2021 står ikke just tilbage som et jubelår. Men i hvert fald på ét område er det værd at frydes: Antallet af danskere uden job bare falder og falder.

For HK Privats medlemmer er ledigheden faldet stort set hver eneste måned i 2021, så den i november var helt nede på 4,1% - et markant fald fra august 2020, hvor ledigheden blandt de privatansatte HK’ere coronatoppede på 7,2%. Faktisk er ledigheden for HK Privats ledighed det laveste, som overhovedet er registreret siden 2010, som er de ældste registreret tal i HK Analyse.

Dermed følger HK’erne udviklingen i Danmark generelt. Danmarks Statistik kunne i deres tal for oktober 2021 berette om den laveste ledighed (3,1%) siden 2008.

Endnu lavere ledighed i sigte

Og der er ikke noget, der tyder på, at udviklingen stopper, spørger man Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

- Vi har fundet tilbage til den helt store klinge rigtig, rigtig hurtigt. Og jeg forventer klart, at ledigheden vil fortsætte med at falde. Der var stadig fart på jobmarkedet i december trods stigende smitte og restriktioner.

Han slår dog også lige et slag for, at vi skal være opmærksomme på, at det ikke går ’for godt’, så vi ender i en overophedning, som isoleret set er en meget sjov fest – men som gerne udmønter sig i tømmermænd med dårligere tider og højere ledighed kort derefter.

- Det er ikke min forventning, at vi rammer en overophedning i den nærmeste fremtid, men opmærksomheden på risikoen bør være skærpet. Vi står altså med en vækst i 2021 - som ikke er endelig opgjort endnu – der som minimum er den højeste i 15 år, og måske den højeste i 27 år, siger Jeppe Juul Borre.

Forvent større lønstigninger i 2022

Hos HK Privat er ledighedstallene særdeles glædelige tal for sektorformand Simon Tøgern.

- Det er jo først og fremmest fremragende og virkelig noget, vi skal glæde os over. Det er udtryk for, at det går godt i virksomhederne, og at de tjener penge trods de mærkelige tider. Vi forventer også, at det afspejler sig ved forårets lønforhandlinger, siger Simon Tøgern, der er formand for HK Privat.

Og det kan man også roligt sætte snuden op efter, forudser Jeppe Juul Borre. Med laveste ledighed siden 2008 og fortsat høj efterspørgsel på arbejdskraft, forventer han, at lønstigningerne i 2022 bliver højere end ved tidligere år. Dog skal man have in mente, at inflationen (altså prisstigninger på varer og tjenester) også er de højeste siden 2008.

- Lønnen og inflationen vil gå meget, meget tæt hånd i hånd, men vores forventninger i 2022 som helhed er, at lønningerne vil vinde det kapløb i sidste ende, så vi holder en positiv realløn, lyder det fra cheføkonomen.

Vi skal huske de langtidsledige

Også antallet af langtidsleden (dem, som de seneste 12 måneder har været ledige mindst 80 procent af tiden) er faldet. Dog ikke i samme tempo som ledigheden generelt.

Da antallet var på sit højeste under corona i februar 2021 var 1.911 HK Privat-medlemmer registreret som langtidsledige. Det tal var i november faldet til 1.372 medlemmer, hvilket stadig er højere, end før corona satte ind.

Langtidsledigheden rammer ældre medlemmer oftere end andre. Mens 36% af alle ledige på 50+ er registreret som langtidsledige (for 60+ er tallet 41%), så gælder det kun 30% for øvrige medlemmer.

- Det viser os jo, at vi ikke bare skal læne os tilbage. Der er stadig nogle, som står tilbage i køen, og det er ikke overraskende de ældre. Den gruppe skal vi altså have en særlig opmærksomhed på og sikre den rette beskæftigelsesindsats, siger Simon Tøgern.

Er du langtidsledig? Få 7 gode råd i denne artikel, hvor du også kan læse Linda Frederiksens historie

Jeppe Juul Borre er dog også rimelig fortrøstningsfuld, når det kommer til langtidsledige.

- Antalsmæssigt falder det, og vi er midt i en udvikling, hvor mange af dem, som har den laveste tilknytning til arbejdsmarkedet, kommer i arbejde. Vi kan også se i de indberetninger, som virksomhederne laver til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), at man i højere grad ansætter medarbejdere, selv om de ikke lever op til alle de ønskede kompetencer. Det er ikke overraskende, når efterspørgslen på arbejdskraft er så stor, men ikke desto mindre glædeligt, at det ikke sætter en stopper for nyansættelser.