Rita og Wammen skærmfoto

"Drop nu det omprioriteringsbidrag helt." Sådan lød et af budskaberne fra Rita Bundgaard, da hun 3. februar mødtes online med statens kassemester, finansminister Nicolai Wammen (længst t.v.).

Der mangler dommere og sagerne hober sig op. Straffesagskæden er presset. Foreningen af offentlige anklagere har efterlyst mere administrativ hjælp.

Der er nu stor mangel på særlige personalegrupper i den offentlige sektor og det ser kun ud til at blive værre i de kommende år.

- Problemet er velkendt, men vi har en god løsning, for mange steder kan HK’erne være med til at løse nogle af problemerne. Sådan lød det fra HK Stat, da formand Rita Bundgaard og analysechef Thomas Lynge Madsen torsdag mødtes online med finansminister Nicolai Wammen.

- Vi ved, at administrative og sagsbehandlende opgaver lægger stort beslag på en relativt stor del af arbejdstiden for personalegrupper som læger, sygeplejersker, SOSU-assistenter og -hjælpere, politifolk, soldater, fængselsbetjente, dommere m.fl. Det er stærkt uhensigtsmæssigt, sagde Rita Bundgaard.

Den store mangel på visse faggrupper vil derfor kunne afhjælpes ved at flytte administrative opgaver væk fra personalegrupper, som der er stor mangel på og over til fx HK’ere, hvor der fortsat er et beskæftigelsespotentiale. Regelforenklinger, digitalisering mv. vil også kunne bidrage – men slet ikke i det nødvendige omfang eller tempo, vurderer HK Stats formand.

Hun opfordrede derfor finansministeren til at gennemføre en mere hensigtsmæssig administrativ opgavevaretagelse og/eller ændret personalesammensætning i forhold til administrative opgaver og/eller ændringer i organiseringen af det administrative område. Det kunne ske ved at have fokus på rette faglighed til rette opgaver.

Drop nu omprioriteringsbidraget

Under mødet blev det også til en drøftelse af HK Stats klare forslag om helt at droppe omprioriteringsbidraget på statens område med næste finanslov (det vil sige fra 2023, red.) og frem.

Selv om omprioriteringsbidraget er enten annulleret eller sat i bero for dele af statens område (erhvervsuddannelserne, universitetsområdet, dele af kulturområdet, Politiet, udenrigstjenesten, Kriminalforsorgen mv.), så fortsætter besparelsen med 2 procent årligt på andre dele af statens område.

Besparelsen dræner de statslige arbejdspladser og fører til et meget stort pres på medarbejderne. HK Stats formand opfordrede derfor finansministeren til at afskaffe omprioriteringsbidraget fuldt og helt i de kommende finanslove.

Rita Bundgaard og Nicolai Wammen drøftede i den forbindelse, at det er et ledelsesansvar at sikre, at der ikke er flere opgaver end ressourcer.

LÆS OGSÅ: Bødskov i hyrdebrev til hele regeringen: Let presset på statsansatte

Mødet markerede på det punkt en fortsættelse af en langvarig argumentation fra HK Stats side mod den løbende besparelse, som gennem mange år og under forskellige navne har været med til at udhule økonomien på mange statslige arbejdspladser.

I forbindelse med fagforeningens kongres i juni 2021 afleverede HK Stat en hilsen i form af et postkort om den forhadte besparelse til alle Folketingets medlemmer.

SE OGSÅ: Postkort til Folketingets medlemmer 

Og på kongressen forklarede Rita Bundgaard, hvordan omprioriteringsbidraget fortsat trækker lange spor på de områder, hvor det stadig er i kraft.