Puk Lund ved gult covid19-test-skilt

Fra 7. december 2020 til og med 30. november 2021 var Puk Lund ansat som laborant ved Testcenter Danmark Vest (skiltet på billedet har ikke relation til Testcenter Danmark Vest). Foto: Niels Åge Skovbo.

Frem til udgangen af november sidste år var 49-årige Puk Lund laborant og HK’ernes arbejdsmiljørepræsentant (AMR) på Testcenter Danmark Vest. HK Statbladet kan i det følgende berette om alkoholforgiftede medarbejdere og mobning på Testcenter Danmark Vests laboratorier i Aarhus, der hører under Statens Serum Institut (SSI).

Det er herfra, at langt de fleste af coronaprøverne vest for Storebælt er blevet behandlet under den nu over 2 år lange kamp mod pandemien. Sammen med flere tidligere medarbejdere på testcentret har Puk Lund valgt at fortælle om bagsiden af medaljen i den danske coronaindsats. Af frygt for repressalier, manglende tiltro til testcentrets ledelse og fremtidige karrieremuligheder optræder de tidligere medarbejdere anonymt i artiklen. HK Statbladet er bekendt med deres identitet.

"Et tydeligt signal"

Størstedelen af de ansatte på laboratorierne hos Testcenter Danmark Vest i Århus er ansat på tidsbegrænsede kontrakter. Dette skyldes, at testcentrene anses som en midlertidig foranstaltning under pandemien, der hurtigt skal kunne skaleres op og ned afhængigt af smittetrykket.

Puk Lund blev uddannet laborant i 2005, og hun har blandt andet arbejdet 14 år som laborant på Aarhus Universitet, mens hun i dag er laborant på coronaafsnittet på Aarhus Universitetshospital. Fra 7. december 2020 til og med 30. november sidste år var hun ansat på en 1-årig kontrakt som laborant hos Testcenter Danmark Vest. Hun genansøgte stillingen, men fik den ikke, og hun fik aldrig en skriftlig begrundelse på trods af en skriftlig genansøgning.

- At man ikke forlænger med sin AMR, synes jeg, sender et tydeligt signal fra ledelsen, om at man er ligeglad med arbejdsmiljøet, siger Puk Lund.

"Du egner dig ikke som AMR"

I april 2021 blev Puk Lund af kollegerne valgt til AMR i håbet om at få skabt ordnede og sikre forhold for laboranterne på testcentrets laboratorier. Den kamp havde trange kår, og de medarbejdere, der beklagede sig til ledelsen over eksempelvis mangelfulde oplæringsprocedurer og manglende udsugning i robotterne, blev forbigået, straffet og set ned på. Det er et udsagn, som samtlige kilder uafhængigt af hinanden bekræfter over for HK Statbladet.


Puk Lund har ikke tidligere oplevet, at nogen blev dårlige af at arbejde i et laboratorium. Foto: Niels Åge Skovbo.

Som AMR påtalte Puk Lund de kritisable forhold over for ledelsen. Det var på trods af, at på sit første uformelle møde med driftschef Allan Povlsen fik hun besked om, at udkommet af et møde altid var, at de var enige om tingene.

På de efterfølgende møder med Allan Povlsen, hvor Puk Lund udtaler kritik af forholdene i Århus, oplever hun ofte at blive mødt med beskeden:

"Jeg tror ikke, du egner dig ikke til at være AMR".

- Det oplevede jeg hver gang, vi havde møde. Jeg så det som et forsøg på at manipulere mig til at tie stille. Jeg har været AMR i mange år, før jeg var på testcentret, og jeg har aldrig oplevet noget lignende, fortæller Puk Lund med indignation i stemmen.

Efter at være kommet tilbage fra sommerferie i juli 2021 oplevede Puk Lund et skift i driftschef Allan Povlsens adfærd, som stod på, indtil hendes kontrakt udløb i november sidste år.

- Jeg tror, at SSI's ledelse i København har haft fat i ham. Nu blev jeg i stedet fuldstændig ignoreret af ham. Det var så fint nok, for det var psykisk hårdt hele tiden at blive kritiseret uden grund, fortæller Puk Lund.

Flere medarbejdere faldt om

’Aldrig at have set noget lignende’ er et udsagn, der går igen i både interviewene med Puk Lund og de anonyme kilder, som HK Statbladet har talt med. Det angår ikke kun tonen over for medarbejderne, men også i forhold til sikkerheden i de laboratorier, hvor der blev arbejdet med forskellige alkoholer. Isopropanol og ethanol indgår i rengørings- og analyseprocessen af prøverne, mens klor indgår i rengøringen af selve robotterne.

Ifølge Puk Lund og en anonym kilde var der inden for en periode på 3 måneder 6-8 medarbejdere, der faldt om på grund af alkoholforgiftning i testcentrets laboratorier, og som efterfølgende blev hentet i en ambulance. Yderligere beretter flere anonyme kilder, at de fra deres tid på testcentret har kendskab til 15-20 tilfælde, hvor ansatte enten er faldet om, eller er blevet dårlige efter at være udsat for dampe fra isopropanol, ethanol og klor.

