kbh byret

Imens der er kommet langt flere sager, er antallet af HK'ere ved byretterne raslet ned. 30 procent færre fuldtidsstillinger var der i 2018 sammenlignet med 2008. Et fald fra 1.252 til 840 årsværk ifølge tal fra Domstolsstyrelsen. Foto Københavns Byret.

Ofre. Vidner. Tiltalte. Advokater. Alle må vente længere. Lige som retfærdigheden. I 2021 blev sagsbehandlingstiderne ved de danske retter endnu længere.

Byretterne behandler mere end 97 procent af alle sager ved Danmarks Domstole. I 2021 steg deres gennemsnitlige sagsbehandlingstider i både civile sager og straffesager.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for domsmandssager, der er blandt de alvorligste straffesager, steg fra 5,6 måneder i 2020 til 7,3 måneder i 2021. I 2017 tog det gennemsnitligt byretterne 4,1 måneder at gennemføre en domsmandssag.

Også i andre sagstyper stiger sagsbehandlingstiden, og samlet set lykkedes det kun byretterne at opfylde 9 ud af 19 mål for mål for korte sagsbehandlingstider i 2021. Det viser Danmarks Domstoles årsrapport 2021, som blev offentliggjort fredag den 18. marts 2022.

HK Stat mener: Stop omprioriteringsbidraget

HK Stat har sammen med HK Landsklubben Danmarks Domstole fulgt situationen tæt i en årrække, og den nye årsrapport vækker bekymring hos formand Rita Bundgaard. Hun opfordrer derfor politikerne til at afskaffe omprioriteringsbidraget på domstolenes område på 1,2 procent årligt.

Det rammer primært den administrative opgavevaretagelse og belaster således dommere og andre jurister med administrative opgaver, påpeger hun. Den sammenhæng har både Dommerforeningen og adskillige dommere påpeget. Læs hos Politiken: Retssikkerheden står på spil, lyder dommernes nødråb til Folketinget.

Ansæt HK’ere til domstolene

Rita Bundgaard, formand for HK Stat: siger:

- Det må ikke tage flere år at afslutte en sag i de danske retter. Selv om antallet af sager vokser, og nogle sager er blevet mere komplekse, er det afgørende for retsfølelsen, at sager bliver behandlet og afsluttet inden for overskuelig tid.

Imens der er kommet langt flere sager, er antallet af HK'ere ved byretterne raslet ned. 30 procent færre fuldtidsstillinger var der i 2018 sammenlignet med 2008. Et fald fra 1.252 til 840 årsværk ifølge tal fra Domstolsstyrelsen.

- En afgørende del af løsningen er at tilføre flere ressourcer og at anvende ressourcerne mest hensigtsmæssigt. Der er ikke kun brug for nye dommere, men også for kontorfunktionærer, så nye dommere ikke ender med at lave administrativt arbejde. Vi har brug for et løft til alle faggrupper, siger HK Stat-formanden.

HK Stat mener, at en styrkelse af domstolene med ekstra HK-årsværk på domstolsområdet kan være med til at aflaste andre pressede faggrupper. Det kan fx styrke den civile forberedelse, 37 dages-fristen og VVV-fokus (vold, voldtægter og våbenbesiddelse, red.)

I løbet af 2022 skal der forhandles en ny administrativ flerårsaftale mellem Domstolene og Justitsministeriet. I den forbindelse opfordrer HK Stat til have fokus på alle faggruppernes fremtidige opgaver ved domstolene, påpeger Rita Bundgaard.

LÆS OGSÅOpråb fra dommere: Giv os flere HK'ere

tabel domstole