Rita Bundgaard

Et bedre arbejdsmiljø er helt afgørende for at nå målet om i fremtiden at kunne rekruttere og fastholde dygtigt personale og dermed igen få skabt en velfungerende kriminalforsorg, hvor det også er rart at gå på arbejde, siger Rita Bundgaard.

- Kriminalforsorgen er endnu et statsligt område, som er sparet helt i bund. Derfor er det også på høje tid, at politikerne erkender, at besparelserne har konsekvenser og nu sætter flere penge af. Flere penge, flere medarbejdere og et stop for omprioriteringsbidragets faste årlige besparelser lægger en solid grundsten for genopretningen af den hårdt pressede kriminalforsorg, siger HK Stat-formand Rita Bundgaard i sin kommentar til regeringens flerårsaftale.

Massivt udfordret fængselsvæsen

Justitsminister Nick Hækkerup har sammen med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgået en ny flerårsaftale for Kriminalforsorgens økonomi. Med aftalen afsættes i perioden fra 2022-2025 i alt cirka 4 milliarder kroner til nye initiativer i Kriminalforsorgen. Her skal dog fratrækkes de godt 1,2 milliarder, som går til at annullere de planlagte besparelser som omprioriteringsbidraget ville have medført i perioden.

- Det er også positivt, at politikerne anerkender, at vi er nødt til at se på ressourcerne og analysere, hvordan vi bruger dem bedst muligt, siger Rita Bundgaard.

Som en del aftalen afsætter politikerne penge til at ansætte andre faggrupper til at løse nogle af de mange opgaver, som fængselsbetjentene i dag står med – fx det administrative arbejde. En løsning, HK Stat har foreslået de politiske partier. Og så er der ny medvind til en mærkesag for HK Stat, nemlig arbejdsmiljøet.

Internt psykologkorps

Med aftalen etableres der som noget nyt et internt psykologkorps i Kriminalforsorgen, der blandt andet skal rykke ud ved voldsomme, akutte hændelser for at bistå med krisehjælp og debriefe personalet for at forebygge PTSD og andre belastningsreaktioner.

- Der er akut behov for en forbedring af det psykiske arbejdsmiljø i landets fængsler og arrester. Det er derfor positivt, at politikerne har lyttet til organisationerne og sætter mere fokus på et arbejdsmiljø, der desværre har været alt for presset mange steder gennem lang tid. Det er helt afgørende for at nå målet om i fremtiden at kunne rekruttere og fastholde personale, siger HK Stat-formanden.

Kriminalforsorgen er i dag massivt udfordret af både mangel på fængselspladser, fængselsbetjente og andre faggrupper. Og det er et historisk bevillingsløft, der skal nu bidrage til at sikre en genopretning af Kriminalforsorgen, siger justitsministeren.

- Vi stod til at mangle op mod 1.000 pladser i Kriminalforsorgen i 2025, og jeg er stolt af at kunne sige, at vi med aftalen i fællesskab håndterer den bundne opgave. (...) Uddannelsesindsatsen styrkes desuden markant, ligesom vi sætter en pulje af til at styrke samarbejdet med civilsamfundsorganisationerne. Aftalen indebærer et historisk bevillingsløft, men vil ikke løse alle problemerne for Kriminalforsorgen her og nu. Men med denne aftale har vi skabt forudsætninger for, at vi med et langt sejt træk kan forbedre forholdene og bringe Kriminalforsorgen tilbage i balance, udtaler justitsminister Nick Hækkerup i en pressemeddelelse.

Partierne styrker med aftalen også den kriminalitetsforebyggende indsats, blandt andet med et øget fokus på uddannelse, og en bedre overgang tilbage til samfundet for de indsatte, der viser, at de vil et liv uden kriminalitet.

Fakta om flerårsaftalen for Kriminalforsorgen 2022-2025

Danmark vil som følge af aftalen leje 300 fængselspladser i Kosovo. Fængselspladserne vil blive anvendt til udvisningsdømte udlændinge fra ikke-EU-lande.
Udover de 300 ekstra pladser i Kosovo vil man også bygge lidt mere end 300 ekstra fængselspladser i Danmark. 
Derudover vil partierne frigøre plads i fængslerne ved at lave udslusningsfængsler - såkaldte "pensioner" - hvor man kan sidde i sidste del af afsoningen, og så gør man den periode, hvor man hen mod slutningen af en fængselsstraf kan afsone derhjemme med fodlænke, længere.
 

Se den politiske aftale: Aftale om Kriminalforsorgens økonomi 2022-2025