soldat med gevær

Forsvaret var ISS’ største kunde i Danmark, men efter massive protester fra medarbejderne blev Danmarks største facility managementkontrakt sidste år revet over. Foto: Christian Sundsdal.

ISS Danmarks historiske milliardkontrakt med Forsvaret kan tage outsourcing af offentlige opgaver til et helt nyt niveau. Aftalen kan blive et fyrtårn for andre offentlige områder. Sådan lød håbet i 2018 fra ISS og Dansk Industri.

Planen var at spare millioner på den daglige drift ved at udlicitere og effektivisere. Men som HK Statbladet i samarbejde med Fagbladet 3F har beskrevet i en række artikler, blev den mad, rengøring og service, som ISS leverede, siden udsat for massiv kritik. I løbet af kort tid meldte mere end 6.000 sig ind i Facebookgruppen Til kamp mod ISS, hvor de delte billeder af dårlig mad og uhumske forhold og tegnede et billede af et helt nyt bundniveau for rammerne på statslige arbejdspladser.

HK Stat forhandler for overdragede medarbejdere

Det endte i juni 2021 med at Forsvarsministeriet og ISS blev enige om at droppe ’Danmarkshistoriens største facility managementkontrakt’, og derfor bliver de mange forskellige opgaver i de kommende måneder overdraget til Forsvaret. Det betyder samtidig, at 170 servicemedarbejdere den 1. februar blev virksomhedsoverdraget fra ISS og tilbage i statens tjeneste.

I den forbindelse har HK Stat både centralt, og faglige konsulenter flere steder i landet, forhandlet for og rådgivet en række medlemmer. Men kun en mindre del af de medarbejdere, som blev overdraget 1. februar er HK-ansatte. Der er langt flere HK-stillinger ved de næste runder i april og juni, fortæller faglig konsulent i HK Stat Laila Klausen.

Flere hænder og mere fleksibel opgaveløsning

I en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse fortæller oberst Thomas Øgendahl Knudsen, at FES nu styrker sin lokale tilstedeværelse på tjenestestederne.

Thomas Øgendahl Knudsen

- På sigt vil opgaver blive løst hurtigere og mere fleksibelt, fordi opgaverne fremover løses af vores egne medarbejdere, siger Thomas Øgendahl Knudsen, chef for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses Servicedivision. Foto: Forsvaret.

Dermed er der håb for, at Forsvarets cirka 20.000 ansatte kan opleve forbedringer i de rammer, de møder hver dag på deres arbejde, lyder det.

- 1. februar vil meget være, som det plejer på tjenestestederne, men på sigt vil opgaver blive løst hurtigere og mere fleksibelt, fordi opgaverne fremover løses af vores egne medarbejdere, og fordi der bliver flere medarbejdere til at udføre dem. Målet er en forbedret service for de ansatte i Forsvarsministeriets koncern”, fortæller oberst Thomas Øgendahl Knudsen, som er chef for Ejendomsstyrelsens Servicedivision.

Medarbejdere, der skifter fra offentlig til privat ansættelse i forbindelse med udlicitering, oplever faldende indkomst og et stigende forbrug af offentlige overførselsydelser. Det fremgår af denne videnskabelige artikel fra vive.dk, som belyser konsekvenserne af udlicitering for medarbejderne.  

HK Forsvarets Landsklub har gennem årene fulgt situationen tæt, og landsklubbens formand Tina Pihl Tingberg advarede i 2020 om, at Forsvaret ikke ville spare penge på udliciteringen, men bare sendte udgifter nedad i systemet og skubbede store regninger for manglende vedligeholdelse foran sig.

Nu oplyser Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse til HK Statbladet, at der sættes flere penge af til den kritiserede service:

’Den årlige økonomi til fuld drift tilføres cirka 130-180 millioner kroner fremadrettet i forhold til den nuværende ramme til ISS. Dette inkluderer også omkostninger afholdt i øvrige styrelser,’ lyder det.  

Samtidig vil de medarbejdere, der skal løse opgaverne, opleve at få flere kolleger. Ejendomsstyrelsen skal i de kommende måneder ud at rekruttere flere medarbejdere i hele landet. Det drejer sig blandt andet om ejendomsserviceteknikere, kantinemedarbejdere, rengøringsassistenter og håndværkere.

’Der tilføres i første omgang cirka 150-200 ekstra fuldtidsmedarbejdere i forhold til den nuværende bemanding’, lyder det i et svar til HK Statbladet.

De næste opgaver, der bliver hjemtaget, er rengøring og kantine. Det sker pr. 1. april, og herefter følger drift af bygninger og teknik. Den nye model for drift af tjenestestederne implementeres løbende i hele 2022.

Spor overdragelse fra ISS til Forsvaret

 

tidslinje for overgang til overdragelse til forsvaret

om ny model for drift af etablissementsområdet

  • Første februar overtog forsvaret selv håndtering af affald, arealpleje, simpelt vedligehold samt driften af skyde- og øvelsesterræner. 1. april hjemtages kantine og rengøring og den 1.juni overtager forsvaret også driften af teknik og bygninger fra ISS.
  • Ejendomsstyrelsen har udviklet en ny model for drift af Forsvarets tjenestesteder. Målet med den nye model er at skabe en løsning, der bedre understøtter de operative behov.
  • Et væsentligt kriterium i den nye model er, at etablissementsopgaver tæt knyttet på Forsvarets kerneforretning, for eksempel skyde- og øvelsesområder, hjemtages og fremover udføres af medarbejdere i Ejendomsstyrelsen.
  • Kilde: FES (se informationsvideo om den ny model)