Ifølge en aktindsigt i Arbejdstilsynets korrespondance med SSI fortæller seruminstituttet til Arbejdstilsynet, at der i perioden december 2020 til maj 2021 har været 20 arbejdsulykker, hvoraf 5 medarbejdere er blevet påvirket af kemikaliedampene, og én besvimede af samme årsag. SSI fortæller ligeledes til Arbejdstilsynet, at ’flere’ medarbejdere blev hentet i ambulance.

HK Statbladet har både kendskab til tilfælde, hvor ménene fra forgiftningsulykkerne har fortaget sig over tid, men også tilfælde, hvor selv den mindst lugt af alkohol fra en øl eller sprinklervæske i bilen medfører en kraftig, allergisk reaktion. Også skæve levertal over kortere og længere perioder har været en direkte konsekvens af den manglende sikkerhed omkring arbejdet med de kemiske opløsningsmidler.

Alle alarmklokker ringede

Ulykker med alkoholforgiftning er langt fra hverdag for en laborant, selv om arbejdet kan vedrøre kradse kemikalier. Samstemmigt fra både Puk Lund og de anonyme kilder lyder det, at de mange ulykker skyldes dårlige sikkerhedsprocedurer – eller mangel på samme – mens også stress, underbemanding og usammenhængende – eller slet ingen – oplæringsprocedurer for både laboranter og det ufaglærte personale var medvirkende årsager til den dårlige sikkerhed.

- Jeg arbejdede næsten aldrig i det laboratorium, hvor der var store problemer med lugt af isopropanol. Jeg undgik så vidt muligt at gå derind, fordi jeg vidste, der var et problem derinde. De gange, jeg kom derind, var det ikke behageligt, og der er jeg nok så gammel i gårde som laborant, at så ringer alle mine alarmklokker. Dét ville jeg ikke udsætte mig selv for, siger Puk Lund og fortsætter:

- Jeg har stået med 20-30 studerende i et laboratorium på universitetet, men jeg har aldrig set noget lignende. Og tro mig, der kan ske ting og sager, for det var ikke altid, at de fik smidt tingene i de rigtige affaldsdunke eller smed ting i vasken, der ikke skulle i vasken og så videre. Men jeg har aldrig oplevet, at nogle er blevet dårlige i et laboratorie. Aldrig, betoner Puk Lund, der har mere end 15 års erfaring som laborant.

Arbejdstilsynet kommer på banen

En af de væsentlige årsager til de mange forgiftningsulykker i særligt ét af laboratorierne skal ifølge Puk Lund og flere tidligere medarbejdere findes i, at der gik et halvt år fra testcentrets åbning 1. december 2020, til der kom udsugning i de 20 robotter, der anvender isopropanol. I en mailkorrespondance mellem Statens Serum Institut og Arbejdstilsynet, fremgår det, at der bliver installeret udsugning i robotterne i slutningen af maj 2021.

Hidtil havde der kun været installeret central udsugning i lokalet, men ikke lokalt i selve robotterne, selv om Puk Lund og flere kolleger havde foreslået dette til ledelsen. Først efter, at HK Østjylland anmeldte Testcenter Danmark Vest til Arbejdstilsynet, hvor der blev indgået en aftale med Arbejdstilsynet, kom der udsugning i robotterne. Det fortæller HK Statbladets kilder samstemmigt.

Puk Lund ved elevator

I dag arbejder Puk Lund som laborant ved coronaafsnittet på Aarhus Universitetshospital. Foto: Niels Åge Skovbo.

Ifølge kilderne fortalte testcentrets driftschef, Allan Povlsen, til Puk Lund og de øvrige medarbejdere, at udsugning i robotterne var et tilbud – og ikke et påbud – fra Arbejdstilsynet.

Til HK Statbladet oplyser Arbejdstilsynet, at de er på et uanmeldt besøg 16. marts 2021 på et supplerende tilsyn én måned senere samt endnu et supplerende tilsyn i midten af maj. Som opfølgning tilbyder Arbejdstilsynet SSI en aftale om at løse problemerne omkring arbejdsmiljøet med henvisning til blandt andet arbejdsmængde og tidspres, der kan være i strid med arbejdsmiljøloven, samt de tidligere omtalte arbejdsulykker. 'Såfremt at dette ikke sker, forventer Arbejdstilsynet at komme på yderligere besøg', lyder det i brevet.

"Det er psykisk"

I tiden op til, at der kommer udsugning i robotterne, er der ifølge Puk Lund og 3 anonyme kilder en grundholdning hos testcentrets ledelse, at ulykkerne samt symptomerne på alkoholforgiftning er psykisk betingede, og intet har at gøre med manglende udsugning i robotterne. Samme forklaring giver testcentrets ledelse til Arbejdstilsynet, fremgår det af HK Statbladets aktindsigt.

