Lene Roed. Formand for HK Kommunal

- Vi får virkelig brug for den viden, der kommer ud af forskningen i hjemmearbejde, siger Lene Roed, der opfordrer de medlemmer, der bliver inviteret til undersøgelsen, til at svare på spørgeskemaet.

”Hvordan trives du?”, ”Har du indflydelse på dine arbejdstider?”, ”Giver de fysiske rammer mulighed for, at du kan udføre dit arbejde tilfredsstillende?”, ”Hvor tilfreds er du med dit job?”, ”Hvor mange dage om ugen arbejder du hjemmefra?” …

Sådan lyder et udvalg af de spørgsmål, som næsten hvert fjerde medlem af HK Kommunal fra på søndag bliver præsenteret for i en stor undersøgelse. De er tilfældigt udvalgt som et repræsentativt udsnit af alle HK Kommunals medlemmer i beskæftigelse, og bag formuleringer af spørgsmål og svarkategorier står forskere fra DTU MAN i det tre-årige projekt ”SPACE”.

Forskningsprojektet undersøger blandt andet, i hvilken udstrækning de ansatte har mulighed for hjemmearbejde og ikke mindst: Deres trivsel, når de arbejder i en kombination mellem fysisk fremmøde på arbejdspladsen og en kontorarbejdsplads i hjemmet, det såkaldte hybridarbejde. Svarene på spørgeskemaet supplerer mere indgående studier på en række arbejdspladser.

Lene Roed: Dit svar er vigtigt

HK Kommunal har en stor andel i finansieringen af SPACE. Andelen af medlemmer, der prøvede at arbejde hjemmefra, blev mere end fordoblet under corona, og det er erfaringer herfra, man gerne vil vide mere om. Og ikke mindst: Hvordan disse erfaringer bliver brugt i dag.

- Når vi fremover skal diskutere og forhandle om rammerne, får vi virkelig brug for den viden, der kommer ud af forskningen. Det er afgørende, at HK’erne trives under fremtidens nye arbejdsformer og får gode rammer og betingelser for at kunne udføre velfærdssamfundets kerneopgaver, siger Lene Roed, HK Kommunals formand.

Hun opfordrer alle medlemmer, der får tilsendt spørgeskemaet, til at svare.

- Til alle, der modtager spørgeskemaet, vil jeg sige: Dit svar er vigtigt. Du får en enestående mulighed for at være med til at påvirke fremtidens arbejdsliv.

Læs mere om projektet her.