I forbindelse med OK21 blev parterne enige om en styrket indsats for at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet. Både på det kommunale og på det regionale område blev der indgået rammeaftaler om seniorpolitik, der blandt andet rummer nye formuleringer om vigtigheden af samarbejde om den seniorpolitiske indsats på arbejdspladserne. De udkom for nylig i færdigredigeret form.

”Tillidsrepræsentant og leder bør derfor samarbejde om at indfri intentionerne i rammeaftalen,” lyder en opfordring i en ny paragraf under overskriften ”Tillidsrepræsentanten”. Et andet nyt afsnit handler om hovedudvalgets rolle i ”at bidrage til fokus på fastholdelse af seniorer”, bl.a. for ”at sikre ejerskab og legitimitet i forhold til den seniorpolitiske praksis”.

Intentionerne i aftalerne er bl.a. ”et langt og godt arbejdsliv for medarbejderne”, ”at imødekomme behovet for, at der også i fremtiden er tilstrækkelig arbejdskraft”, og at konkrete tiltag for seniorerne både understøtter ”medarbejderens individuelle behov og arbejdspladsens behov.”

Bolden skal gribes

De nye aftaler er ifølge HK Kommunals formand en god anledning til at overveje flere individuelle senioraftaler:

- Det er vigtigt, at man lokalt griber den bold. Vi er enige med arbejdsgiverne om, at vi skal gøre mere for at holde på seniorerne, og aftalerne beskriver flere forskellige muligheder. Men det er den lokale leder og tillidsrepræsentant, der skal udfylde rammerne og sørge for at få lavet aftaler på den enkelte arbejdsplads, siger Lene Roed.

Hun ser HK’ernes stigende gennemsnitsalder som en alvorlig udfordring, der kan afhjælpes af flere senioraftaler.

- Gennemsnitsalderen for ansatte i kommuner og regioner er generelt høj, og på HK-området er den blandt de højeste. Der er altså udsigt til, at mange erfarne HK’ere går på efterløn eller pension i de kommende år. Samtidig er der færre yngre uddannede til at tage over. Vi risikerer et stort tab af specialviden og HK’ernes særlige indsigter, hvis mange foretrækker en lidt for tidlig tilbagetrækning. Derfor gælder det om at få lavet aftaler, der kan gøre det attraktivt at fortsætte i længere i jobbet end planlagt.

Individuelle senioraftaler kan handle om bl.a. nedsat arbejdstid med fuld pensionsindbetaling, tilpassede opgaver og kontante belønninger. Læs mere om indholdet i aftalerne.

Høj gennemsnitsalder

I kommunerne er de ansatte på HK Kommunals overenskomstområder i gennemsnit godt 48 år, mens de i regionerne er halvandet år yngre. Gennemsnitsalderen for alle faggrupper i de to sektorer er cirka 3-4 år lavere.

HK’ernes fordeling på aldersgrupper fremgår af graferne herunder. Tidspunktet for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er i dag i gennemsnit cirka 65 år, men færre i efterlønsordningen og en folkepensionsalder, der øges fra den nuværende på 67 år, kan udskyde tidspunktet for tilbagetrækning. Det samme kan forskellige ordninger, der belønner, at man bliver længere på arbejdsmarkedet, fx den skattefri seniorpræmie, der udbetales, hvis man arbejder mindst et helt år efter folkepensionsalderen. Andre ordninger for tidligere tilbagetrækning, fx den såkaldte ”Arne-pension”, kan have den modsatte effekt.

De nye rammeaftaler

Rammeaftaler om seniorpolitik, der blev indgået i forbindelse med OK21 kan hentes via Forhandlingsfællesskabets hjemmeside: