Heidi Juhl Pedersen er formand for HK Stat Sjælland. Foto: Mikkel Østergaard

Under overskriften "I kamp med indre uro og tankemylder" stod 32-årige Daniel Kuburovic frem og fortalte om et arbejdsliv med diagnosen ADD, der er en opmærksomhedsforstyrrelse*. Til daglig er han studiesekretær på VUC Klar i Ringsted, hvor han både overfor sin leder og kolleger har været åben om de udfordringer, han møder på jobbet med en diagnose i rygsækken.

Daniel udtrykte ønske om et netværk med ligesindede HK’ere, hvor man kan dele ud af sine erfaringer med at håndtere diagnosen. Dette ønske er blevet hørt. Det fortæller netværkets kontaktperson, Heidi Juhl Pedersen, der også er formand for HK Stat Sjælland.

- Lige nu har vi i alt fået 14 henvendelser fra HK’ere, der gerne vil være med. Det er langt flere, end jeg havde regnet med. Der er flest fra hovedstaden, men der er kommet henvendelser på netværket fra alle dele af landet, siger Heidi Juhl Pedersen med glæde i stemmen.

Inspiration fra Daniel og nær familie

Det er ikke nogen tilfældighed, at det var Heidi Juhl Pedersen, der tog stafetten som kontaktperson for det netværk, som både Daniel Kuburovic og HK Stat gerne ville søsætte.

Selv har Heidi Juhl Pedersen en bror, der er ordblind. Fra nærmeste hold var hun vidne til de negative konsekvenser, som broderens ordblindhed havde for ham.

- Jeg så, hvordan han blev dømt ude af arbejdsmarkedet. Men efter, at han fik hjælp, har han klaret sig rigtig fint og har i dag taget to uddannelser. Derudover har han også en søn med ADHD og den dag, han skal ud på arbejdsmarkedet, vil han også blive mødt af nogle udfordringer, som skal håndteres, fortæller Heidi Juhl Pedersen og tilføjer:

- Flere og flere får stillet diagnoser i dag, og tallene viser, at mennesker med diagnoser har svære kår på arbejdsmarkedet. Derfor er det noget, vi skal have fokus på, for der skal være plads til medarbejdere med diagnoser på vores arbejdsmarked.

I kraft af Daniel Kuburovics hverv som tillidsrepræsentant har Heidi Juhl Pedersen løbende været i kontakt med Daniel og de udfordringer og behov, som diagnosen medførte.

- Han har hele tiden været åben om diagnosen, og det har jeg bare været så nysgerrig på. Hvad har det betydet for ham at få diagnosen? Og hvilke ændringer har det givet hans arbejdsliv? Det kendte jeg ikke så meget til før, men det er noget, vi som fagforening skal tage hånd om, siger Heidi Juhl Pedersen.

HK Sjælland og Heidi Juhl Pedersen er i gang med at samle netværket, og i skrivende stund er der aftalt et online introduktionsmøde.

Kom i netværk med Daniel

Har du en psykisk lidelse? Og kunne du tænke dig at være med i et netværk af ligesindede HK’ere, så kontakt formand for HK Stat Sjælland, Heidi Juhl Pedersen

 

Daniel Kuborovic

I februar stod 32-årige Daniel Kuburovic frem og fortalte om et arbejdsliv med diagnosen ADD. Klik på billedet og læs artiklen. Foto: Mikkel Østergaard.

 
*ADD - Attention Deficit Disorder er en afart af den mere kendte psykiatriske lidelse ADHD, der i korte træk er ADD tilsat H’et, der dækker over et yderligere hyperaktivt symptom i forstyrrelsen. Derfor benævnes ADD af fagpersoner som en stille udgave af ADHD.
Opmærksomhedsforstyrrelsen i ADD-diagnosen kan være forskellig fra person til person og fortæller ikke nødvendigvis, hvad der er svært for den enkelte, eller hvordan den enkelte er som person. Diagnosen kan ej heller sidestilles med intelligens, viser forskningen på området.
Mennesker med ADD har generelt tendens til lavere koncentrationsevne samt tilbøjelighed til at blive forstyrret af såvel ydre og indre stimuli gennem tanker og sanseindtryk. Fornemmelse for tid og at organisere og skabe struktur i tilværelsen er ligeledes udfordringer forbundet med ADD.
Diagnosen kan være kilde til indlæringsvanskeligheder i skolen samt besvær med opgaveløsning på jobbet, fordi det kræver vedvarende opmærksomhed. Dette kan gøre det svært at overskue og færdiggøre større opgaver og projekter. Desuden er læsning kendt som en af de aktiviteter, der er særligt udfordrende. At læse i selv er ikke problemet, men snarere at overskue, bearbejde og huske teksten kan være svært og tidskrævende.