3 personer laver elastikøvelser

Professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Lars L. Andersen instruerer i korte elastik- og strækøvelser, som, hvis man udfører dem dagligt i arbejdstiden,  kan forebygge langtidssygefravær. Foto: Skærmklip BFA Kontor's film. 

Hvis alle danske arbejdspladser indfører såkaldte småøvelser i arbejdstiden, kan vi potentielt forebygge 13 procent af det lange sygefravær i Danmark, det vil sige fravær i over 30 dage. Sådan lyder konklusionen på et nyt studie fra NFA, der har undersøgt 70.000 danskeres arbejdsmiljø og helbred. Få minutters træning i arbejdstiden kan derfor være en rigtig god investering for danske arbejdspladser.

- Vores forskning viser, at småøvelser på arbejdspladsen er et vigtigt supplement til mere traditionelle arbejdsmiljøindsatser. Den sætter en tyk streg under den gavnlige effekt, fysisk træning på arbejdspladsen har for medarbejderne, siger Lars L. Andersen, der er professor ved NFA og har stået i spidsen for undersøgelsen.

Småøvelser er korte træningspas, fx 10 minutters elastikøvelser eller øvelser med kropsvægt, hvor du styrker musklerne i nakke, skuldre og ryg. Fælles for øvelserne er, at I hverken behøver fitnessfaciliteter, omklædning eller bad.

Forskerne ved NFA har undersøgt sammenhængen mellem småøvelser i arbejdstiden og risikoen for langtidssygefravær. 70.000 danskere har deltaget i undersøgelsen via et spørgeskema og er blevet fulgt i registre over langtidssygefravær gennem 2 år.

- For at det skal lykkes i praksis på længere sigt, handler det meget om at fremme en kultur med gode vaner. For eksempel at man bruger 10 minutter på småøvelser lige inden frokosten, eller når der er brug for en kort pause om eftermiddagen, forklarer Lars L. Andersen og uddyber:

- Arbejdspladserne kan potentielt set vinde rigtig meget med en lille indsats. Det er win-win, siger Lars L. Andersen.

Han opfordrer til, at arbejdspladserne har tovholdere, der står i spidsen for småøvelserne og sikrer en høj intensitet og frekvens i træningen.

Det tager kun 10 minutter ...

Se denne film fra BFA  med et 10 minutters træningsprogram med strækøvelser og øvelser med elastik, som alle kan lave. Lav øvelserne alene eller sammen med dine kolleger.

Programmet består af 2 dele:

  1. 5 små strækøvelser, som som løsner op i over- og underarm, skuldre, nakke og skulderblade. Du kan lave strækøvelserne på et par minutter og stoppe hér - eller du kan gå videre med:
  2. 4 øvelser med elastik, som træner de muskler, du belaster mest, når du sidder længe ved skærmen: Underarmen, musklerne bag skulderbladene, trapez-musklen som forbinder hoved og skuldre, samt de små muskler i skulderen, som drejer armen, når du bruger musen.

Det tager cirka 10 minutter at gennemføre hele programmet.

 

 

om projektet

NFA's undersøgelse er en del af projektet Sund og sikker hele arbejdslivet, som er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden (AMFF). I undersøgelsen deltager 70.000 danskere, der alle var raske ved undersøgelsens igangsættelse. Formålet med projektet er at undersøge, i hvilket omfang alder har betydning for sammenhængen mellem arbejdsmiljø og helbred. I analysen har forskerne taget højde for andre ting, der kan påvirke sammenhængen med sygefravær, såsom alder, køn, uddannelse, livsstil, psykisk arbejdsmiljø, depressive symptomer og smerter. Projektet tager udgangspunkt i kombinerede ergonomiske, sociale og sikkerhedsmæssige faktorer i arbejdsmiljøet. Resultaterne kan dermed bidrage til at skabe grobund for at fremme et sundt og sikkert arbejdsliv blandt alle aldersgrupper på danske arbejdspladser.