Digitalisering - skrivemaskine og pc - Foto Michael Bech

Digitalisering har på godt og ondt ændret samfundet. Foto: Michael Bech

Danmark er lige nu uden en digitaliseringsstrategi. Den gamle fire-årige, fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udløb i slutningen af 2020. Og i den kommende proces sker der en markant ændring i arbejdet med strategien.

Næste trin er en ny, samlet digitaliseringsstrategi for hele Danmark, som skal bredes ud i 2022. Det bliver politikerne på Christiansborg, der med input fra det såkaldte ’digitaliseringspartnerskab’ skal udstikke retning og indhold i den kommende strategi. Og det arbejde har HK Stat store forventninger til:

- Først og fremmest må digitaliseringen ikke blive et spareværktøj. Digitale løsninger er ikke mirakelmedicin, så det skal ikke medføre, at der spares på administrationen. For det handler også om styrkelse af vores velfærd og kvaliteten på arbejdsmarkedet. Samtidig er det vigtigt, at vi sørger for bedre service til borgerne, siger HK Stats analysechef Thomas Lynge Madsen.

”Der skal være et menneske i røret”

De seneste 20 år har stat, kommuner og regioner haft flerårige digitaliseringsstrategier. Det har for embedsmænd og eksperter mest handlet om at udstikke retningen for den offentlige digitalisering, og samarbejdet har fokuseret på at gennemføre bedre og mere sikker brug af data, fælles infrastruktur og digital kommunikation. Den kommende digitale strategi handler om større forandringer, så derfor lægges arbejdet på det politiske niveau.

- Vi har i HK undersøgt, hvad borgerne synes, digitaliseringen skal bruges til. Svaret var rimelig klart: Når det handler om simple og ukomplicerede processer, så kan der indføres digitale løsninger. Men når det er opgaver tæt på de enkelte borgere, så skal vi sikre os, at der er et menneske at rådføre sig i røret og en service, der giver naturlig sikkerhed i hverdagen.

- Borgerne er i det hele taget bekymrede for, om det er den kunstige intelligens og algoritmen, der træffer beslutningen. For det skal fortsat været mennesker, der træffer beslutninger, mener de. Vi skal have et samfund, der er understøttende, så velfærden bliver vedkommende. De digitale muligheder skal være en hjælp i den udvikling, men ikke en besparelse, siger Thomas Lynge Madsen.

Han mener, at selv om indholdet i strategien skal være bundfældet i politiske forhandlinger på Christiansborg, så er det i høj grad vigtigt, at de enkelte mennesker i processen og arbejdet ikke ser sig overhalet af maskiner og kunstig intelligens.

HK’erne er ofte brobyggerne

- Vores kæphest er inddragelsen af borgere og medarbejdere i processen. På arbejdspladserne skal medarbejderne være med allerede i idéfasen, og vi skal sikre os, at vi bruger faglige HK’ere i implementeringen af de enkelte elementer i strategien. Fx skal nye it-systemer ikke sættes i gang, uden at de administrativt ansatte, som skal bruge systemerne, er med ombord. De nye digitale tiltag skal ikke udrulles fra oven og ned uden inddragelse af brugerne, siger Thomas Lynge Madsen.


Analysechef i HK Stat, Thomas Lynge Madsen. Foto: Mikkel Østergaard

Det handler om at få skabt et digitalt samarbejde i Danmark. En mangfoldighed af organisationer i et digitaliseringspartnerskab byder da også ind med pejlemærker, de gerne vil have taget hensyn til, før der indgås en endelig aftale om strategien. Mange interessenter fra erhvervslivet er kommet med en række forslag, mens også FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation, red.) og flere lønmodtagerorganisationer har budt ind med ønsker på medlemmernes vegne.

- Vores udgangspunkt skal være ’mennesket mere i centrum’. HK går faktisk ind for digitaliseringen, men vi stiller kvalitative krav til den. Det er fx vigtigt med et HK-fingeraftryk på digitaliseringen, så politikerne ser betydningen af den statslige administration. HK’erne har ofte vist sig som brobyggerne, når det handler om de reelle arbejdsrutiner på arbejdspladsen. Det bør fortælle os noget om vigtigheden i at have mere fokus på den rette fordeling af rollerne, siger Thomas Lynge Madsen.

”dystre følger af nedskæringer”

Derfor mener analysechefen, at vi naturligvis skal udnytte de teknologiske muligheder i den offentlige sektor. Men som digitaliseringspartnerskabet også fremhæver, så må vi ikke slippe fokus på, at digitaliseringen skal forbedre kvaliteten i den offentlige sektor og dermed skabe værdi for borgerne, virksomhederne og samfundet.

- Rigtig mange HK-job er lige i centrum af virksomheden og de vigtige opgaver, så det giver ingen mening at spare dem væk. Men det har vi set gjort tidligere, og vi har efterfølgende oplevet de dystre følger af nedskæringerne på fx skatteforvaltningens område og en række andre statslige arbejdspladser. Det må ikke ske igen, siger Thomas Lynge Madsen.