Ting til MUS

Helle Holm Nørregaard har også undervist på Kriminalforsorgens Uddannelsescenter. Derudover holder hun også foredrag, herunder 'Styrk dit fag' på Politiskolen, om motivation og arbejdsglæde. Privatfoto.

Selvom HK Statbladet er taget på besøg hos ordensmagten, er det hverken for at få trafikale råd eller reflekser til cyklen. Flyttekassen er ej heller symbol for, at nogen skal pakke skrivebordet ned og se sig om efter noget andet. Tværtimod.

Sammen med 5-6 andre ting er de symboler og værktøjer til at nytænke MUS og udvikle kompetencerne hos de 30 HK’ere i Anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi.

Det har ikke skortet på kreativitet og nytænkning, når Helle Holm Nørregaard har indkaldt til de obligatoriske medarbejderudviklingssamtaler – populært kaldet MUS. At de er obligatoriske, er dog ikke ensbetydende med, at de for Helle Holm Nørregaard og HK’erne er et trivielt, tilbagevendende fænomen baseret på en skabelon, der bare skal overstås.

Inspirationen til at nytænke MUS hos den erfarne HK-leder kom fra et ledernetværk, hun er en del af. Dertil var hun også kørt en anelse træt i MUS-skabelonen fra Rigsadvokaten og Rigspolitiet.

- MUS-samtalerne blev efterhånden for skemalagte for medarbejderne. Det tog fokus fra selve samtalen og indholdet. Derfor var det vigtigt for mig at få flyttet fokus til at dreje sig om de mange spændende emner, der skulle drøftes, fremfor at de rigtige ord og sætninger kom i de korrekte bokse i et skema, siger Helle Holm Nørregaard.

En livlig og jordnær samtale

At konceptet med skemaer og skabeloner fra HR stjal fokus, kan kontorfuldmægtig og HK-fællestillidsrepræsentant i Anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi Camilla Pjedsted godt genkende.

- Samtalerne blev for skemalagte og maskinelle, og vi kom ikke rigtig i dybden med emnerne. Med Helles tiltag til MUS-samtalen oplever jeg, at snakken på mødet er blevet mere jordnær og levende, fortæller Camilla Pjedsted, der har været 22 år ved politiet, herunder de sidste 7 år hos Anklagemyndigheden.

Tingene, som Helle Holm Nørregaard sidste år medbragte til MUS på en bakke med et klæde over sig, fungerede som symboler for emner indenfor trivsel, kompetencer, opgaveløsning og andre arbejdsrelaterede situationer. På forhånd havde Helle Holm Nørregaard valgt 3 ting ud. Ved mødets start udvalgte medarbejderen også 3 ting, der skulle indgå i samtalen, og dermed var der dannet grundlag for at italesætte den enkeltes faglige og personlige udvikling.

- Refleksen handler om at blive set mere i det daglige af både leder og kolleger. Æsken med karse handler om at få et projekt eller kompetencer til at gro. Vindmøllen er et symbol på at bygge noget op og få den til at justere farten i forhold til blæsten. Krammehjertet er synonym med de mere følsomme og svære sider af arbejdslivet, der kan være behov for at vende, mens flyttekassen er symbol for at komme kassetækning til livs og flytte opgaver, plads eller afdeling med henblik på at flytte og udvikle medarbejderens kompetencer, fortæller Helle Holm Nørregaard.

3 hk'ere i politiet

Fællestillidsrepræsentant Camilla Pjedsted (tv.), Helle Holm Nørregaard (i midten) og Sandra Christiansen Høj (th.) ser alle frem til den forestående MUS, der løber af stablen i foråret. Foto: Pelle Lindegaard Bügel.

- Vi havde ikke set den komme

Sandra Christiansen Høj er blandt de yngre HK’ere på kontoret i Horsens, og inden hun for 3,5 år siden blev ansat som kontorfuldmægtig hos Anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi, havde hun kun været til et fåtal af MUS-samtaler.

- At Helle kom til mødet med de her ting på en bakke, den havde jeg alligevel ikke set komme, siger hun med et grin og fortsætter:

- Det har været en rigtig positiv oplevelse. Forrige år, hvor Helle havde medbragt gule, grønne og røde smileyer til samtalen, fik jeg en grøn smiley for at have en positiv indstilling til arbejdet. Fra bakken med tingene udvalgte jeg selv krammehjertet, fordi jeg gerne ville blive bedre til at smide svesken på disken og være mindre konfliktsky. På den måde kom vi rundt om arbejdet og fik reflekteret over, hvad vi er gode til og skal blive bedre til, siger Sandra Christiansen Høj.

