to par hænder overfor hinanden på bord

Hvis du som TR eller AMR sammen med din ledelse har svært ved at finde gode løsninger på arbejdsmiljøproblemer, er der nu hjælp at hente. Et nyt besøgsteam i BFA Velfærd og Offentlig Administration søger flere arbejdspladser fra samme organisation, som vil have besøg og få inspiration til at arbejde forebyggende med problemerne.

Målgruppen er blandt andet undervisningsområdet med undtagelse af universiteterne.

Fx kan I få hjælp til udfordringer med krænkende handlinger i det interne eller eksterne samarbejde såsom chikane, seksuel chikane, mobning eller vold og trusler. Besøgsteamet kan også hjælpe, hvis I har dårligt psykisk arbejdsmiljø som følge af ubalance mellem opgaver, indflydelse og udviklingsmuligheder.

Kan I se jer selv i dette, anbefaler HK Stats arbejdsmiljøkonsulent Betina Halbech, at I benytter jer af BFA's tilbud.

- Besøgsteamet kan være en god hjælp og inspiration, fx hvis arbejdspladsen gerne vil sikre tidlig forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer i forbindelse med en større forandring, som statslige arbejdspladser ofte rammes af, eller står med en fastholdelses- eller rekrutteringsudfordring, og derfor har brug for en mere styrket arbejdsmiljøindsats, siger hun.

Besøget vil være en del af et udviklingsforløb, hvor besøgsteamet afprøver en række testforløb i første omgang på 3-5 arbejdspladser.

BFA's besøgsteam består af 5 erfarne arbejdsmiljøkonsulenter, en teamleder og en journalist, og indsatsen er et resultat af trepartsaftalen fra 2020 om prioriterede nationale arbejdsmiljømål.

Læs mere om besøgsteamet og hvem der kan bruge det