Da OK21 blev vedtaget med et markant JA, var en af vigtige forbedringer en ny aftale om seniorbonus. Med den kunne statens seniorer fra 62 år glæde sig til enten 0,8 procent i løn eller pension eller til 2 seniordage om året fra 1. april 2022.

LÆS OGSÅStatsansatte stemte OK21 på plads

Det viser sig nu, at de to aftaleparter, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (Medst) og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) er uenige om, hvorvidt dagene kan holdes i samme år, som den ansatte fylder 62, eller først i året efter.


HK Stats forhandlingschef Lina Gisselbæk Lauritsen ærgrer sig over, at seniorerne må vente på deres bonusfridage.

HK Stat og de andre organisationer i CFU opfatter det sådan, at medarbejdere, som er eller fylder 62 i 2022 kan afholde de 2 seniordage i samme år fra 1. april. CFU mener, at retten til seniorbonus (og til at holde seniordagene) gælder fra starten af det kalenderår, hvor de aldersmæssige betingelser for bonussen er opfyldt. Det var også, hvad HK Stat fortalte til tillidsrepræsentanterne på de digitale orienteringsmøder om OK21 i foråret.   

Medst mener derimod, at aftalen skal forstås som en slags optjeningsordning, hvor seniorbonussen fra kalenderåret 2022 først kan konverteres til seniordage i 2023. Den ansatte skal så senest 1. oktober 2022 give besked om, at seniorbonus ønskes afviklet som seniordage. Altså at seniordage først kan holdes i 2023, da det først er her, at seniorbonussen forfalder.

Ærgerlig situation

Parterne har holdt mange møder for at komme til enighed, men det er desværre ikke lykkedes, og nu skal det afgøres ved en faglig voldgift, fortæller forhandlingschef i HK Stat Lina Gisselbæk Lauritsen.

- Vi er virkelig ærgerlige over situationen, hvor vi ikke har kunnet tale os til enighed om et kerneelement i OK21-forliget. Så nu er vi nået frem til, at uenigheden skal afklares efter de sædvanlige spilleregler ved en faglig voldgift. Det er en integreret den af Den Danske Model, at uenighed mellem overenskomstparterne kan blive afklaret ved en faglig voldgift, siger hun.

Indtil den faglige voldgift har talt – formentlig tidligst i 2. halvår af 2022 – vil Medst i kraft af arbejdsgiverens fortolkningsfortrin udstede et ensidigt cirkulære om seniorbonus. Arbejdsgivers fortolkningsfortrin er en del af ledelsesretten. Det betyder, at arbejdsgiverens fortolkning skal respekteres, indtil den faglige voldgift har godtgjort, at den ikke er rigtig. 

Konkret betyder det, at der først bliver mulighed for at afvikle seniordage i 2023. Og at medarbejderen så skal give besked senest 1. oktober 2022, om at seniorbonus ønskes afviklet som seniordage (i 2023).

- Hvis voldgiften falder ud, som vi ønsker, vil arbejdsgiver være forpligtet til at tilbageregulere – og dermed skabe mulighed for, at der administreres efter vores fortolkning, siger Lina Gisselbæk Lauritsen.