-timers intens workshop med deltagelse af fem tillidsrepræsentanter fra beskæftigelsesområdet assisteret af en enkelt HK-afdelingsformand og tre HK-ansatte under ledelse af beskæftigelseskonsulent, Lars Brandstrup.

Beskæftigelsesindsats under pres

Baggrunden for dette stævnemøde var, at Folketinget har vedtaget en besparelse på 1,3 milliarder kroner på beskæftigelsesområdet. Besparelsen skal finansiere den såkaldte Arne-pension. Derudover skydes der fra både politikere og medier på de jobcentre, der ellers ifølge alle undersøgelser får pæne karakterer af både de ledige og virksomhederne.

Målet for de ni deltagere i workshoppen var at tage politikerne på ordet og tænke beskæftigelsesindsatsen helt forfra: Hvordan skal et nyt beskæftigelsessystem se ud, hvis man skal designe det helt forfra?

De mange særdeles engagerede input fra de tillidsrepræsentanter, der repræsenterede så forskellige kommuner som Norddjurs, København, Høje-Taastrup, Aarhus og Lejre, handlede i særdeleshed om hele tilgangen til mødet med borgeren og virksomheden, måltal for jobcentrenes aktivitet og om beskæftigelsesfaglige kompetencer.

Tillid, faglighed og resultater

Den fremtidige beskæftigelsesindsats skal have borgeren i centrum og bygge på tillid til de ledige, lød det fra flere af deltagerne. Centralt var det også, at man vil måles på resultater og ikke processer, som det er tilfældet i det nuværende system.

Og så skal man ifølge tillidsrepræsentanterne have opjusteret tilliden til, at medarbejderne gennem deres faglighed kan agere langt mere frit i forhold til emner som digitale samtaler, mødefrekvenser og proceskrav i det hele taget.

Beskæftigelsesrelaterede brugerbestyrelser, frikommuner og etablering af en borgerrådgiverfunktion var blandt andre af de forslag, deltagerne på workshoppen spillede ud med.

HK har til hensigt at placere sig på landkortet som en samarbejdsorienteret og visionær fagforening på beskæftigelsesområdet, lød det fra de engagerede tillidsrepræsentanter.

Planen er, at de mange gode input til et nyt beskæftigelsessystem bliver udmøntet i et kompendium og i et debatoplæg, der har til formål at gøde jorden for, at HK Kommunal bliver inviteret med ombord til de politiske forhandlinger.

Workshoppen er i øvrigt det første led i en række andre initiativer på beskæftigelsesområdet, der blandt andet omfatter afholdelse af en stor beskæftigelseskonference den 7. februar i København. Derudover er HK Kommunals sekretariat i gang med at forberede en event, der går ud på at indsamle 1.000 gode historier fra jobcentre landet over.

Artiklen er opdateret 08. december 2021