Også Sandras kollega og tillidsrepræsentant, Camilla Pjedsted, hævede øjenbrynene en smule, da Helle ankom til MUS med en bakke med ting på under armen.

- Lige med det første syntes jeg, det virkede lidt fjollet. Hvad skulle jeg dog vælge? Når det er sagt, var det en god oplevelse, fordi de her ting gør, at man bliver tvunget til at tænke over tingene. Som tillidsrepræsentant har jeg kun hørt om få, der ikke brød sig om det, og det er mit indtryk, at medarbejderne i højere grad føler sig involveret i samtalen og får medejerskab på deres arbejdsliv, siger hun.

MUS gav mere ansvar

På kompetenceudviklingsfronten oplevede Sandra Christiansen Høj, at MUS blev et springbræt til mere ansvar med afsæt i hendes kompetencer.

- I forbindelse med min MUS-samtale i 2019 tilkendegav jeg, at jeg gerne ville være tovholder på områder eller opgaver, hvis muligheden bød sig. Derfor blev jeg senere spurgt, om jeg ville være Windows-ambassadør, fordi afdelingen stod foran at skulle implementere en ny Office-pakke. Her fik jeg til opgave at stå for oplæring af kollegerne og teknisk hjælp i det daglige, fortæller Sandra.

Ved den næste MUS i 2020 fik hun feedback på ambassadørrollen af Helle, og om det var noget, de skulle arbejde videre med – eksempelvis i form af at automatisere mails. I samme ombæring gav Sandra også udtryk for de idéer, hun havde fået gennem sit indgående kendskab til området.

- Det er motiverende og anerkendende, når min leder følger op på aftaler og områder, som jeg har været tovholder på. På den måde er der et rum, hvor jeg kan fortælle om gode og dårlige ting ved rollen. Eksempelvis, hvis jeg har haft til opgave at følge op på noget, hvor jeg enten ikke har haft tid eller evne. Her har vi vendt, hvad der skal til for, at jeg kan gennemføre opgaven både i forhold til mine kompetencer og andre forhold, fortæller Sandra.

Det intime rum i afslappede rammer

Tingene på bakken under klædet er kun det seneste skud på stammen af tiltag i HK’ernes MUS hos Anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi. Tidligere har Helle Holm Nørregaard også gjort brug af gule, grønne og røde smileyer samt gule og røde kort fra sportens verden. Hvad der venter i den nært forestående MUS i år, vil Helle Holm Nørregaard af gode grunde ikke helt ud med.

- Jeg kan dog løfte sløret for, at der både bliver tale om GRUS – gruppeudviklingssamtaler - for de nye teams, der startede 1. februar, samt MUS, siger Helle Holm Nørregaard.

Hun har også forsøgt sig med at tage MUS ud af det traditionelle mødelokale og taget snakken udendørs på en bænk eller på en gåtur. Hun lægger også vægt på, at medarbejderen får et medejerskab på samtalen.

- Det er vigtigt for mig, at MUS-samtalen er noget, man glæder sig til, således at medarbejderne forbereder sig, som jeg selv gør. Det bliver aldrig en god samtale, hvis kun lederen har forberedt sig. Ved at tage samtalen andre steder hen bliver stemningen mere afslappet. Der åbner sig et intimt rum, som gør det lettere at være ærlige om, hvordan det går på arbejdet både i forhold til trivsel og opgaver, afslutter Helle Holm Nørregaard.

Se også: Få mest ud af din MUS

 

om Helle Holm Nørregaard

  • 56 år
  • Leder af Anklagemyndigheden administrative enhed ved Sydøstjyllands Politi
  • 1984: Kontorelev, Statsfængslet ved Sønder Omme
  • 1986: Vikar, Statsfængslet ved Sønder Omme
  • 1987: Administrativ, Direktoratet for Kriminalforsorgen i København med forskellige titler
  • 1996: Sekretariatsleder, Møgelkær Statsfængsel
  • 2005: Kontorleder, Kolding Politi
  • 2007: Leder af HR-udvikling, Sydøstjyllands Politi
  • 2011: Leder af Logistik, Sydøstjyllands Politi
  • 2012 - nu: Leder af Anklagemyndighedens Administrative Enhed, Sydøstjyllands Politi