Anette Thavlov fotograferet på Cphbusiness i Lyngby, hvor hun hurtigt har mærket, at det var det helt rigtige for hende at begynde på en ny uddannelse. Fotos: Mark Knudsen.

Kold novemberregn siler støt over Cphbusiness i Lyngby, hvor Anette Thavlov har foreslået, at vi skal mødes. Det er torsdag ved middagstid, og i foyeren dufter der trygt og lunt af biksemad, som er dagens ret i kantinen. 

Anette dukker op og leder os til en sofabås, hvor vi kan tale uforstyrret. Den 42-årige mediegrafiker er elev her på skolen, og hun fortæller, at hun netop denne formiddag har haft fremlæggelse med sin gruppe som afslutning på et forløb om SoMe-produktion (SoMe = sociale medier, red.).

- Vi skulle lave en video og en landing page til et produkt. Landing pagen har vi selv kodet i Microsoft Visual Studio. Ikke at vi skal kunne kode alt, men vi skal have en forståelse for, hvordan kode fungerer, så vi kan tænke projekter hele vejen rundt, fortæller hun.

Digitalt efterslæb

Det er lige sådan noget, der gør, at Anette har valgt at påbegynde en uddannelse som multimediedesigner.  Hun er uddannet mediegrafiker fra 2007 og har primært arbejdet på et trykkeri, hvor hun i en årrække layoutede traditionelle tryksager.

- Sådan et projekt som i dag er jo en af grundene til, at jeg er her: Jeg tvinger mig selv til at berøre de mere tekniske områder, som jeg godt ved er vigtige, forklarer hun.

Det var trangen til at prøve noget helt andet, der fik Anette til at kvitte jobbet i 2019. Hun startede op som freelancer med virksomheden Grafikah og fik i begyndelsen masser af opgaver gennem sit netværk, men så ramte corona. Anette havde børn, der skulle hjemmeskoles, og det blev sværere at komme rundt til de kunder, der var tilbage. 

I stedet begyndte hun at tænke over sin fremtid på arbejdsmarkedet. Selv om hun løbende har taget kurser gennem HK Grafisk Kommunikation Hovedstaden, kunne hun godt se idéen i for alvor at løfte sine kompetencer. Hun studerede jobannoncer for at få en fornemmelse af, hvad der var efterspørgsel på, og det var tydeligt, at hun havde et digitalt efterslæb.

- Hvis jeg skal fortsætte som freelancer, vil jeg gerne kunne tilbyde mere nutidige ydelser. Jeg kunne jo se på jobannoncerne, at mange efterspørger, at man kan redigere videoer, har styr på SoMe, kan varetage Facebookannoncering, har kendskab til SEO etc, siger hun.

- Bagefter læste jeg mig frem til, at multimediedesigneruddannelsen har hele paletten. Og at min mediegrafikeruddannelse var adgangsgivende.

Ung inspiration

Anette fortæller, at hun kort efter interviewet denne eftermiddag vil få udleveret den eksamensopgave, hun skal bestå for at afslutte 1. semester. Og nu glæder hun sig bare til at komme i gang.

- Det er det helt rigtige studie, jeg har taget. Det vil helt sikkert være rigtig godt for mig at få styrket mine digitale kompetencer. Tidligere på semestret har vi blandt andet også udviklet en app. Jeg har fået øjnene op for nye programmer og nye måder at gøre tingene på, og det har givet mig virkelig meget. Det er netop de ting, jeg gerne vil lære, siger hun og ser glad ud.

Anette Thavlov nyder at blive inspireret af sine yngre medstuderende.

- Jeg synes også, det er dejligt at være i skole igen. Og det er fedt at være sammen med de unge, jeg er jo den ældste i klassen. Det er fedt at få deres take på tingene. Bare sådan noget som at lave en præsentation. Hvor jeg måske ville lave noget traditionelt, har de ofte en helt anden måde at inddrage deres publikum på. Da en af grupperne skulle præsentere deres landing page i dag, fik vi for eksempel alle en QR-kode, så vi kunne gå ind og se mobilversionen på vores egen telefon. Det var meget inspirerende.

Omvendt har Anette naturligvis fordele i kraft af sin tidligere uddannelse og sine mange års erfaring. Fordele som gør, at hun ofte har mere tid til kernen i de opgaver, hun skal løse på studiet.

- Jeg har en stor fordel i at have arbejdet med Adobe-programmerne. Jeg skal ikke til at lære dem, men kan bare gå i gang. Og selvfølgelig også i forhold til det grafiske. Jeg er jo uddannet mediegrafiker og har en forståelse for helheden, som ikke alle har. 

Spændende valg

Uddannelsen som multimediedesigner tager to år, hvor det meste af fjerde semester foregår ude i praktik. 

- Alt, hvad vi laver, indgår i en personlig portfolio, som til den tid skal være med til at skaffe os en praktikplads, forklarer Anette, som økonomisk klarer sig igennem på en SU suppleret af indtægter fra freelancearbejdet i Grafikah.

Hvad der venter på den anden side af uddannelsen, ved hun af gode grunde ikke, men hun har allerede et par idéer.

- Jeg synes, det er spændende at dykke ned i SoMekanaler og være den, der står for indhold og kampagner, siger hun.

- Jeg tænker også på at vælge UX (User Experience, red.) som retning i min uddannelse. Det synes jeg også lyder rigtig spændende. Og så er der jo meget grafisk i at designe brugerflader og i at tænke dem, så det er intuitivt.

Kompetencefond for freelancere

Er du freelancer og drømmer om et kursus eller en uddannelse, der kan holde dig skarp for kunderne i fremtiden? Så har du som freelancer i HK Privat mulighed for at søge støtte til efteruddannelse i vores kompetencefond for freelancere. 

Opfylder du betingelserne, kan du søge fonden om støtte til at få udgifterne til kurset helt eller delvist dækket. Kompetencefonden giver tilskud til AMU-kurser og moduler på akademi- og diplomuddannelser, men kan undtagelsesvis yde støtte til andre kurser og uddannelsesmoduler.

Betingelserne er blandt andet, at du skal have været medlem af HK Privat i minimum 6 måneder og have omsat for minimum 50.000 kr. som freelancer inden for 12 måneder.

Læs mere på hk.dk/freelancefond