Michael Steffen Nielsen foran træbarak

Center Jelling er som navnet indikerer beliggende i den sydjyske by Jelling. Byen har 3.600 indbyggere og ligger 10 kilometer nordvest fra Vejle. Foto: Jonas Ahlstrøm.

- Jo før, man er flygtet fra et krigsområde, des bedre er flygtningenes tilstand. Det er vores generelle oplevelse. Nogle af de første ukrainere, vi modtog, kom kørende ind på parkeringspladsen i en stor BMW. Det er vi ikke vant til, og det er en af forskellene, vi er stødt på til forskel fra de syriske og afghanske flygtninge, fortæller HK’er og netværksmedarbejder Michael Steffen Nielsen.

Om flugten er sket i en BMW eller på må og få over Europas grænser, og om det er Vladimir Putin, Bashar Al Assad eller Taleban, man er drevet på flugt af, så skal flygtninge have samme behandling på de centre, som Dansk Røde Kors på foranledning af Udlændinge- og Integrationsministeriet driver ni forskellige steder i Danmark.


Michael Steffen Nielsen mener, at når man giver afkald på de ting, man ikke har indflydelse på, giver det på den anden side rum til at fokusere på kerneopgaven: At yde omsorg og hjælpe flygtningene på plads med deres tilværelse i det danske samfund. Foto: Jonas Ahlstrøm.

På centrene landet over er der ansat HK’ere på HK Stats og Socialpædagogernes (SL) fællesoverenskomst med Dansk Røde Kors. Jobbeskrivelsen byder også på de klassiske HK-opgaver som administration og planlægning. Det er dog kun i mindre grad, da de også varetager praktiske opgaver, som at gøre værelser klar til ind- og udflytning, men i høj grad også omsorgsarbejdet, hvor de menneskelige kompetencer kommer i spil.

Oprindeligt er Michael Steffen Nielsen butiksuddannet, og det var i sin tid en ven ansat i Røde Kors, som foreslog ham at skifte spor. Og her har han været siden 2014, hvor han har taget mod mænd, kvinder, børn og ældre på flugt fra verdens brændpunkter. Du kan have nok så mange kompetencer på cv’et, men uden stærke, menneskelige egenskaber, skal du ikke være i denne branche, betoner Michael.

- Det er klart de personlige og menneskelige kompetencer, som er de vigtigste redskaber i dette job, fordi vi har at gøre med sårbare mennesker på flugt fra krig, siger Michael Steffen Nielsen.

Afklaret om det uafklarede

HK Stats Røde Kors-medarbejdere er nogle af de første danskere, som flygtningene stifter bekendtskab med som foreløbig afslutning på en lang – og ofte ufrivillig – rejse. Hvad der venter derefter, ved ingen. Hvornår får jeg svar på min ansøgning om opholdstilladelse? Kan jeg mon rejse hjem igen? Og til hvad? Og i givet fald hvornår?

Skæbnerne for flygtningene er derfor mange. Men efter Michaels 8 år på Center Jelling og Thyregod i Midtjylland – med borgerkrige i Syrien og Afghanistan og nu krigen i Ukraine – har han lært sine begrænsninger at kende. Ikke på de menneskelige kompetencer, men på asylansøgernes uafklarede forhold, som centermedarbejderne ikke har indflydelse på.

Det er skæbnen for en flygtningefamilie på Center Jelling et godt eksempel på. Rusland og Ukraine er således ikke de eneste tidligere sovjetrepublikker, der ikke kan enes. 37-årige Arnak Grigoryan og hans familie er flygtet til Danmark fra konflikt og krigshandlinger mellem de to nabolande Armenien og Aserbajdsjan. De venter nu på svar på en ansøgning om asyl i Danmark.

- At vente på svaret er en del af livets puslespil, og der kan gå 2-3 år endnu. Men det er godt at bo her. Jeg er generelt tilfreds. Michael kender jeg fra Center Thyregod, hvor jeg også har boet. Han gør det godt, han er aldrig sur, og vi har en positiv kommunikation, siger Arnak Grigoryan.

Opgaverne er fordelt sådan, at det er Røde Kors, der står for den humanitære og praktiske indsats, mens udlændingemyndighederne tager beslutninger om de konkrete asylansøgninger. Den uvildige, juridiske rådgivning står Dansk Flygtningehjælp for. Røde Kors’ indsats er at sikre en tryg og meningsfuld hverdag, mens beboerne venter på svar.

"Anerkend, at det kan være træls"

- Jeg er drevet af at være der for dem i en svær situation og gøre en forskel for dem på daglig basis. Men alle de spørgsmål, der trænger sig på om deres asylsag, det kan vi ikke hjælpe med eller påvirke på nogen måde. Det er jeg afklaret med, og det er helt nødvendigt for at være i et job med så mange skæbner, fortæller Michael og tilføjer:

- Ja, man bliver nok lidt hårdhudet rent følelsesmæssigt. Vi er professionelle, og selv om det kan lyde hårdt, så lærer man at undgå at tage stilling, hvis en familie eksempelvis har fået afslag på asyl, siger Michael med eftertænksomhed i stemmen.

