Soldater på patrulje i Helmand-provinsen i Afghanistan

Måske har du en kollega, der har været udsendt til militær eller civil indsats i en krigs- eller katastrofezone, og som nu er blevet anderledes. De kan være mere stille, mere opfarende, fjerne i blikket eller har måske mange sygedage. 

Det kan også være, at din kollega er pårørende til en tidligere udsendt og har det svært på grund af uro hjemme. Nogle af de udsendte vender hjem med ar på sjælen og kan reagere både indad og udad, på hjemme og på arbejde, og det er ikke altid den udsendte selv, som lider mest, fortæller Michael Thomsen, som er Veterankoordinator for Vejle kommune.

- I Sydjylland er der ca. 5.600 tidligere udsendte, og for hver er der cirka 8 pårørende, så vi er oppe i ca. 45.000 pårørende, der har et familiemedlem, der har været udsendt i en international mission. Hvis der er problemer, kommer de ofte til synligt udtryk på pårørendesiden, og det er også der, vi lettest kan ”fange” dem, siger Michael Thomsen. Han bruger gerne udtrykket ”tidligere udsendte”, der dækker bredere end ”veteran”, fordi mange af de udsendte kommer fra det civile, som støttende virksomheder, fagfolk, læger, sygeplejersker og IT-folk. 

Veterankoordinator Michael Thomsen ved Kærhuset i Vejle kommune, hvor Veterancafé Vejle holder til

Heldigvis er der mange tilbud om hjælp fra det offentlige, men problemet er, at de ramte ofte er for pressede til at gøre andet end at klare de daglige udfordringer. Derfor er alle relevante offentlige institutioner i Region Syddanmark gået sammen om at sikre, at hjælpen når frem til dem, som trænger, og HK Sydjylland er på eget initiativ gået med, indtil videre som den eneste fagforening herhjemme. 

det Handler om jobbet

Fokus i indsatsen er specielt at hjælpe de tidligere udsendte til at forblive på eller vende tilbage til arbejdsmarkedet. Både arbejdsgiver- og arbejdstagerside kan hjælpe med fastholdelse og med at opspore tidligere udsendte, som vakler i dagligdagen, og informere om den hjælp, de kan få, så de ikke vælter. Jette Stabel, faglig sagsbehandler i HK Handel Sydjylland, har fået opgaven med at bringe HK Sydjyllands netværk af tillidsvalgte og konsulenter på banen i veteransammenhæng. Hun siger:

- Vi var blevet gjort opmærksomme på initiativet af Vejle kommune, og de inviterede mig med til en konference om veteraner med cirka 70 deltagere. Der fik vi chancen for at fortælle, at arbejdsmarkedets parter også kan bidrage, og det var en øjenåbner for dem. Konferencedeltagere fra jobcentrene kunne med det samme se, at et samarbejde med HK’s Job og Vejledning ville hjælpe til at spotte ledige med potentielle problemer. Det samme kan vores tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladserne, siger Jette Stabel.

Jette Stabel

Så hvis din kollega virker ude i tovene og har været udsendt eller er i familie med en tidligere udsendt, så kan du fremover sige til dem, at deres HK-tillidsrepræsentant (TR) eller arbejdsmiljørepræsentant (AMR) kan bringe dem videre til den rette hjælp, eller du kan kontakte TR eller AMR og fortælle om din bekymring i fortrolighed. Så tager de tillidsvalgte kontakten. 

oplysningerne er fortrolige

HK Sydjyllands del kan ikke integreres med det offentlige på grund af persondataforordningen, GDPR. Fra fagforeningsside må man ikke dele personoplysninger, heller ikke med de offentlige instanser, selvom de gerne må dele med hinanden. Derfor bliver der tale om en oplysningsindsats overfor TR og AMR, konsulenter i Job og Vejledning og de faglige medarbejdere, så medlemmerne af dette tætte netværk er klædt på til at opdage og vejlede dem af de udsendte eller pårørende, som er pressede, måske uden at vide det selv. 

- De fleste udsendte kommer styrket hjem, og hvis de har umiddelbare udfordringer, kan de få hjælp til det. Men hos cirka 10% kommer der problemer med at klare en hverdag. Det kan være kombinationen af arbejde og fritidsliv, familiesammenkomster og fester eller andet. Cirka 5% får en psykiatrisk diagnose, som kan være PTSD, angst, depression. De kan have problemer med at ”slå over på et andet gear” kendt som ”Homemind”, som kan medføre, at de forbliver i et forhøjet beredskab kaldet ”Battlemind”. En tilstand som fastholder dem i en risiko- og agtpågivenhed for alle omkringværende omgivelser og potentiel fare, som tager rigtig mange ressourcer fra dem, forklarer Michael Thomsen. 

I Vejle kommune gør man en stor indsats for de udsendte, blandt andet støtter kommunen Veterancafé Vejle via Veterankoordinatoren. Cafeen ved Kærhuset ved Haraldskær Avlsgård er drevet af frivillige, som alle er tidligere udsendte eller pårørende. Her kan alle udsendt af Danmark samt pårørende mødes til socialt samvær og skabe et fællesskab med ligesindede.

HK er ny deltager, og Jette Stabel glæder sig til i løbet af første halvår af 2022 at få udbredt viden om problematikken og løsningerne i organisationen og i medlemsskaren. En af mulighederne er at invitere et af de lokale veterancentre til at holde fysiske eller virtuelle oplæg som HK-medlemstilbud og for TR/AMR.