torben wiese

- Jeg ved, at I som tillidsrepræsentanter har et kæmpe hjerte, I er jo stillet op. I laver som TR'er et kæmpe arbejde for organisationen, og vores vigtigste redskab sidder lige her nord for halsen. Den vigtigste måde at skabe glæde i en organisation er smil, lød budskabet fra Torben Wiese.

Hvorfor elsker hjernen vaner? Hvornår er vaner gode eller dårlige? Skal man forandre noget, når det virker? Det var nogle af spørgsmålene, da forfatter og foredragsholder Torben Wiese på en time skulle prøve at udfordre og inspirere mere end 100 statslige HK-tillidsrepræsentanter på et videomøde.

Forandringer, vaner, arbejdsglæde og tryghed var nogle af emnerne, og der blev også plads til svar på nogle af spørgsmålene.

Menneskets hjerne er designet for 100.000 år siden. Den vil gerne have mere af det samme. Den vil gerne gøre, hvad den plejer, for det giver en belønning. Det gælder også, hvis vi har udviklet en vane, som egentlig ikke er god for os. Derfor er vi nødt til at se kritisk på vores vaner. Det gælder både på arbejdet og i det private, lød budskabet.

Vi skal justere  før vi bliver justeret

Oversat til en dag på arbejdet kan det betyde, at vi føler os trygge i de opgaver, vi plejer at have, og som vi føler os hjemme i og sikkert er rigtigt gode til. Men hvis vanen holder os fast, så vi ikke vi udvikler os og fx lærer nyt, kan det blive en falsk tryghed.

Derfor er svaret på Torben Wieses sidste spørgsmål også helt klart. Skal man forandre noget, når det virker?

- Ja. Det eneste konstante er forandringen. Og vi er nødt til at se på, om der er noget, vi skal justere  før vi bliver justeret.

Når alting forandrer sig, er der derfor mere ægte sikkerhed og tryghed at finde i nye kompetencer, end der er i at blive ved det velkendte. Også selv om 100.000 års vanetænkning siger det modsatte.

- Jeg kan sætte nogle mål om, at jeg vil lære noget nyt. At jeg vil øge mine kompetencer. Eller at jeg vil have en ny rolle i mit arbejde. Når vi kender de mål, kan vi kikke på vores vaner. Og se, om de hjælper os.

I laver som TR'er et kæmpe arbejde for organisationen, og I kan spille en vigtig rolle for både arbejdspladsen og kollegerne. Og du skal som TR have dialog med dine kolleger, om der er noget, vi skal justere eller forandre, påpeger han.

- Du er som TR hermed udnævnt som chef for forandringer. Tillykke!

Flere tilbud fra TR-Fonden

I HK Stat er faglig konsulent Kirstine Bredsgaard Kaarde koordinator for TR-Fonden. Hun fortæller, at der på 2 online foredrag med Torben Wiese har været 140 af HK Stats tillidsrepræsentanter igennem, og at der har været mange positive tilbagemeldinger. 

- Formålet var både at provokere lidt og give inspiration til, hvordan man kan tage hul på snakken om kompetenceudvikling også med de kolleger, som måske ikke har så meget fokus på at udvikle deres kompetencer. Det håber jeg er lykkedes, vi oplever i hvert fald en meget stor opbakning. Fonden har løbende nye kurser og tilbud, så det håber vi, at tillidsrepræsentanterne vil holde øje med, siger hun.

om TR-fonden i HK Stat

TR-fonden udbyder en lang række fysiske endagskurser, webinarer og online-workshops, som giver dig som HK Stat-tillidsrepræsentant redskaber til at inspirere og motivere dine kolleger til at tage efteruddannelse. Fonden blev aftalt ved de statslige overenskomstforhandlinger i OK18 og forlænget ved OK21.

Se mere om TR-fonden