- De, der tager afsted på uddannelse, kommer hjem med nye perspektiver, som de deler med de andre. Så det gavner hele teamet, når én eller flere medarbejdere efter- og videreuddanner sig, og gør, at vi som team er mere up to date med, hvad der sker på beskæftigelsesområdet, lyder det fra leder Line Andersen Rytter, 43 år.

 

Line har været leder af Team Job og Kontanthjælp i knap to år. Da hun kom til i april 2020 og holdt de første MUS-samtaler med medarbejderne, fik hun øjnene op for, at mange gerne ville udvikle deres kompetencer. Og det var noget, hun gerne ville støtte op om.

 

Uddannelse er vigtig, og jeg har endnu ikke sagt nej til nogen, der har ønsket at udvikle sine kompetencer, men selvfølgelig skal det, man ønsker at efter- og videreuddanne sig inden for, være fagligt relevant i forhold til opgaveløsningen. Derudover kan alle ikke komme afsted på samme tid. Det skal passes ind i den daglige drift, siger Line. 

 

Line Andersen Rytter (med på Teams på skærm) og Peter Brøndum i mødelokale hos Viborg Kommune.

Line Andersen Rytter, leder af Team Job og Kontanthjælp i Viborg Kommune (På skærm) og Peter Brøndum, beskæftigelsesfaglig medarbejder samme sted.

 

Som ringe i vandet

Forrige år tog to af medarbejderne i Team Job og Kontanthjælp det valgfrie modul Beskæftigelse, der er en del af Diplomuddannelsen i socialformidling, og siden har lysten til efter- og videreuddannelse bredt sig som ringe i vandet i teamet.

 

Af de i alt 21 medarbejdere i Team Job og Kontanthjælp er i øjeblikket én medarbejder i gang med Diplomuddannelsen i socialformidling, en anden starter på uddannelsen til sommer, én tredje er i gang med et andet modul inden for beskæftigelse, én fjerde har været på modul i projektledelse, og en femte tager to moduler af samme uddannelse i år.

 

To medarbejdere har også været afsted til ”Socialrådgiverdage” på Fyn i efteråret og har fremlagt input og ny viden for resten af teamet efterfølgende. Endelig har Line i januar i år selv afsluttet diplomuddannelse i ledelse, som hun har været i gang med de sidste tre et halvt år.

 

Jeg synes, der ligger en anerkendelse i, at jeg får lov til at dygtiggøre mig
- Peter Brøndum

 

Føler sig privilegeret

- Jeg følger mig heldig og privilegeret. Jeg synes, der ligger en anerkendelse i, at jeg får lov til at dygtiggøre mig, fortæller beskæftigelsesfaglig medarbejder Peter Brøndum, 44 år, der gik i gang med Diplomuddannelsen i socialformidling i september 2021.

 

Da Line Andersen Rytter nævnte uddannelsen for ham som en mulighed ved MUS-samtalen i efteråret 2020, skulle Peter, der oprindelig er uddannet pædagog, lige overveje.

 

- Jeg tænkte først, at jeg jo allerede i mit daglige arbejde har erfaring med mange af de ting, som står beskrevet i uddannelsen.

 

- Men så kom jeg til at tænke på, at det jo var en måde at få papir på mine kompetencer som beskæftigelsesfaglig medarbejder. Og, at uddannelsen ville give mig en bred faglig viden om socialt arbejde generelt, som jeg kan bruge i forhold til borgerne, men også hvis jeg engang skulle finde på at skifte job, beretter han.

 

Uddannelsen er et frirum, der giver mig energi, når jeg er tilbage på jobbet
- Peter Brøndum

 

 

Et frirum

I dag, hvor Peter Brøndum er i gang med andet modul af uddannelsen, er han rigtig glad for, at han fik muligheden for at gå i gang.

 

- Uddannelsen er et frirum, som giver mig energi, når jeg er tilbage på jobbet. Det er noget helt andet at sidde på skolebænken nu, end da jeg var ung. Jeg er meget mere reflekteret, og engagementet er også noget andet.

 

- Det, jeg lærer, kan jeg spejle ind i mit arbejdsliv, og så er jeg med i nogle studiegrupper med andre studerende med en helt anden baggrund, der giver mig meget, forklarer Peter, der bliver færdig med uddannelsen i sommeren 2023.

 

Peter Brøndum

- Det kræver noget opbakning hjemmefra, men den opbakning har jeg, siger Peter Brøndum.

 

Betalt frihed

Peter bruger fem til 10 timer om ugen på læsning og opgaver.

 

Han er afsted til undervisning på VIA i Aarhus en dag om ugen, hvor han har betalt frihed fra sit arbejde, og når han er til mundtlig eksamen har han også fri. Resten er ren interessetid.

 

- Det kræver noget opbakning hjemmefra, men den opbakning har jeg. Min kæreste er også i gang med efteruddannelse, fortæller Peter.

 

Bruger kompetencefond

- Som arbejdsplads investerer vi selvfølgelig nogle penge i det, men medarbejderen investerer også en del fritid, så der er tale om en investering for begge parter, slår Line Andersen Rytter fast.

 

I Jobcenter Viborg er der et budget til efter- og videreuddannelse til hvert team – men organisationen tænker meget på tværs, så der er hele tiden en opmærksomhed på, hvor der er mest naturligt behov og efterspørgsel fra år til år. 

 

Desuden er der mulighed for at søge midler gennem Den Kommunale Kompetencefond.

 

Der er tale om en individuel ansøgning fra den, der ønsker at tage på uddannelse, som medarbejderen, lederen og tillidsrepræsentanten skal underskrive. Der er også mulighed for at lave en gruppeansøgning, hvis flere medarbejdere med samme ledelse og TR ønsker at komme afsted på samme uddannelse.

 

- Den Kommunale Kompetencefond er med til at understøtte mulighederne, for opnås der tilskud, strækker teamets budget til efter- og videreuddannelse længere, lyder det fra Line.

 

Se mere om mulighederne for kompetencemidler

 

Se mere om uddannelsen til socialformidler

Artiklen er opdateret 27. januar 2022

Brug karrieretelefonen – den er også for dig

Vi har et helt hold af karriererådgivere, der sidder klar til at tale med dig – uanset om du ved, hvad du vil eller er lidt i tvivl om, hvor du skal hen i dit arbejdsliv. De lytter til dig og hjælper dig med at komme godt videre. De rådgiver dig om dine muligheder og alt det, du kan gøre for at udvikle dig, blive dygtigere og få styr på dine mål og ambitioner.