Bodil Gravgaard har på det seneste oplevet flere store forandringer på sit arbejde i uddannelsesadministrationen på social- og sundhedsskolen SOSU H.


Bodil Gravgaard har sammen med sine kolleger i Uddannelsesadministration på SOSU H haft særlig fokus på at få skabt et godt fællesskab under covid-19-krisen, fordi de synes, det er vigtigt. Privatfoto.

 

Covid-19-krisen har betydet langt mere hybridarbejde, hvor medarbejderne dels er mødt ind på jobbet og dels har arbejdet hjemmefra. SOSU H er for HK’eren et bevis på, at det godt kan lade sig gøre at komme igennem forandringer og kriser på en god måde, når man har fokus på at genskabe fællesskabet.

- Under corona er vi blevet rigtig gode til at holde Teams-møder. Vi kan hurtigt aftale nogle små møder, hvis der lige er nogle opgaver, som vi skal have vendt. Det har gjort, at vi er blevet bedre til at snakke sammen og bakke hinanden op, end vi var før. Jeg synes faktisk, at fællesskabet er blevet styrket under coronakrisen, fortæller Bodil Gravgaard.

Hun arbejder i Grundforløbsteamet i Uddannelsesadministration på SOSU H i Hillerød sammen med 6 kolleger. Teamet står for at registrere nye elever på de forskellige skoleforløb, sende velkomstbreve til dem, besvare henvendelser fra eleverne, planlægge prøver og udfærdige uddannelsesbeviser.

Fælles om opgaverne

Bodil Gravgaards team holder centermøde hver uge for at gøre status over, hvordan det går, og hvor mange opgaver hver især har liggende.

- Vi fordeler opgaverne og får styr på tingene over Teams. Vi er ret gode til at kommunikere. Misforstår vi hinanden, er vi ikke blege for at vende tilbage og sige, at det ikke var sådan ment. Og sker der fejltagelser, retter vi op på fejlene sammen. Det er en del af vores kultur. Der er ikke nogen, der skal have dårlig samvittighed over at lave fejl, siger hun.

LÆS OGSÅ: Fællesskabet har brug for en genstart

Bodil Gravgaard er ikke i tvivl om, at det udvikler én i jobbet, når kollegerne hjælper hinanden og støtter hinanden. Man bekræftes i, at man faktisk godt kan løse opgaven, selv om den måske ser lidt uoverskuelig ud.

Fusionen gik alligevel godt

Arbejdspladsen har været igennem 2 fusioner. Den første fusion tilbage i 2010 oplevede Bodil Gravgaard og kollegerne som forfærdelig, for de følte det som om, der var nogen, som overtog dem og bestemte, at de nu skulle arbejde på en anden måde. Men efterfølgende fandt de ud af, at det gik meget godt alligevel.

- Vi fik jo lavet en masse nye arbejdsgange, som fungerer fint. I sådan en fusion mister man nogle kolleger, men man får jo også nogle nye. I den seneste fusion med SOSU C i 2018 er det mine nye kolleger, der måske følte, at de blev overtaget af os. Nu er det mig, der har overskuddet, så det er mig, der skal hjælpe og støtte dem igennem og vise, at det faktisk godt kan lade sig gøre. Jeg har prøvet det selv, og man lærer jo af alle de processer, man har været igennem, siger Bodil Gravgaard.