Flygtningestrøm fra Ukraine
Tidligere i år anslog Udlændinge- og integrationsministeriet, at Danmark var klar til at tage imod op til 100.000 ukrainere. I skrivende stund er der flygtet cirka 30.000 ukrainere til Danmark, siden Rusland invaderede Ukraine i slutningen af februar. De er fordelt i henholdsvis private hjem, i kommunalt anviste boliger og centre samt i Røde Kors’ asylcentre.

- Man brænder ud i jobbet, hvis man tager det for meget med sig hjem, supplerer Michaels kollega Liza Bording, da HK Statbladet møder hende på gårdspladsen under en rundvisning på centret.

- Anerkend, at det kan være træls, men hold så vidt muligt fokus på det, vi kan gøre noget ved. Yde omsorg, snakke med dem og hjælpe med alt det praktiske, der gør deres hverdag lettere, siger Liza Bording.

Kollegerne har hinanden

De færreste har i løbet af et arbejdsliv kunnet undgå at tage arbejdet med sig hjem. Det kan være alt lige fra stress, en voksende opgavebunke til en tvetydig bemærkning fra chefen. Men på Røde Kors-centeret i Jelling er det mest af alt beboernes skæbner, der sætter sig på nethinden, efter man er landet hjemme i familiens skød.

- Det er typisk afslag på asyl, som kan få beboernes verden til at ramle sammen. Det skaber en enorm fortvivlelse, men vi bruger hinanden til at sparre med om de hårde oplevelser og skæbner, vi møder, fortæller Michael og Liza.

Borgerservice for et samfund i samfundet

Da HK Statbladet møder Michael på Center Jelling, er der grundet den snarlige påske ikke så stor aktivitet på centeret, som lige nu huser lidt over 100 beboere med 20 forskellige nationaliteter fordelt på centerets 48 boliger. På Center Jelling bor der i øjeblikket kun enkelte familier fra Ukraine. På Center Thyregod 20 kilometer fra Jelling er samtlige 180 beboere ukrainere.

Michael Steffen Nielsen ved bygning

Mens asylcentre ikke altid er genstand for lokalsamfundets positive interesse, så er det langtfra tilfældet med Center Jelling. Lokalsamfundet har været gavmilde med donationer til centeret, mens der også er placeret en kommunal vuggestue og børnehave midt inde blandt asylcentrets 24 bygninger. Der er endda venteliste, fortæller Michael Steffen Nielsen. Foto: Jonas Ahlstrøm.

Ved ankomsten tager Michael mod HK Statbladets udsendte reporter og fotograf i receptionen, der hører til i centerets hovedbygning af røde mursten. Det er lige ved udløbet af dagens første træffetid, hvor beboerne kan henvende sig.

- Vi er en slags borgerservice, siger Michael, der også er TR-suppleant.

Udover at være et af flygtningenes første ansigter på Danmark, agerer Michael og Liza og deres kolleger også bindeled mellem flygtningene og andre dele af det danske samfund. Vil man som flygtning i praktik, ud på arbejdsmarkedet, i uddannelse, eller skal man have hjælp til sin asylsag, hjælper centermedarbejderne med at etablere kontakt til henholdsvis kommuner, jobcentre og Dansk Flygtningehjælp.

I orkanens øje

Det er blevet sværere at få asyl i Danmark de seneste 20 år. Udlændinge- og asylpolitiske stramninger blev endda fejret med kage af en tidligere minister på området, og generelt er der blandt de toneangivende partier på Christiansborg kommet konsensus om en stram linje i udlændinge- og asylpolitikken. En af de få ligheder i jobbet som centermedarbejder på Røde Kors’ asylcentre sammenholdt med statens HK’ere hos eksempelvis politiet, skattevæsenet og Forsvaret, er det faktum, at området er underlagt en høj grad af politisk styring og opmærksomhed.

Af samme årsag er asylpolitikken noget, der vækker genklang og holdninger, når Michael fortæller om sit job.

- Når jeg fortæller om mit job eksempelvis til sammenkomster eller lignende til folk, jeg ikke kender, så siger de enten: ’Det lyder spændende’, eller ’de skal bare sendes hjem’.

- Det er sjældent, jeg bliver mødt af noget midt mellem de to poler. Så derefter er der et stort forklaringsarbejde fra min side, hvor jeg forklarer, at vi har fokus på den medmenneskelige indsats i deres hverdag, siger Michael Steffen Nielsen.

Center Jelling, Dansk Røde Kors

Der er både enkeltværelser og værelser til flere personer med adgang til fælles toiletter, bad og køkken. Beboerne køber selv ind i det lokale supermarked, laver mad og gør rent. Center Jelling har også en afdeling for særligt sårbare asylansøgere. Det kan være mennesker, der lider af fysiske eller psykiske handicap, har været ofre for tortur, eller familier med andre alvorlige problemer samt børn, som søger asyl med en anden voksen end deres forældre. På centret er der også en sundhedsklinik, hvor der er ansat personale med sundhedsfaglig, pædagogisk og psykologisk ekspertise. Børn i alderen 3-5 år går i børnehave. Børn i alderen 6-16 år går i skole. Undervisningen foregår både på Røde Kors´ skoler og i den lokale folkeskole. På alle centre er der både voksenundervisning og et jobcenter, der hjælper med aktivering og praktikforløb. Alle nye beboere over 17 år kommer til en samtale på jobcenteret.