Energistyrelsen 2021 - foto Ritzau Scanpix

Energistyrelsen er en af de statslige arbejdspladser, som medarbejdere fremhæver som 'grøn' i en ny undersøgelse. Arkivfoto: Ritzau Scanpix

Det skrantende klima kræver, at vi alle tager del i at skabe bæredygtige løsninger. Og den grønne omstilling er da også godt i gang omkring os. Men åbenbart ikke så meget på de statslige arbejdspladser. Her har kampen mod CO2-udledninger, miljøskævheder og spild af ressourcer flere steder kun lav prioritet.

En ny undersøgelse blandt HK Stats medlemmer viser således, at kun en tredjedel af medarbejderne opfatter deres arbejdsplads som enten ’grøn’ eller ’meget grøn’. Hele 40 procent svarer ’hverken/eller’ på spørgsmålet, ’ hvor grøn (klimavenlig/bæredygtig) er din arbejdsplads?’, og 11 procent mener, at deres virksomhed overhovedet ikke har tænkt i grønne løsninger.

LÆS OGSÅ: Alle ansatte skal med på den grønne bølge

Traditionelt set har statens arbejdspladser ellers altid været dem, der gik forrest, når vigtige samfundsmæssige dagsordener skulle afspejles. Men det ser ifølge undersøgelsen ud til, at det halter med den grønne omstilling, så affaldssortering, forebyggelse af miljøspild og etablering af bæredygtige løsninger i en stor del af statens virksomheder ikke er oppe i gear endnu.

Mangel på synlig grøn ledelse

Eksperter anbefaler i forbindelse med den grønne omstilling, at medarbejderne fra begyndelsen føler medansvar for klima og bæredygtighed i det daglige på arbejdspladsen. Men det kræver en tydelig ’grøn’ ledelse og en virksomhed med en klar klimaplan.

Ifølge undersøgelsen svarer 47 procent af de ansatte dog, at de ’ved ikke’, om deres ledelse bidrager til en grønnere arbejdsplads, mens hver fjerde (26 procent) svarer, at ledelsen ’ikke bidrager’. 51 procent af medlemmerne af HK Stat anfører, at de selv bidrager til den grønne omstilling på jobbet.

LÆS OGSÅ: Gør klimaindsatsen socialt retfærdigt (Det mener HK om klima)

På et andet punkt kan medlemmerne dog ikke rose sig selv for grønt engagement, da hver fjerde ikke mener, at den grønne profil er vigtig for dem, når de skal søge nyt job. Kun 13 procent opfatter en grøn profil i en ny virksomhed som ’meget vigtigt’.

I undersøgelsen er der ros for den grønne tilgang fra medarbejdere ved blandt andre et par fremsynede gymnasier, DTU, Energistyrelsen, Fødevarestyrelsen, VIA University College, Absalon Professionshøjskole, Miljøstyrelsen, Københavns Erhvervsakademi og et par klimabevidste kirker.