Stine Reintoft

- Det, som vi særligt kæmper med i vores tid, er at genetablere fællesskabet til gavn for den enkeltes læring og udvikling, siger erhvervspsykolog Stine Reintoft. Foto: Anne Kring.

Under covid-19-krisen har mange af os fået et hybridt arbejdsliv, hvor vi veksler mellem at møde ind på jobbet og arbejde alene derhjemme. Vi ser ofte kun kollegerne virtuelt, og det går ud over oplevelsen af at være en del af et fællesskab.

- Det udfordrer også sammenhængskraften i organisationen, når vi får en ny leder, eller vi skal flytte og indgå i et helt nyt team eller samarbejde på en særlig måde. Fællesskabet på arbejdspladsen har brug for at blive genstartet, mener erhvervspsykolog og forfatter Stine Reintoft.

- Forandringer og kriser på arbejdspladsen rammer både den enkelte og fællesskabet. Ofte går det ud over det gode samarbejdsmiljø. Det forvitrer. Vi trænger til at forbinde os til hinanden i gode sunde gruppemiljøer, siger hun.


Fællesskabet har brug for en genstart efter covid-19, mener bogens forfatter Stine Reintoft.

Stine Reintoft er aktuel med bogen 'Genstart fællesskabet'. Her kigger hun nærmere på gruppers samarbejdskultur, og hvad der skaber de gode teams på arbejdspladsen. Små forandringer kan være dybe Forandringer, der set udefra synes små, kan være dybe, fordi de virkelig påvirker vores hverdag og relationer og måde at tilgå samarbejdet på. Har man fx været vant til at sidde i et lille kontor og skal flytte ind på et storrumskontor med mange nye kolleger, oplever man, at det betyder meget for den uformelle samarbejdskultur. I sådanne situationer kommer ens relationer på arbejdet ofte i spil.

- Kriser kan også blusse op internt i de enkelte teams. Der kan opstå en dårlig omgangstone eller ligefrem en destruktiv gruppedynamik i teamet med fx mobning, hvis den usunde kultur ikke er blevet bremset i tide. Når det gode samarbejde er gået skævt, har det konsekvenser for den enkelte. Det er en kilde til nervøsitet, utryghed og usikkerhed, og det dræner folk for energi. Jeg oplever, at fællesskabet og det gode samarbejdsmiljø er under pres mange steder, siger Stine Reintoft.

Fejr de fælles løsninger

For at genstarte fællesskabet og skabe en ny begyndelse, skal vi blive bedre til at håndtere hinandens forskelligheder og lære af dem, mener erhvervspsykologen. Det ansvar ligger både på teamlederens og på medarbejdernes skuldre. Der kan være brug for at nedtone konkurrencementaliteten, så der bliver mere plads til at fejre de fælles løsninger.

- Nogle gange bliver albuerne lidt spidse. Vi vil hver især frem med vores, for vi vil gerne ses, høres og anerkendes. Men nogle gange kræver samarbejdet faktisk det modsatte af egoets trang til at ville ses og høres – nemlig at vi i stedet lytter til andre. Vi skal være i stand til at træde tilbage og gå i et med tapetet, siger hun.

Fordi vi er forskellige, sker der misforståelser, når vi kommunikerer. Det er helt naturligt. Men det skal være en del af kulturen, at man kan vende tilbage og få klaret fejltagelserne, inden de vokser sig store og bliver til konflikter.

- Hvis situationen er fastlåst, er den bedste vej dialoger, hvor man hjælper hinanden med at se fremad. Hvad kan vi lære af det, der er sket? Hvordan kommer vi videre, og hvilke aftaler skal vi lave med hinanden i teamet, som forebygger, at vi kommer i samme situation igen? Det kræver også en leder, der går foran og viser, at hos os taler vi om problemerne, forklarer hun.

Tid til nye vaner

Teamet kan fx reflektere over hvilke nye vaner, som kunne være gode at få etableret. Det kan være vaner for adfærd, fx at vi skal blive bedre til at sige god morgen til hinanden. Eller at vi skal huske at spise frokost sammen hver torsdag og fredag. Eller at vi meget nødigt melder afbud til teammøder.

- Lige så snart vi ikke er der, smuldrer fællesskabet. Noget af det helt centrale er at møde op og deltage – også når det er svært. Det er ofte små ting i hverdagen, der kan styrke følelsen af fællesskab. Og det har vi brug for i den her individualiserede kultur, vi lever i. Vi har alle brug for at være en del af noget større og føle os som en del af flokken, siger Stine Reintoft.

 

Bog

Genstart fællesskabet

Erhvervspsykolog, forfatter og cand.psych. Stine Reintoft har skrevet bogen Genstart fællesskabet. Her kommer hun med bud på, hvordan man skaber en ny begyndelse i teamet, når situationen er låst fast.
  • Giv samarbejdet et brush-up. Få en snak om hvilke gode værdier, som samarbejdet bygger på. Hvad skal vi huske hinanden på, som vi godt kan glemme i en travl hverdag? Når man får et fælles sprog for det gode samarbejde, bliver det naturligt at tale om både det, der lykkes, og det, der volder problemer.
  • Få kortlagt, hvad der er vigtigt at få snakket om, så samarbejdet bliver bedst muligt. Hvad skal prioriteres? Hvem har ansvar for hvad? Hvilke forventninger har vi til hinanden? Hvordan bliver vores møder gode og engagerende?
  • Vær god til at fokusere på det, som teamet skal lykkes med sammen i stedet for at blive for optaget af forskellighederne i teamet.
  • Kig indad på hvilke uvaner, du eventuelt selv har fået. Bliver du skinger, kantet eller råber du lidt højt, når du bliver presset eller usikker? Vi begår alle fejl, så vær rundhåndet med undskyldninger og forklar, at det ikke er personlig ment. Vær large over for dine kolleger.

 

Sådan genstartes fællesskabet

figur der viser faserne

Fase 1 – Fundament: Kig på den historik, der har ført til, at samarbejdet er kørt skævt. Tit kan der være sket noget, der gør, at folk føler sig pressede og måske stressede og utrygge. Det har ofte konsekvenser for samarbejdet. Forandringer og kriser kan være gnisten, der starter konflikter og samarbejdsvanskeligheder.

Fase 2 – Genstart: Næste trin handler om at tegne et fælles billede af situationen. Hvad er status? Hvilke forhold og vilkår har vi i vores team lige nu?

Fase 3 – Ny identitet: I tredje og sidste fase sættes kursen for, hvor teamet skal hen. Hvad er vigtigt at have fokus på fremover? Hvad ved vi, at der kommer til at ske? Nogle gange kan retningen blive lidt usynlig, så det kan være befriende at få talt om, hvad vi ser videre frem og de usikkerheder, der måtte være forbundet med det.

Kilde: Erhvervspsykolog, forfatter og cand.psych. Stine Reintoft