Vendinger som "det er psykisk", "du har ikke drukket nok vand", "det er angst", er tilbagemeldingerne fra driftschef Allan Povlsen, når medarbejderne beklager sig over stærke kraftige dampe i ét af laboratorierne, lyder det samstemmende fra både Puk Lund og 3 anonyme kilder.

Puk Lund oplever, at én af afsnitslederne på testcentret, Anne Jørgensen Petersen, der er uddannet kemiingeniør, siger, at isopropanol ikke er farligt. I samme ombæring tilbyder hun også at stille sit skrivebord ned i laboratoriet for at afkræfte påstanden om de stærke alkoholdampe, fortæller Puk Lund og en anonym kilde.

På trods af, at flere medarbejdere er faldet om, mens andre oplever hovedpine, svimmelhed og svien i øjnene som følge af forekomsten af isopropanol og manglende udsugning i robotterne, er der ifølge Puk Lund stadig en naiv opfattelse blandt testcentrets ledelse, om at intet er galt.

- Der var flere indikationer på, at noget var galt, men man havde en naiv tilgang til, at så længe, der var udsugning i lokalet, så var der ikke noget problem.

HK Statbladet har forsøgt at få Anne Jørgensen Petersens syn på den kritik, der bliver rejst imod hende, men hun er ikke vendt tilbage på HK Statbladets henvendelse.

SSI: Der var opstartsvanskeligheder

Når Puk Lund og de anonyme kilder over for HK Statbladet opsummerer forholdene hos Testcenter Danmark Vest, er det i flere tilfælde med ordlyden:
- Folk tror ikke på, at der er tale om en offentlig arbejdsplads.

Ifølge Puk Lund og aktindsigten fra Arbejdstilsynet er de ledende organer i SSI bekendt med den kritik, som flere kilder har udtrykt over for HK Statbladet.

Puk Lund oplevede, at der ikke blev lyttet til hendes kritik.

- Jeg oplevede ikke nogen lydhørhed over for min kritik fra sikkerhedsgruppen i SSI. Det var først, da Arbejdstilsynet kom indover, at der skete noget, fortæller Puk Lund.

Denne kritik har HK Statbladet forsøgt at få svar på fra arbejdsmiljøkoordinator ved SSI, Joan Hindsgaul-Nissen. Hun har ikke ønsket at stille op.

HK Statbladet ville gerne have spurgt Allan Povlsen specifikt til den kritik, der i artiklen er rettet imod ham, men han har ikke ønsket at stille op.

I stedet har SSI givet et skriftligt svar fra Testcenter Danmark Vests driftschef, Allan Povlsen.

SSI's svar fra  Allan Povlsen:

Testcenter Danmark Vest blev etableret den 07.12. 2020, for at SSI skulle kunne klare det voksende behov for PCR-test, der opstod i Danmark i takt med coronaepidemiens udvikling. Og i den proces har der helt klart været nogle opstartsvanskeligheder både omkring arbejdsmiljø og de fysiske rammer. Det blev der fundet løsninger på i tæt samarbejde med Arbejdstilsynet og eksterne konsulenter i foråret 2021.

Det blev fra starten ikke vurderet at være nødvendigt med punktudsugninger i de robotter, der håndterer PCR-prøverne, da 6 ventilationsanlæg i bygningerne i forvejen sikrede et meget højt ventilationsniveau. Ingen af de målinger, der blev foretaget af eksterne eksperter, viste resultater i nærheden af eller over grænseværdierne. Men da der blandt medarbejderne alligevel var bekymring for indeklimaet, valgte vi også at etablere punktudsugninger ved robotterne.

Det er korrekt, at der under opstarten også skete flere ulykker og en række hændelser. Det er vi kede af, fordi vi lægger stor vægt på en sikker arbejdsplads og både et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Derfor har vi også brugt rigtig meget energi på blandt andet korrekt bortskaffelse af kemikalier, ventilation og forbedring af arbejdsgange og processer.

Statens Serum Institut kan ikke kommentere konkrete medarbejderes udsagn, men er naturligvis kede af, hvis nogen har haft dårlige oplevelser under ansættelsen i Testcenter Danmark Vest.

 

 

Om kemikalierne i laboratoriet

Isopropanol er i forhold til sikkerhed ved brug mistænkt for at kunne forårsage skader på lunger, lever og nyrer. Der er ikke dokumentation for, at isopropanol er kræftfremkaldene eller kan forårsage hudallergi eller luftvejsallergier som eksempelvis astma. Ved indånding kan isopropanol gøre skade på centralnervesystemet, hvor symptomerne er hovedpine, svimmelhed, kvalme samt bevidstløshed.

Natriumhypoklorit (klor) er mistænkt for at kunne gøre skade på arveanlæg, mens langtidsvirkninger ved at være udsat for kemikaliet er hudsygdomme samt luftvejsallergier.
 
Ethanol kan ved udsættelse give langtidsvirkninger i form af hudsygdomme og gøre skade på kønsorganer, herunder æg, sæd og foster ved indånding. Det er også mistænkt for at kunne skade arveanlæggene.

Kilder: Kemibrug.dk, Aalborg Universitet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet og DTU