pension-skilt og mønter

En af de markante forbedringer ved fornyelsen af Fællesoverenskomsten, som gælder hovedparten af HK Stats medlemmer, var en aftale om at udfase den stærkt kritiserede minipension. Nu træder denne del af overenskomsten i kraft. Og nej, der er ikke tale om nogen aprilsnar.

Forbedringen gælder ikke HK Stat-medlemmer, som er omfattet af andre aftaler end Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO).

Minipensionen har hidtil betydet, at man kun fik 11,19 procent i arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag, hvis man ikke var fyldt 25 eller ikke havde været ansat sammenlagt 4 år i det offentlige. Det fulde pensionsbidrag for ansatte, der ikke er ramt af den såkaldte karensbestemmelse, er på 15 procent. Der er altså tale om en forskel, som er til at få øje på, når man tjekker udviklingen i sin pensionsopsparing.

Både nuværende og kommende ansatte får glæde af de nye karensbestemmelser, oplyser OAO. En ansat, der har været på minipensionen med bidraget på kun 11,19 procent i 2 år og 5 måneder, vil komme direkte på den høje pensionssats på 15 procent.

Højt ønske fra medlemmerne

Ønsket om at komme af med minipensionen har gang på gang stået højt på medlemmernes ønskelister, når der skulle rejses krav over for den statslige arbejdsgiver. Efter at have indgået forliget om OK21 med den delvise afskaffelse af karensen, lagde HK Stat-formand Rita Bundgaard op til at få ordningen helt væk inden længe. Det vil kræve, at man opgiver kravet om 2 års ansættelse i det offentlige, før der bliver betalt fuldt pensionsbidrag.

- De sidste skridt, vi mangler at tage for at afskaffe minipensionen helt, er til at overse. I OAO-S vil vi fortsat have fokus på det, og der er ikke langt til målstregen, sagde hun dengang. 

Minipensionen findes kun blandt de medlemsorganisationer, der hører under OAO-S, fx HK Stat, og ikke blandt de øvrige grupper i CFU, såsom lærere, politifolk og akademikere.